PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactchat chong dinh phia tren1792 .pdf


Original filename: chat chong dinh phia tren1792.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2014 at 15:25, from IP address 210.211.x.x. The current document download page has been viewed 547 times.
File size: 26 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


chat chong dinh phia tren
Cht chng dính lên trên xoong, cho... vi nh hng ti th cht?
Vài phm vt không dính mt khi ã tróc xc thì s không c s dng cho un nu na. nh mô t
Cht chng dính trên ni, niêu, xoong, cho chng dính ... tác dng không làm dính thc n ngay khi nu bp,
coi là hp cht tng i ng dng công vic ni tr. Th nhng mt khi chúng b bong tróc hòa quyn vào n thì s liu
vi tác ng n th cht? Chúng tôi tìm gp k s Tng Kim Ty - Phó nhà iu hành Công ty c phn Thng nghip Dch v Bn Thành (TP H Chí Minh) ng thi có kh nng c ông cho hay:

- Gi là cht chng dính nhng mà tht ra chúng chính là 1 mu sn chu nhit. Tùy vào hp cht cha dính mà
chúng ta vi mt s phm vt vi giá tr na nhau. Kiu kém trên ht chính là các loi ni, xoong, cho, khay, v
nng... có th c làm chng c tôn hay st mng kèm theo mi ph mt lp chng dính bng cht silicon en bóng rt
mng. Loi khá hn thì có th c ph 1 lp dày 2mm hoc hn, trông n vi màu sm và nh vi ánh bc. Loi ht sc
tt có k thut tuôn ph d s c th: lp nhôm nn sau khi ty ra còn c ph thêm 1 lp gai thép không g làm cho
chân, k tip mi ph hp cht kháng dính dày ti thiu là 3mm; lp phun ph này thng xuyên có th c nh hình
bng vic nén thành vân hình nhng nhng hay ca-rô, sc chu la kèm vi chu ma sát cao.

* iu s dng mt vài cht chng dính có gây ra hi cho th cht? Dùng sao an toàn?
- V phn nhng sp source thì trong lúc dùng un nu d gây c vì chúng thng xuyên ch bin t mt s loi sn.
Cng cùng mu chng dính tht s thì cho n nay - da theo tin tc tôi nm có kh nng c - không có khuyn

cáo gì nghiêm cm s dng, nhng mà li có khá nhiu thông tin v chuyn ngay khi t nóng cht chng dính
to ra hi khói gây ra c. Theo nh mt vài nghiên cu i chiu, nhng loi cht chng dính nh teflon thông thng
có ngun ci t polyme mang tên Polytetrafluoroethylene PTFE. Ti nhit trung bình thì không có hi gì,
tuy th khi t m lên t 300 mc C - 500oC thì s hp cht kháng dính này vn to ra lp khói vi cha các phc
cht Perfluoisobutylene, Perfluorooctanoic Acid PFOA và Carbonylcloride - chính là vài c cht gây tc
ngc, khó th... s dng an toàn các phm vt chng dính, cn lu tâm: không nên nu nng trong nhit quá
mc ln, cha dùng mt s v nng trc tip trên bp cho nng thc phm; không t m ni, xoong... không trên bp
mà luôn luôn cn có thc n hay du n cha ng ti y; vài sn phm cha dính khi ã tróc xc thì s ng nên s
dng un nu na.


chat chong dinh phia tren1792.pdf - page 1/2
chat chong dinh phia tren1792.pdf - page 2/2

Related documents


chat chong dinh phia tren1792
chao chong dinh gay ra1797
can luu y trong luc1679
khoa thanh nhc cht lng cho ngi ln
cach gin giu am toc1558
an hoa tu chao chong1403


Related keywords