1 .pdf
File information

Author: Joanna

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.0, and has been sent on pdf-archive.com on 21/01/2014 at 01:46, from IP address 212.87.x.x. The current document download page has been viewed 966 times.
File size: 26.45 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


1. Co jest przedmiotem prawa autorskiego?
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór, zdefiniowany przez ustawodawcę jako „każdy przejaw działalności twórczej o
indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Są
to w szczególności utwory wyrażone słowem (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne.
2. Co nie jest przedmiotem prawa autorskiego?
Utworem nie mogą być odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania, koncepcje matematyczne, akty normatywne i ich
urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe.
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
4) proste informacje prasowe.
3. Czy twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie ..?
Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało
rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Komu przysługuje prawo autorskie?
- autorskie prawa osobiste tylko twórcy lub współtwórcy
1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
5. .. prawo do tytułu ... zbiorowego ... (Prawo do tytułu utworu zbiorowego co do zasady przysługujeϑ
producentowi-lub wydawcy
Art. 11.
Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują
producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Domniemywa się, że
producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.
6.Co jest warunkiem zaistnienia praw autorskich?
ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci
8. Rozpowszechniany utwór/utwory ...?
utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie,

9 kiedy student może wydrukować sobie pracę dyplomową?
Student, który przygotował pracę dyplomową może ją opublikować, jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w
ciągu:
6 miesięcy od jej obrony
10. kiedy utwór jest przedmiotem prawa autorskiego?
Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.

11 autorskie prawa majątkowe do utworów .... przysługują
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na
wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.


Document preview - 1.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

1.pdf (PDF, 26.45 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000142924.
Report illicit content