PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcay lau nha omega mop1438 .pdf


Original filename: cay lau nha omega mop1438.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 21/01/2014 at 04:44, from IP address 210.211.x.x. The current document download page has been viewed 756 times.
File size: 5 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cay lau nha omega mop
Cây chùi nhà Omega mop và Mega Mop
cây lau nhà 360 mc tng tr ngi ni tr gim hn áng k công lao sc lc mi trong lúc làm cho ty ra ngi nhà
bi mình. hn th na cây lau chùi nhà 360 vi c cu vt nc li tâm có th vt khô u lau da theo ham mun mà
ko ch cn thò tay vt nc ó là công on ngi hn ht ca ch em
Ngày nay có 2 kiu cây lau nhà 360 : mu bm tay xoay r vt (mu mi ci tin) cng nh loi p chân xoay r vt.
Hàng hin có hn th trng ct yu coi là hàng ài loan, hàng Trung Quc kèm vi hàng do Vit trai sn xut.
Cách i chiu : Hàng ài loan nhp cng nguyên chic xut x sn phm Omega Mop cng nh Mega Mop có
ghi rõ rt ni sn xut vi ch dp ni MADE IN TAIWAN di áy hòm kèm vi phía trên u thân cây, mã vch ài
loan duy trì vi s 47....; Hàng Trung Quc thông thng không ghi xut x, mã vch hàng Trung quc tip tc
bng s 69......; hàng Vit trai mã vch tip din bng s 89...........Theo kho sát thì s gn nh chng có hàng
Hàn Quc hoc là Thái lan bi không ghi rõ ràng ngun gc MADE IN KOREA, MADE IN THAILAND
hoc là mã vch phi trong khi chn lc ch em nên chú ý tht cn trng
áy thùng cây lau chùi nhà Omega Mop kèm vi Mega Mop có in rõ rt mng ch Made in Taiwan
1. chi lau nhà a nng n tay
ch cn mi ào u cán gi nhún tay coi nh là xoay ly tâm r vt - không cn p chân vn luôn luôn vt ráo
Cây chùi nhà 360 dùng tay vi c cu vt ly tâm cu trúc tiên tin thay vì s dng chân p, nó s dng h rãnh
trt nm ngay trong thân chùi to ra lc xon cc mnh giúp nhng ngi dùng ch cn mi nhún nng tay ã có th
vt khô u lau chùi ti 98%. Bên cnh ó, nh vic li dng dài cc k ln ca thân lau chùi, mt ln nhún tay cng
truyn di chuyn h tr u vt li tâm xoay cùng s vòng khá ln . Ch cn mi hai hay là 3 ln nhún tay coi nh là
u lau ã tuyt i ráo ráo.
Thân cây có th c ch tác vì 2 phn, vi mô hình rãnh trt xot nm trong. Vt liu khin cho cán cây chùi
cùng hàng ài Loan thì làm tin vt liu nhôm kim loi rt bn, cng kèm theo rt nh . Hàng TQ kèm theo Vit
nam làm tin thép m hay là inox
Hòm vt : làm bng nha sang trng t tin (cùng vi hàng Omega Mop ài Loan u lau : làm chng c si tp hp
Microfiber có hiu qu hút bn cc cc kì tt, cha mc, cha dính si vi ra sàn, s dng ht sc tt vi sàn g hay
chùi kính
2. Cây lau nhà 360 mc loi p chân

Kt cu bao gm thân cây + u vi chùi nhà và B phn vt khô . u chi lau chùi có kh nng c ch bin t vài si t
hi Microfiber an xon vi nhau to vi chic a, gn cht chung quanh mt tm nha tròn. trên bi tm nha vi khp
ni gn vi ba on tuýp thép kéo dài khong chng 1.2 mét, có th tháo ri ra trong lúc di chuyn xa.
B phn vt khô ráo c coi là tiên quyt trên ht bi cây chùi nhà, nó thng có th c làm chng c t úng quy
cách bánh rng, bi cng nh trc côn khá rt chc chn nhng ai dùng cn mi vic p nh xung nh là nhn xung
chân phanh xe máy coi là mt vài bánh rng t hot ng xoay làm quay r vt vt li tâm u chùi cùng vn tc rt
cao vt khô ráo u lau. Tuy rng n gin, tuy th mt s ch em thng xuyên gp khó khn trong lúc dùng cây
lau chùi nhà 360 . Nguyên do ó là do c coi là cht lng do b phn vt bi nhng loi cây chùi nhà hàng
nhái c ch tác không tt. Mt vài bt mí sau h tr mình tìm mua c cây chùi nhà 360 ng thi bn cng nh rt d
dùng.

Xut x:
Th trng vi cây chùi nhà sx ti ài Loan thng hiu MEGA MOP sau y là Trung Quc cng nh Vit Nam. V
mu mã thì s cn bn tng ng do các nhà sn xut toàn b copy t phm vt bi ài Loan. tuy nhiên trông k kèm
theo tìm hiu k thì thy s khác bit rõ rt cu to ca b truyn ng (b phn vt) kèm vi cht lng nha.
Hàng do Trung Quc thi gian u c quá nhiu ngi sm bi giá tt, song ngày mt v sau càng ngày rt ít ngi
chn mua, lí do c coi là dùng nha sng li cho ch to, b bàn p làm theo kiu truyn ng không hp lí dn ti b
gãy bánh rng ng thi lò xo kéo. hn na b phn khp xoay 360 lp vi bàn lau thông thng gãy sau 1 thi
gian ngn s dng. Mt vài hãng Vit Nam ã ch to cây lau chùi nhà, nhng giá tr cha tht s thuyt phc
khách hàng sau mt thi gi s dng nguyên do bi vì thng nhp dây chuyn sx do Trung Quc dn n loi hình
cng nh giá tr hao hao hàng Trung Quc. Nu mà các bn có ý nh mua cây lau nhà ch to ti ài Loan thì
nên tìm hiu k dòng ch "Made in Taiwan" nm di áy do thùng nha, ghi trên u cán chùi, trên mt nha
ca u vi lau chùi hay nh ghi trên hp carton hay tem ph dán bên ngoài .
B bánh rng ly tâm
ca cây chùi nhà 360 mc hàng ài Loan Làm chng c nha cng chu la, chu ma sát, có lõi vi thép, vi
vòng bi gim i ma sát h tr r vt xoay mau chóng cng nh êm ko vi ting n
Thùng cha ng nc:
Làm bng nha tiêu chun mm, do, chu c va p mà ko b nt
Kt cu do cán:
Gm có ba on ng ni cùng nhau bi vòng ren ko b gãy ngay khi chùi nhà
Vt liu u chi lau:
Làm chng c si tp hp Microfiber, ko b mc theo thì gi hãy ko li si vi mn nm trên nn nhà hay nh vt b
lau, loi si trên s dng tt hn ht lau sàn g, sàn á hoa hoc là lau kính


cay lau nha omega mop1438.pdf - page 1/2
cay lau nha omega mop1438.pdf - page 2/2

Related documents


cay lau nha omega mop1438
bep dien o bep1202
fax hoac thu dien tu1673
5 bi kip dung bep1629
cach chon mua choi lau1073
cay chui nha da nang1338


Related keywords
Copy tag