PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactchon kem voi dung nong1534 .pdf


Original filename: chon kem voi dung nong1534.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 21/01/2014 at 22:19, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 626 times.
File size: 51 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


chon kem voi dung nong
Chn cng nh s dng m tc ln an toàn bn lâu cha b chp in
Lu ý trong lúc x dng: m siêu tc
Vì có tâm trng cc kì s tiêu tn in hãy sau chuyn nc ã sôi, nhng ai s dng hoc rút dây dn in i khi cm.
Thc ra quy trình hâm ca bình thy mi tn 30-35W cho gi vng phát trin nhit do nc. Trong khi ct hn in,
mun nc nóng li, bình thu phi hot ng cùng công sut ban u coi là 700W, nh vy mòn hao nng lng hn
na rt nhiu.
La chn kèm vi dùng nóng vn tc cao hiu ích 2
Thng thng v trong c mt i ngi cho tránh khi cn bám khin cho nght ng nc x. Nên dùng vi mm lau bên
trong bình tránh làm cho xc xát lp men tráng, tng tr ni dài tui tác bình. Không c nu nc quá cc ít, di
mt/hai dung tích có th ã d khin hng bình.

Ch s dng m un nc cho un nc ung. Trong lúc nu, cha nc ti vch ln hn ht kèm theo phía di vch cc k
thp nht. Ti trng hp bình un vi thành phn hâm nóng cc thp, cha nc nm di 0,mt lít cho tránh b cn
trong lúc nc sôi.
Mình có th nu nc nóng trong mt trong khong khong thi gian ht sc ngn vi chic m nu gii tc.Vi vô s mu
mã kiu dáng ti tân kèm vi quyn quý, chic m siêu tc cng là mt vt trang trí không trung bp ca bn.
linked site
Gi d nhà bp ca mình cng s vn thiu mt chic nóng un nc vn tc cao này thì bn cng chn ch gì na, phi
sm luôn cho gia ình h hàng các bn mt chic. Giá do mt s chic m siêu tc trên khá hp lý. Cùng vi
nhng vt phm có giá tr cao do Trung Quc, ch c chng t 400.000 n 500.000 coi nh là ta va mi có mt
chic nóng vi giá tr tng i.
Còn nu mà nh chúng ta mong mun mt vài vt phm có chuyên nghip ca thng hiu rt ln nh là Philips,
Sharp.. ch cn mi c tính t 800.000 ti 1.700.000, ta ã s hu có th c 1 sn phm m bo giá tr ng thi khá
tinh t mu dáng.

Chn la kèm vi s dng nóng vn tc cao tác dng 1
Tu theo s ngi ti gia ình h hàng kèm theo nhu cu s dng nc m mà các bn chn la dung tích bi âm gii
tôc. Loi ph thông có dung lng 2,2 - 5 lít. Hiu nng trung bình do vài bình thu vào khong 700W, un
nóng nc xp x tám-10 phút, ch hâm vi công sut khong 30 - 35W.
Mt s loi related web site u có công nng hâm nc m sau khi va mi nu nóng cùng vi các nóng 900C
ên 980C ( trn chè, cà phê) hoc 600C ( trn sa em bé). Loi bình có rut tráng men cha dính còn có
th kh c hng clor ti nc. Mt s loi m siêu tc thng có th c cu trúc nút khoá an tâm, vì th các bn hãy bt
nút khoá trc vn ly nc sôi. Còn v loi dùng nút iu khin vi in t thì nút khoá hin ti ang t chy khoá sau mt
vài giây. Hin nm trên th trng phn ln mt s bình thu có th c sn xut ti các nc châu Á.
Nhng loi âm gii tôc luôn luôn có th c cu to nút khóa an toàn, hãy ta nên bt nút khóa trc vic ly nc
sôi. V phn loi có nút iu khin vi in máy thì s nút ang t ng khóa sau nhng giây.


chon kem voi dung nong1534.pdf - page 1/2
chon kem voi dung nong1534.pdf - page 2/2

Related documents


chon kem voi dung nong1534
tim mua am toc do1054
cach gin giu am toc1558
an hoa tu chao chong1403
ky thuat gi bao dam1600
buoc chon kem theo su1342


Related keywords
Copy tag