Dosarul nr .pdf

File information


Original filename: Dosarul nr.pdf
Author: WORK

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 24/01/2014 at 12:03, from IP address 178.168.x.x. The current document download page has been viewed 859 times.
File size: 92 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dosarul nr.pdf (PDF, 92 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


HOTARiRE
În numele Legii
A

Dosarul nr._________
decembrie 2013

mun. Chişinau

Judecatoria_________, mun. Chişinau in componenfa:
Preşedintele şedinţei, judecatorul __________ grefier ____________
examinand in şedinţa publica pricina civila la cererea de chemare in judecata a ____________
privind incasarea pensiei pentru intrejinerea copilului minor, oferirea dreptului copilului minor de a iesi
temporar peste hotarele tarii fara acordul tatalui si in conformitate cu art. art. 238- 241 CPC, instanja de
judecata
hotaraşte

Se admite partial acţiunea ………………. privind incasarea pensiei pentru intreţinerea copilului
minor, oferirea dreptului copilului minor de a ieşi temporar peste hotarele ţării fara acordul tatalui.
Se incaseaza de la …………., domicilat in or. ………………………………. in beneficiul……..
…………., pensie pentru intrefinerea copilului minor ……………., nascuta la ……….. in marime de
1400 (o mie patru sute) lei, incepind cu 26.07.2013, data depunerii cererii de chemare in judecata, pina la
atingerea majoratului de catre copil.
Se incaseaza de la …………., domicilat in or. ………………………… in beneficiul ……
……….., 1150 (o mie о suta cincizeci) lei cheltuieli de judecata.
Se incaseaza de la __________ in folosul statului 150 (o suta cincizeci) lei taxa de stat.
Se permite copilului minor ___________, nascuta la __________ de a iesi temporar peste hotarele
Republicii Moldova, fara acordului tatalui, __________, insotita de mama____________.
In rest actiunea se respinge.
Hotararea poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Chisinau in termen de 30 zile, prin intermediul
Judecatoriei ________, mun.Chişinau.
Preşedintele şedinţei,
judecatorul
Copia corespunde originalului
Judecatorul

____________

____________


Document preview Dosarul nr.pdf - page 1/1


Related documents


dosarul nr
clujkolozsv rklausenburg
notificare mini anonimizata
raport cnipmmr
anexa card 2 mobilpay
contract cadru pt util servn

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dosarul nr.pdf