Gıybet Dildir... İkinci baskı 29 01 2014.pdf


Preview of PDF document g-ybet-dildir-kinci-bask-29-01-2014.pdf

Page 1 23489

Text preview


1

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah (c.c)’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c)’ın Adı ile.

”Dildir İnsanı Rezil Eden - Dildir İnsanı Vezir Eden”
“GIYBET - DEDİKODU “

Yazarı: Ali EMRAH CEYHAN
1434 -2013 / Nevşehir
Derleme ve İkinci Baskı 1435 -2014 / Nevşehir
1