SkargaHałas.pdf


Preview of PDF document skargaha-as.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Mieszka!cy miasta popieraj"cy petycj# o przeprowadzenie kontroli interwencyjnej w zak$adch
naruszajacych normy ha$asu w Stalowej Woli
lista stanowi za$acznik nr 1.
Imi# i nazwisko

Adres

Podpis