Wyroki TK ustawa z FUS .pdf

File information


Original filename: Wyroki TK_ustawa z FUS.pdf
Title: Wyroki TK_ustawa z FUS
Author: JN

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.3.2 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 08/02/2014 at 00:06, from IP address 159.205.x.x. The current document download page has been viewed 979 times.
File size: 47 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wyroki TK_ustawa z FUS.pdf (PDF, 47 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
32 wyroki TK w ciągu 15 lat obowiązywania ustawy
P - pogrubione – pytania prawne skuteczne
SK - czerwone – skargi konstytucyjne nieskuteczne

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
Orzeczenie TK
Adres publikacyjny
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 858
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1555
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 643
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 251
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365

Dz.U. 2010 nr 137 poz. 925
Dz.U. 2010 nr 134 poz. 903

Dz.U. 2010 nr 21 poz. 110
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1314
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 837
Dz.U. 2008 nr 59 poz. 368
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 289
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 188
Dz.U. 2007 nr 242 poz. 1779
Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1520
Dz.U. 2007 nr 200 poz. 1445

Status

Tytuł

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2013 r.
sygn. akt SK 16/12

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r.
sygn. akt K 9/12

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2012 r.
sygn. akt SK 17/09

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r.
sygn. akt K 5/11

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października
obowiązujący 2010 r.
sygn. akt P 25/09
obowiązujący

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r.
sygn. akt K 63/07
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r.

sygn. akt P 31/09

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2010 r.
sygn. akt SK 41/07

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2008 r.
sygn. akt P 47/07

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r.
sygn. akt K 33/06

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r.
sygn. akt SK 96/06

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2008 r.
sygn. akt SK 58/06

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2008 r.
sygn. akt SK 82/06

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2007 r.
sygn. akt SK 37/06

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października
2007 r. sygn. akt P 36/06

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października
obowiązujący 2007 r.
sygn. akt P 10/07

Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1235
Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1684
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1429
Dz.U. 2006 nr 75 poz. 530
Dz.U. 2006 nr 25 poz. 192
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1833
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 678
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 401
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2090
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1530

Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1507
Dz.U. 2000 nr 76 poz. 874
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 678
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 26
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1215
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 678

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007 r.
sygn. akt P 11/07

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r.
sygn. akt SK 15/06

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października
2006 r. sygn. akt P 38/05

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2006 r.
sygn. akt P 9/05

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 r.
sygn. akt SK 45/04

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października
2005 r. sygn. akt P 13/04

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2005 r.
sygn. akt P 3/04

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2005 r.
sygn. akt K 27/03

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r.
sygn. akt SK 30/03

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r.

sygn. akt P 17/03

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2001 r.
sygn. akt P. 2/2001.

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 r.
sygn. akt K. 1/2000.

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2000 r.
sygn. akt K. 30/99.

obowiązujący

Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r.
sygn. akt. K. 18/99.

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r.
sygn. akt K. 4/99.

obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r.
sygn. akt K. 5/99.

Na podstawie ISAP –
Internetowego Systemu Aktów Prawnych

oprac. Jot


Document preview Wyroki TK_ustawa z FUS.pdf - page 1/2

Document preview Wyroki TK_ustawa z FUS.pdf - page 2/2

Related documents


wyroki tk ustawa z fus
kalendarz imprez na rok 2015 pdf
i aca 387 16 kredyt bank zwr cony do ponownego rozpoznania
i wojna wiatowa 1914 1918 historia
i c 564 16 sr katowice zach d
sr torun i c 1430 16 mbank unw

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wyroki TK_ustawa z FUS.pdf