Izvestaj Aktivnosti Udruzenja .pdf

File information


Original filename: Izvestaj Aktivnosti Udruzenja.pdf
Title: Izveštaj i Plan aktivnostu Udruženja PRAVO GORE
Author: Peca

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 09/02/2014 at 18:22, from IP address 46.240.x.x. The current document download page has been viewed 659 times.
File size: 204 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Izvestaj Aktivnosti Udruzenja.pdf (PDF, 204 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UDRUŽENJE “PRAVO GOR
GORE”
E”
Milentija Popovića 32 a
Blok 22, lokal 18
1170 Novi Beograd
011 313 30 22, 060 621 6660
pravo_gore@yahoo.com
Poštovani prijatelji,
Obaveštavamo Vas da je naše Udruženje PRAVO GORE od aprila 2009. godine započelo
samostalni rad u prostorijama Kancelarije za mlade GO Novi Beograd - pripremu
edukativnih i kreativnih radionica sa mešovitom grupom dece i mladih iz
marginalizovanih grupa, uzrasta od 7 do 22 godine:
-Deca i mladi ometeni u razvoju,
-Deca i mladi iz socijalno ugroženih porodica,
-Deca i mladi izbeglice i raseljena lica ,
-Deca i mladi bez roditeljskog staranja (u porodičnom smeštaju)
U pripremnoj fazi 45 dece i mladih učestvovalo je 3 projektne aktivnosti koje su
realizovane u toku maja i juna 2009.godine:
1.Edukativne i kreativne radionice
za decu i mlade sa posebnim potrebama

2.Izlet i druženje
dece i mladih sa posebnim potrebama

3.Vožnja brodom po Savi i Dunavu

Takođe Vas obaveštavamo da smo u saradnji sa partnerskim organizacijama:
Beogradski Igrački Centar, Prijatelji dece Novi Beograd, Pomoć porodici, Društvo za
disleksiju, Beogradski ekološki pokret i HU Bratstvo konkurisali na sledeće konkurse:
• Ministarstvo omladine i sporta
• Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine
• Ministarstvo zdravlja
• Gradski sekretarijat za sport i omladinu
• BCIF - Aktivne zajednice
U narednom periodu očekujemo rezultate konkursa i u zavisnosti od toga realizovaćemo
planirane projekte i aktivnosti.
Plan i program aktivnosti Udruženja “Pravo gore” od 1.Jula 2009. do 31.decembra
2009.godine


Učešće na Međunarodnom festivalu u Subotici - JuliIntegrativne aktivnosti (besplatne pozorišne i bioskopske predstave, sportsko rekreativne aktivnosti, poseta zoovrtu i sl.) - AvgustEdukativne i kreativne radionice - Septembar, Oktobar i Novembar
Zdravstvena edukacija i preventiva dece i mladih
Nenasilna komunikacija i konstruktivno rešavanje konfliktaUčešće na Manifestaciji “ Novogodišnja Čarolija” - Decembar

U Beogradu,
22.06.2009.godine

Koordinator
Dipl. Defektolog Nataša Šević


Document preview Izvestaj Aktivnosti Udruzenja.pdf - page 1/2

Document preview Izvestaj Aktivnosti Udruzenja.pdf - page 2/2

Related documents


izvestaj aktivnosti udruzenja
prezentacija 2012
godi nji izvje taj 2015 cinaz
nova 2014 udru enje pravo gore
izvestaj o uskrsnjoj akciji
vodi p u centar za obrazovanje odraslih

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Izvestaj Aktivnosti Udruzenja.pdf