8 MTK GSM (PDF)
File information


Title: 8 MTK GSM
Author: amela

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.1 / GPL Ghostscript 8.71, and has been sent on pdf-archive.com on 14/02/2014 at 15:38, from IP address 24.135.x.x. The current document download page has been viewed 770 times.
File size: 7.91 MB (37 pages).
Privacy: public file
File preview


GSM

Uvod
Global System for Mobile Communications (GSM) je
najpopularniji standard 2 generacije jvanih mobilnih radio
sistema.
1982. CEPT (Conference Europeenne des Postes et
Telecommunications) počinje specifikaciju evropskog
digitalnog telekomunikacionog standarda u 900 MHz
opsegu.
1987. posle testova na terenu odabrana kombinacija
TDMA i FDMA za GSM. Operateri iz 12 zemalja
postpisali memorandum o razumevanju (MoU) kojim se
obavezuju da uvedu GSM do 1991.
1988. CEPT počinje sa specifikacijama za prvu fazu
implementacije GSM-a. Još neke zemlje pristupaju MoU.

Istorijski razvoj GSM-a
1989. ETSI (European Telecommunication Standards
Insititute) preuzima odgovornost za GSM specifikacije.
1990. Zamrznute specigfikacije za fazu 1 GSM-a kako bi
proizvoñači razvili opremu.
1991. GSM 1800 standard je objavljen.
1992. Prve komercijalne GSM mreže su puštene u rad.
Prvi sporazumu o romingu postignut.
1993. Australija je postala prva vanevropska zemlja koja
je pristupila MoU. Broj potpisnika MoU raste, kao i broj
korisnika GSM-a. Prvi komercijalne GSM mreže u 1800
MHz pokrenute.
1996 Prvi GSM 1900 sistemi su na raspolaganju.

Usluge u GSM sistemu


Usluga prenosa govora predstavlja najvažniju uslugu u
GSM-u. Omogućava da se ostvare pozivi izmeñu
pretplatnika GSM-a i drugog korisnika mobilne ili fiksne
mreže bilo gde u svetu.
GSM nudi i mogućnost prenosa podataka ali sa
ograničenom brzinom prenosa na 9.6 kbit/s.
SMS usluga: mogućnost slanja kratkih alfanumeričkih
poruka
Dodatne usluge: prosleñivanje poziva, zabrana
izlaznih/dolaznih poziva, identifikacija pozivajućeg broja,
upozoravanje na dolazeći poziv u toku poziva (call
waiting), stavlajne poziva na čekanje (call hold),
konverzacija sa više učesnika .

Organizacija GSM sistema

Delovi GSM sistema
MS (Mobile Station)
Mobilna stanica koja se satoji od Mobilnog ureñaja i SIM
(Subscriber Identity Moule) kartice.
 BSS (Base Station System)
Podsistem bazne stanice koji se sastoji od
-BTS (Base station Tranciver) primopredajnik bazne
stanice
-BSC (Base Station Controller)
kontroler bazne stanice
 SS (Switching System) Komutacioni podsistem (mrežni i
komutacioni podsistem) koji se satoji od
-MSC (Mobile switching centre) Komutacioni centar
mobilne mreže


Delovi GSM sistema
GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) MSC sa
odgovarajućim softverom koji omogućava vezu sa
drugim mrežama.
- HLR (Home location Register)
Matični registar za lokaciju korisnika
- VLR (Visitor Location Register)
Registr za trenutnu lokaciju korisnika
- AUC (Authentication Centre)
Centar za autentifikaciju korisnika
- EIR (Equipment Identity Register)
Registar za identifikaciju opreme
- OMC (Operation and Maintenance Centre)
Centar za upravljanje i održavanje
-

Oblasti


Svaka telefonska mreža treba da bude na
odgovarajući način organizovana kako bi
bilo moguće rutirati pozive.

Geografska organizacija mreže


PLMN (Public Land Mobile Network) – kompletna GSM
mreža koja pripada jednom operateru u zemlji. Svaka
zemlja može imati jednu ili više PLMN.
MSC/VLR servisna oblast: ako sistem ima više od jedne
MSC, PLMN je podeljena u nekoliko MSC/VLR servisnih
oblasti. Da bi poziv mogao da se rutira potrebno je znati
u kojoj MSC/VLR oblasti se nalazi MS. U HLR-u se
nalaze podaci o tome u kojoj MSC/VLR servsinoj oblasti
je MS. VLR sadrži detaljne podatke o svim MS u
odgovaraju’oj servisnoj oblasti.
Oblast lokacije (Location Area – LA) Svaka MSC/VLR
servisna oblast je podeljena na nekoliko oblasti koje se
nazivaju LA. Informacija u kojoj se LA nalazi MS se
nalazi u VLR-u.


Download 8 MTK GSM8 MTK GSM.pdf (PDF, 7.91 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 8 MTK GSM.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000146730.
Report illicit content