PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact
Original filename:

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 14/02/2014 at 19:28, from IP address 23.231.x.x. The current document download page has been viewed 483 times.
File size: 97 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


trenuj dla piknej sylwetki i
W dzisiejszych czasach kady z nas wie, e warto wiczy. Sport i róne jego dyscypliny ciesz si wic
niezwyk saw.

Mamy do wyboru wiele rodzajów trenowania. wiczc - dbamy nie tylko o stron fizyczna naszego
organizmu, ale te o psychiczn. By jednak nasze treningi byy efektywne, musimy pamita o paru
rzeczach. wiczenia musz by systematyczne, przynajmniej par razy w tygodniu naley trenowa.
wiczenia powinny by dugotrwae, czyli trwa minimum 30 minut, przynajmniej trzy dni tygodni, a
najbardziej korzystniejsza opcja jest pi dni wicze po 30 minut. Na samym pocztku treningu mona
zacz od mniejszych dawek wiczeniowych oraz z czasem je zwiksza. Bardzo wana jest
rozgrzewka, który zapobiega kontuzjom i zakwaskom. Efektywne wiczenia fizyczne powinny by
zrónicowane, np. na przemian marsz, jazda na rowerze, trening czy taniec. Ale nie oznacza to, e
cige uprawianie jednego rodzaju aktywnoci jest nieefektywne. Co nam daje trening? Przede
wszystkim lepsz kondycj. Moemy te zrzuci zbdne kilogramy i wyrzebi minie i zapewni sobie
atrakcyjn figur. Dziki uprawianiu sportu mamy lepszy nastrój, wicej energii i wigoru, nie jestemy
skonni do depresji czy humorków. wiczenia gwarantuj zdrowy organizm - mamy niszy poziom
cholesterolu, lepsz przemian materii i bdziemy mniej naraeni na zaway serca, choroby krgosupa
czy na cukrzyc Mamy te lepsz odporno. Ominie nas grypa i przezibienie. Naley jednak dobrze do
treningów si przygotowa, zakupi odpowiedni sprzt i strój. Trzeba te stworzy swój prywatny plan
wicze, dyscyplina uatwi systematyczn aktywno. Jak wida - uprawianie sportu to same plusy, a jeli
trenowanie stanie si nasz pasj to osigniemy kolejny sukces.
Strona


Document preview  - page 1/1

Related documents


trenuj dla pieknej sylwetki i1550
dlaczego nale y wiczy 1324
suplement diety
suplementy
pora urlopu1625
jak praktyka naturalnej piel gnacji z b w1061


Related keywords