opis koncepcji .pdf

File information


Original filename: opis_koncepcji.pdf
Title: opis_koncepcji
Author: amatacz

This PDF 1.5 document has been generated by opis_koncepcji / doPDF Ver 7.1 Build 341 (Windows XP Professional Edition (SP 3) - Version: 5.1.2600 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 28/02/2014 at 09:17, from IP address 87.246.x.x. The current document download page has been viewed 659 times.
File size: 84 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


opis_koncepcji.pdf (PDF, 84 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Koncepcja zmian organizacji ruchu na ul .Junoszy i Lelka Sowy
I Ul. Junoszy i ul. Głowackiego - odcinek po stronie północnej ul. Popiełuszki oraz ul. Lelka Sowy
1. Ulice zostaną objęte strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz strefą ograniczenia tonażu do
3,5 t z wyłączeniem zaopatrzenia do 8 t i sł. komunalnych.
2. Ulica Junoszy będzie ulicą o ruchu jednokierunkowym od ul. Popiełuszki ( wjazd przy
przychodni) do ul. Lelka - Sowy.
2. Ul Junoszy na odcinku od ul. Lelka - Sowy do ul. Popiełuszki będzie ulicą o ruchu
dwukierunkowym
3. Ul. Lelka - Sowy będzie ulica o ruchu jednokierunkowym od ul. Junoszy do ul. Głowackiego
4. Ul. Głowackiego będzie ulicą o ruchu dwukierunkowym ale "ślepą" bez przejazdu
5 Na ul. Junoszy - odcinek od ul. Popiełuszki do ul. Ćwiklińskiej - będzie zakaz zatrzymywania po
stronie lewej za wyjątkiem odcinka na wysokości garaży gdzie zostaną wyznaczone miejsca
parkingowe dla parkowania równoległego do chodnika , na jezdni.
6. Ul. Junoszy - odcinek od ul. Ćwiklińskiej do ul. Lelka - Sowy - będzie zakaz postoju po stronie
lewej
7. Ul. Junoszy - odcinek od Lelka Sowy do ul. Popiełuszki - zostaną wprowadzone zakazy postoju
na odcinku ok 15 m od skrzyżowania z ul . Popiełuszki
8. Ul. Lelka - Sowy i Głowackiego zostaną zachowane istniejące zasady parkowania ( wyznaczone
miejsca parkingowe i zakazy zatrzymywania).

II Ul. Junoszy i ul. Głowackiego - odcinek po stronie Południowej ul. Popiełuszki
1. Ul .Junoszy z będzie ulicą jednokierunkową od ul . Popiełuszki do ul. Głowackiego.
2. Nie przewiduje się wprowadzania ograniczeń w zatrzymywaniu.


Document preview opis_koncepcji.pdf - page 1/1


Related documents


opis koncepcji
brd
zawody na 1 4 mili regulamin
przekazanie ruchu 1
ruch narodowy a prawica1
ruch narodowy a prawica

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file opis_koncepcji.pdf