PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactplaced order 159861 20140224 .pdf


Original filename: placed_order_159861_20140224.pdf
Title: eWyciąg

This PDF 1.4 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 28/02/2014 at 21:23, from IP address 94.42.x.x. The current document download page has been viewed 509 times.
File size: 35 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Z rachunku

35 1090 1838 0000 0001 1494 4722

Adres nadawcy

MARIUSZ J HALOTA TARNAWA 171 32-741 TARNAWA

Na rachunek

20 1140 2004 0000 3002 6261 1886

Adres odbiorcy

EXTRASERV.PL - Michał Grzeszczak, ul. Obodrzyców 15/1, 81-812 Sopot

Tytułem

P.10785

Kwota

60,00 PLN

Data zlecenia

2014-02-24

Data wykonania

2014-02-24

Typ

Przelew złotowy na rachunek obcy, elixir

Status

Wykonany

Numer transakcji

159861

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy: 935 450
890 zł, w pełni wpłacony.


Document preview placed_order_159861_20140224.pdf - page 1/1

Related documents


dow d wp aty bellyar
placed order 159861 20140224
przelew
1
placed order 55650 20160531
placed order 620794 20170410


Related keywords