PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactemail .pdf


Original filename: email.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 03/03/2014 at 07:11, from IP address 85.202.x.x. The current document download page has been viewed 949 times.
File size: 43 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Szanowny Panie,
Jeżeli obywatelka Ukrainy przyjeżdża do Polski w celu podjęcia bezpłatnej pracy nad projektem na uczelni,
to aby móc uzyskać wizę uczelnia powinna wystawić dla niej zaproszenie. Takie zaproszenie powinno być
zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim. Zwracamy Pana uwagę na to, że w przypadku obywateli Ukrainy
konsulat Polski na Ukrainie może również przyjąć zaproszenie wystawione przez uczelnie bez jego
rejestracji w urzędzie wojewódzkim. Wystarczy, aby w tym zaproszeniu były wskazane dane osoby
zaproszonej, cel pobytu cudzoziemca w Polsce (podjęcie bezpłatnej pracy nad projektem na uczelni), i okres
na jaki uczelnia zaprasza daną osobę. W przypadku, gdy uczelnia pokrywa cudzoziemcowi koszty
zamieszkania w Polsce, to taką informację należy również zamieścić na zaproszeniu. Jeżeli uczelnia nie
pokrywa kosztów pobytu cudzoziemca w Polsce, to cudzoziemiec prawdopodobnie powinien sam wykazać
takie koszty przy ubieganiu się o wizę. Aby otrzymać więcej informacji na temat procedury
uzyskania wizy oraz wymaganych dokumentów radzimy również skontaktować się z Konsulatem Polski na
Ukrainie, gdzie będzie złożony wniosek wizowy. Informacje, dotyczące wymaganych dokumentów na wizę
również można uzyskać w Infolinii Centrum Wizowego na Ukrainie pod numerami telefonu:
+380322351776
+380501179053
+380445945496
Dzwoniąc na Infolinię Centrum Wizowego na Ukrainie można również umówić się na złożenie wniosku
wizowego. Wniosek wizowy, przed jego złożeniem powinien być zarejestrowany poprzez aplikację ekonsulat: http://www.e-konsulat.gov.pl/
W przypadku, gdy cudzoziemiec planuje pracę, za którą będzie otrzymywał wynagrodzenie, to aby móc taką
pracę podjąć należy uzyskać w Polsce zezwolenie na pracę (lub w przypadku obywateli Ukrainy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) oraz wizę z tytułu pracy lub zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony (karta pobytu) z tytułu pracy. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane
jeżeli cudzoziemiec jest lektorem języków obcych wykonującym pracę w przedszkolach, szkołach,
placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach wpisanych do rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej. W takim wypadku, aby móc w Polsce pracować jako lektor języków
obcych, należy posiadać w Polsce wizę z tytułu pracy lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z
tytułu pracy. Cudzoziemiec nie będzie mógł podjąć pracy jako lektor, jeżeli będzie przebywać w Polsce na
podstawie wizy wydanej w związku z posiadaniem zaproszenia od obywatela polskiego lub od uczelni. Aby
uzyskać wizę z tytułu pracy w takim wypadku w konsulacie Polski na Ukrainie należy złożyć podpisaną
umowę o pracę (umowę zlecenia lub o dzieło) z polskim pracodawcą. Rodzaj oraz liczba dokumentów
uzupełniających, wymaganych przy ubieganiu się o polską wizę może różnić się w zależności od urzędu
konsularnego; w związku z tym zalecany jest bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu
uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.
Wiza Schengen różni się od wizy krajowej okresem, na który jest wydawana. Jeżeli cudzoziemiec przy
ubieganiu się o wizę przedstawia dokumenty mówiące o tym, że będzie on przebywać w Polsce do 3
miesięcy, to należy się ubiegać o wizę Schengen. Jeżeli pobyt cudzoziemca w Polsce będzie dłuższy niż 3
miesiące, to należy ubiegać się o wizę krajową. Na podstawie wizy krajowej, tak samo jak i na
podstawie wizy Schengen, cudzoziemiec może podróżować do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy
w okresie półrocznym wyłącznie w celu turystycznym.
Zwracamy uwagę na to, iż jeżeli osoba uzyska wizę do Polski i będzie chciała przebywać w Polsce dłużej niż
okres, na który wiza została wydana, to jest również możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony (karta pobytu tymczasowego). Wniosek o wydanie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony powinien być złożony do urzędu wojewódzkiego (wydział do spraw
cudzoziemców) co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na wizie. Karta pobytu tymczasowego
zastępuje wizę i jest wydawana maksymalnie na 2 lata. Więcej informacji na temat zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony można uzyskać
tutaj: http://migrant.info.pl/Zezwolenie_na_zamieszkanie_na_czas_oznaczony.html
Każdy cudzoziemiec, niezależnie od tego na jakiej podstawie przebywa w Polsce, powinien być
zameldowany. Ponadto, meldunek jest wymagany przy ubieganiu się o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony. W przypadku, gdy cudzoziemiec będzie ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony do 1 maja 2014 roku, to oprócz meldunku, również jest wymagane przedstawienie umowy o
wynajem mieszkania. W związku z tym, że od 1 maja 2014 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące
pobytu cudzoziemców w Polsce, osoby ubiegające się o kartę pobytu tymczasowego po 1 maja 2014 r. nie
będą musiały przedstawiać umowy o wynajem mieszkania (będzie wymagany tylko meldunek).

Jeżeli wynajmuje Pan w Polsce mieszkanie, to aby zameldować u siebie w mieszkaniu obywatelkę Ukrainy,
należy posiadać zgodę właściciela mieszkania na zameldowanie cudzoziemca w jego mieszkaniu. Meldunek
jest wyrabiany w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w
Polsce.
Osoba ubiegająca się o polską wizę jest zobowiązana posiadać ubezpieczenie na kwotę co najmniej 30 000
euro. Ubezpieczenie należy posiadać również przy przekroczeniu granicy. Jeżeli cudzoziemiec podejmie w
Polsce pracę, to aby uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony należy przedstawić
potwierdzenia tego, iż osoba została zgłoszona do ZUS przez pracodawcę.
W przypadku pytań, zapraszamy do ponownego kontaktu.
Z poważaniem,
Oksana Postyhach
Infoline consultant
International Organization for Migration Poland, Warsaw
Tel: +48 22 53 89 206
Fax: +48 22 53 89 140
Facebook: https://www.facebook.com/InfoliniaDlaMigrantow
-----Original Message----From: Krzysztof Pastuszak [mailto:pastuszak.krzysztof@gmail.com]
Sent: Monday, February 03, 2014 4:06 PM
To: info@migrant.info.pl
Subject: otrzymanie wizy dla obywatela Ukrainy
Nadawca: Krzysztof Pastuszak
E-mail: pastuszak.krzysztof@gmail.com
Temat: otrzymanie wizy dla obywatela Ukrainy
Tresc: Witam,
chciałbym zaprosić obywatelkę Ukrainy. Jest ona na ostatnim roku filologii angielskiej.
Jestem obywatelem polskim dlatego chciałbym wystawić jej zaproszenie. Pracujemy na uczelni nad
projektem i jeszcze nie ma decyzji ale mogła by być ona jego częścią jako tłumacz. Zastanawia mnie czy nie
lepiej było by aby była włączona do tego projektu i z niego dostała zaproszenie - czy to w jakiś sposób coś
zmienia ? Praca w projekcie będzie prawdopodobnie bezpłatna.
Czas wizyty miałby trwać dwa lub trzy miesiące - nie doszukałem problemów ale czy to coś zmienia ?
Główny cel wizyty jest turystyczny ale chciałem jej poszukać szkoły językowej w której mogła by pracować.
Zauważyłem, (http://www.migrant.info.pl/Zezwolenie_na_prac%C4%99.html punkt 14) że jako lektor nie jest
wymagane zezwolenie na pracę, o jaką wizę powinna się starać ? Czy pracodawca (szkoła językowa) będzie
mogła bez problemu ją zatrudnić na umowę zlecenie ? Na pewno w grę wchodzi tylko wiza krajowa z
pominięciem strefy Schengen (czyli typu D).
Chciałbym się jeszcze upewnić. Po otrzymaniu wizy musi zameldować się ona na pobyt czasowy w miejscu
zamieszkania ?
Jak wygląda sprawa ubezpieczenia. Rozumiem, że powinno się je wykupić ale czy jest ona wymagane do
otrzymania wizy, a późniejszego przekroczenie granicy.
Pozdrawiam,
Krzysztof Pastuszak


email.pdf - page 1/2
email.pdf - page 2/2

Related documents


email
dzier awa
protekt 1
podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016
unifikacja pzpn 2013
pwgo porgram


Related keywords