wystawa pomniki.pdf


Preview of PDF document wystawa-pomniki.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE
POMNIKI PRZYRODY
Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody
Na  obszarze  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  (powiat  czarnkowsko-trzcianecki,  z  wyjątkiem  miasta 
Czarnków)  zinwentaryzowano  173  pomniki  przyrody  –  108  pojedynczych  drzew,  56  grup  drzew 
(w tym aleje), a także 9 głazów narzutowych. Najwięcej z nich położonych jest w gminach:  Trzcianka, 
Krzyż Wielkopolski i Czarnków. Najstarsze ustanowiono w 1956 r. Ochroną podlegają głównie dęby 
szypułkowe, sosny zwyczajne, buki zwyczajne i lipy drobnolistne. Niestety tylko nieliczne pomniki 
mają nadane nazwy. Wśród nich warto wymienić:
• dęby szypułkowe „Gerwazy”, „Protazy” i „Damazy” oraz wiąz szypułkowy „Walenty” w Gębiczynie 
(gm. Czarnków), 
• dąb szypułkowy „Wojtek” koło Smolarni (gm.T
  rzcianka)
• dęby  szypułkowe  „Patriarcha”  i  „Włodarz”  (Nadleśnictwo  Potrzebowice,  leśnictwo  Łężno, 
gm. Drawsko)
W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim jest wiele pomników przyrody, wyróżniających się nie tylko 
w regionie, ale także w skali kraju. Na szczególną uwagę zasługują m.in. tak potężne okazy jak lipa 
szerokolistna  w  Połajewie  i  klon  jawor  w  leśnictwie  Zacisze  (Nadleśnictwo  Krzyż,  gm.  Krzyż 
Wielkopolski) oraz sosna zwyczajna w Klempiczu (gm. Lubasz) uznawana za jedno z najstarszych 
drzew tego gatunku w Polsce. Najciekawsze pomniki przyrody zostały zaprezentowane na kolejnych 
planszach wystawy.

Pokrzywno
Kępa

Niekursko

Łomnica

Gmina
Trzcianka
Platan zachodni w Połajewie

Stobno
Wapniarnia III

Sarcz

180
Żurawiec

8

17

Kochanówka

Do rzadziej spotykanych gatunków objętych 
ochroną należą: czereśnie ptasie, żywotniki olbrzymie, 
miłorząb dwuklapkowy czy platan zachodni. 

Kadłubek
Biała

Przyłęg Straduń Rybakówka
Smolarnia
0

Młynek
Dębogóra
Kocień Wielki

181

135

Pęckowo

Mężyk

L. Łężno

135

Romanowo G.

Sarbka

Paliszewo

Gmina
Lubasz

182

łka

Mia

Gmina
Drawsko

Sarbia

Książnica
Gajewo
Bukowiec
Zielonowo
Jędrzejewo
174
Brzeźno
Zofiowo
Gębice
Piaski
118
Plany
CZARNKÓW
Sobolewo
Pomorska
Gębiczyn
Kaźmierówka
Pianówka
Wola
Nw. Dwory
Białężyn
Góra
178
Huta
Dębe
Gulcz Mikołajewo
Śmieszkowo
181
Ciszkowo
Goraj
15
Rosko
Grzępy
3
Sławienko
Komorzewo
LUBASZ
Prusinowo
Ciążyń Przybychowo
Bzowo
Jędrzejewo
Krucz
Sławno
Antoniewo
Stajkowo
Bończa
Hamrzysko
Kamionka
Nowina
Biała
Połąjewko
Krosinek
Sławienko
Miłkowo
Gniewomierz Kruteczek
POŁAJEWO
Młynkowo
140

Miały
Kamiennik

183

18

NOTEĆ
Wrzeszczyna

Łokacz
Lubcz W.
Wielki KRZYŻ WLKP.
Zawada
181
Bielice
Drawski
Nowe
Potrzebowice
Młyn
Drawsko
Moczydła

181

Marunowo

Sokołowo
Elżbiecin
Klempicz

Gmina Sierakówko
Połajewo

Krosin

Marylin

Piłka
ka
Borzysko-Młyn Miał
Zieleniec

Mapa: Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

4

17

Marianowo
WIELEŃ
Herburtowo

Jaryń

Pełcza

182

Folsztyn
174

174

Chełst

Średnica

Kuźnica
Czarnk.

Jesionowo

Mniszek

Rzeczyn
Lubcz
Brzegi
Mały
Łokacz Mały

Radolinek

Gmina
Czarnków

3

Zwierzyniec Huta
Szklana

Biernatowo

15

123

Wizany

Kuźniczka
177

Gmina
Wieleń

Radosiew
Runowo

309

Gmina
Krzyż Wlkp.
Dębina

180
Przyłęki

2

Kuźnica
Żel.

Ć

Górnica

NOTE

Żelichowo

Rudka

Siedlisko

182

123

Dzierżązno
Wielkie

Romanowo D.

Rychlik

Nowa Wieś

Boruj

Radolin

178

Gieczynek 177

Pilsko

Kwiejce

18

Teresin

Zacisze

Kawczyn

Walkowice

Pestkownica

Przesieki
Stare
Osieczno

TRZCIANKA
Ginterowo

Kol. Dzierżążno
Dzierżązno Małe
Małe
22

Wrząca

Tarnówko

Boruszyn

133

133
Kwiejce Nowe

Rozmieszczenie pomników przyrody na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 
Czy wiesz, że...
... obszary objęte różnymi formami ochrony prawnej zajmują ponad 40% powierzchni powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Wśród nich warto wymienić Drawieński Park 
Narodowy (jego fragment znajduje się w zachodniej części gminy Krzyż Wielkopolski), rezerwaty przyrody – „Źródliska Flinty” oraz „Wilcze błoto”, obszary Natura 2000: 
Nadnoteckie Łęgi, Lasy Puszczy nad Drawą, Puszcza Notecka, Dolina Noteci, Ostoja Pilska, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Dolina Bukówki, Dolina Miały, a także obszary 
chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi