et 2014 11t.pdf


Preview of PDF document et-2014-11t.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text preview


ekonomický týždenník

OBSAH


Zaujalo nás: Každá šiesta slovenská domácnosť plánuje tento
rok rekonštruovať svoje bývanie

3

Čo nové vo svete: OECD prerušila prístupové rokovania
s Ruskou federáciou

4

ECB už priznáva, že silné euro môže byť problémom

5

Americký Fed rozhodne o menovej politike po prvýkrát pod
vedením Yellenovej

5

Ropa Brent minulý týždeň nepatrne lacnejšia

6

Ceny na Slovensku vo februári medziročne mierne poklesli o – 0,1 %

6

Zahraničný obchod v januári 2014 s aktívnym saldom

7

Január priniesol našim priemyselníkom dvojciferný rast produkcie

7

Medziročný rast zaznamenali v januári aj tržby slovenských
priemyselníkov...

8

...a rovnako aj nové priemyselné objednávky

8

Rebríček týždňa: Priemerný Luxemburčan dlží banke 18-krát toľko
čo priemerný Slovák

9

Kalendár udalostí 12. týždňa

10

Predikcie podľa Poštovej banky

10

Tento dokument slúži ako doplnkový informačný materiál pre klientov Poštovej banky, a.s. [ďalej ako „banka“]. Informácie a názory v ňom uvedené boli získané zo
zdrojov, ktoré boli považované za spoľahlivé, avšak banka neposkytuje žiadnu záruku za ich úplnosť a správnosť. Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo
propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu. Tento dokument môže byť reprodukovaný alebo publikovaný len s menom Poštovej banky.
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, analyzy@pabk.sk

11. týždeň 2014

2