Merit List Comm Category Rankv1 .pdf

File information


Original filename: Merit List Comm-Category Rankv1.pdf
Title: 2014 Merit List with Service Marks v1.xlsx
Author: smile

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 21/03/2014 at 11:32, from IP address 117.199.x.x. The current document download page has been viewed 834 times.
File size: 940 KB (122 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Merit List Comm-Category Rankv1.pdf (PDF, 940 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


EE No Rank Name
95399
1 MOHIDEEN ASHRAF A
97835
2 ARTHI A
92210
3 BHARATHI PRIYA R
96549
4 SIVARAJ S
94374
5 GOMATHI G
92126
6 SANKARALINGAM U
94691
7 SARANYA S R
98309
8 ARVIND MANOJ K K
92026
9 MEGHANAA J KUMAR
97523
10 THANGALAKSHMI A
96032
11 PRASANNA P
94288
12 BASKARAN V M
92688
13 PADMAVATHI A
95559
14 RADHAKRISHNAN R
95271
15 SUGANYA M
90590
16 ELANCHEZHIAN E
96668
17 JERRY SAM
98014
18 SABARISH S S
94677
19 KRISHNAKUMAR C
96538
20 VIDHYA M
94834
21 MUTHU SUBASH E M V
92264
22 ARULMOZHI V
96172
23 SANTHI K
91612
24 THANGAM V
98177
25 ARULARASAN S
97245
26 DHANASEKARAN R
97492
27 VIDYA SAGAR R
92543
28 GOPINATH G
95696
29 RAJ SANTAN K
90860
30 MAHALAKSHMI M
93633
31 SARAVANAN S K
96092
32 SUMITHRA K
98137
33 FELIX CORDELIA M J
95004
34 YASHWANTH RAJ T
95377
35 VASANTHI T
97508
36 SUGANTH N G
93767
37 UMA MAHESWARI S
93298
38 SWATHY T M
97284
39 LAKSHMI MADHUMATHI M
90232
40 ARUNA S
97989
41 RAJA M
94710
42 MUTHUKUMAR P
97362
43 SYED IBRAHIM SHA J A M
96524
44 KEERTHANA J
97868
45 KARTHIKEYAN S
94912
46 NANDHINI B
92448
47 MEGALADEVI P
98269
48 ARUN KUMAR S
92801
49 MANIKANDAN P

Comm. Rank
BCM Rank 1
BC Rank 1
BC Rank 2
OC Rank 1
MBC Rank 1
OC Rank 2
MBC Rank 2
BC Rank 3
BC Rank 4
MBC Rank 3
BC Rank 5
MBC Rank 4
BC Rank 6
MBC Rank 5
MBC Rank 6
BC Rank 7
BC Rank 8
BC Rank 9
MBC Rank 7
BC Rank 10
BC Rank 11
BC Rank 12
BC Rank 13
BC Rank 14
MBC Rank 8
BC Rank 15
BC Rank 16
BC Rank 17
MBC Rank 9
BC Rank 18
BC Rank 19
BC Rank 20
BC Rank 21
BC Rank 22
BC Rank 23
BC Rank 24
BC Rank 25
BC Rank 26
BC Rank 27
OC Rank 3
BC Rank 28
BC Rank 29
BCM Rank 2
BC Rank 30
MBC Rank 10
BC Rank 31
MBC Rank 11
BC Rank 32
BC Rank 33

Comm-Ctgr Rank
BCM Serv Rank 1
BC Priv Rank 1
BC Serv Rank 1
OC Serv Rank 1
MBC Serv Rank 1
OC Serv Rank 2
MBC Serv Rank 2
BC Serv Rank 2
BC Priv Rank 2
MBC Serv Rank 3
BC Serv Rank 3
MBC Serv Rank 4
BC Serv Rank 4
MBC Serv Rank 5
MBC Serv Rank 6
BC Serv Rank 5
BC Priv Rank 3
BC Priv Rank 4
MBC Serv Rank 7
BC Priv Rank 5
BC Serv Rank 6
BC Serv Rank 7
BC Serv Rank 8
BC Priv Rank 6
MBC Serv Rank 8
BC Serv Rank 9
BC Priv Rank 7
BC Serv Rank 10
MBC Priv Rank 1
BC Serv Rank 11
BC Serv Rank 12
BC Serv Rank 13
BC Serv Rank 14
BC Priv Rank 8
BC Serv Rank 15
BC Priv Rank 9
BC Serv Rank 16
BC Serv Rank 17
BC Priv Rank 10
OC Priv Rank 1
BC Serv Rank 18
BC Serv Rank 19
BCM Serv Rank 2
BC Priv Rank 11
MBC Priv Rank 2
BC Priv Rank 12
MBC Serv Rank 9
BC Serv Rank 20
BC Serv Rank 21

Ctgr Rank
Serv 1
Priv 1
Serv 2
Serv 3
Serv 4
Serv 5
Serv 6
Serv 7
Priv 2
Serv 8
Serv 9
Serv 10
Serv 11
Serv 12
Serv 13
Serv 14
Priv 3
Priv 4
Serv 15
Priv 5
Serv 16
Serv 17
Serv 18
Priv 6
Serv 19
Serv 20
Priv 7
Serv 21
Priv 8
Serv 22
Serv 23
Serv 24
Serv 25
Priv 9
Serv 26
Priv 10
Serv 27
Serv 28
Priv 11
Priv 12
Serv 29
Serv 30
Serv 31
Priv 13
Priv 14
Priv 15
Serv 32
Serv 33
Serv 34

EE No Rank Name
96462
50 SIVABAL V
97716
51 RAJKANNAH E M
94659
52 BALASUBRAMANIYAN P
97125
53 SIVA SHANMUGANATHAN V
96750
54 SWAATHI R
91285
55 BALAMURUGAN P P
94699
56 NIVETHA P P
91390
57 SHILPA D
98189
58 PRABHAKARAN S
94654
59 SHANMUGA BOOOATHY G
93129
60 RAVI K
90605
61 SHANMUGANATHAN P
96407
62 MOHAMED MUZZAMMIL M H
97522
63 KANIMOZHI J
93034
64 VIVEK KUMAR P
95457
65 DHANASEKARAN R
96150
66 KOKILA C
95012
67 MIRUNALINI T
91664
68 LAVANYA K
96465
69 BALAMURUGAN M S
94993
70 PERRIYANAYAKI @ BARANI G
92277
71 RAMESH G
91882
72 SANKARA AVUDAYAPPAN A P
92202
73 NASREEN SHAFIEQA S
94766
74 GOPINATHAN M
96364
75 MANIKANDAN P
96807
76 ABIRAMI K
93462
77 SELVA MAGESH T
94713
78 VANATHI T
98526
79 NITHYA D
95239
80 FOUZAL HITHAYA M S
94695
81 SREEKUMAR P S
91650
82 VISHNU PRIYA S
93585
83 JAYASUDHA D
94623
84 DIANA G
92098
85 BHAVANI S
91060
86 LOURDES ALBINA S A
93783
87 PALANIAPPAN C
98315
88 CHITRA C
93650
89 DEEPA M
93363
90 KAMALANATHAN P
90908
91 SUJATHA ANDREW
91838
92 MOHAN KUMAR S
97887
93 VITHYA R
92049
94 VANITHA RUKMANI V H
91878
95 RAMYA K S
92848
96 SARANYA M
92228
97 RAMAN V
93745
98 RAMAKRISHNAN A P

Comm. Rank
BC Rank 34
MBC Rank 12
BC Rank 35
BC Rank 36
OC Rank 4
SC Rank 1
BC Rank 37
BC Rank 38
BC Rank 39
MBC Rank 13
BC Rank 40
BC Rank 41
BCM Rank 3
MBC Rank 14
BC Rank 42
BC Rank 43
BC Rank 44
BC Rank 45
BC Rank 46
MBC Rank 15
MBC Rank 16
BC Rank 47
BC Rank 48
BCM Rank 4
BC Rank 49
MBC Rank 17
BC Rank 50
BC Rank 51
BC Rank 52
BC Rank 53
BCM Rank 5
BC Rank 54
BC Rank 55
MBC Rank 18
BC Rank 56
OC Rank 5
MBC Rank 19
OC Rank 6
BC Rank 57
BC Rank 58
BC Rank 59
BC Rank 60
SC Rank 2
MBC Rank 20
SC Rank 3
BC Rank 61
BC Rank 62
OC Rank 7
MBC Rank 21

Comm-Ctgr Rank
BC Priv Rank 13
MBC Serv Rank 10
BC Serv Rank 22
BC Priv Rank 14
OC Priv Rank 2
SC Serv Rank 1
BC Serv Rank 23
BC Serv Rank 24
BC Serv Rank 25
MBC Priv Rank 3
BC Serv Rank 26
BC Serv Rank 27
BCM Priv Rank 1
MBC Priv Rank 4
BC Priv Rank 15
BC Serv Rank 28
BC Serv Rank 29
BC Priv Rank 16
BC Priv Rank 17
MBC Serv Rank 11
MBC Serv Rank 12
BC Serv Rank 30
BC Serv Rank 31
BCM Priv Rank 2
BC Priv Rank 18
MBC Priv Rank 5
BC Serv Rank 32
BC Serv Rank 33
BC Serv Rank 34
BC Serv Rank 35
BCM Serv Rank 3
BC Priv Rank 19
BC Priv Rank 20
MBC Priv Rank 6
BC Priv Rank 21
OC Priv Rank 3
MBC Serv Rank 13
OC Serv Rank 3
BC Serv Rank 36
BC Priv Rank 22
BC Serv Rank 37
BC Serv Rank 38
SC Serv Rank 2
MBC Serv Rank 14
SC Serv Rank 3
BC Serv Rank 39
BC Serv Rank 40
OC Serv Rank 4
MBC Priv Rank 7

Ctgr Rank
Priv 16
Serv 35
Serv 36
Priv 17
Priv 18
Serv 37
Serv 38
Serv 39
Serv 40
Priv 19
Serv 41
Serv 42
Priv 20
Priv 21
Priv 22
Serv 43
Serv 44
Priv 23
Priv 24
Serv 45
Serv 46
Serv 47
Serv 48
Priv 25
Priv 26
Priv 27
Serv 49
Serv 50
Serv 51
Serv 52
Serv 53
Priv 28
Priv 29
Priv 30
Priv 31
Priv 32
Serv 54
Serv 55
Serv 56
Priv 33
Serv 57
Serv 58
Serv 59
Serv 60
Serv 61
Serv 62
Serv 63
Serv 64
Priv 34

EE No Rank Name
Comm. Rank
90498
99 KIRUTHUKA S
BC Rank 63
96204 100 SAKTHI RAM G
BC Rank 64
98123 101 VIMALA V
BC Rank 65
94294 102 BALACHANDAR S
MBC Rank 22
97478 103 NAREN H
BC Rank 66
96333 104 PRABHURAJ A
MBC Rank 23
94111 105 ARIVUMALAR C
BC Rank 67
94992 106 SUDHIR N
OC Rank 8
95221 107 KAVITHA R
BC Rank 68
92454 108 VIJAYALAKSHMI G
BC Rank 69
96435 109 VIJI P
BC Rank 70
91387 110 JAGADESWARI V
SCA Rank 1
93479 111 MOHAMMED HASSAN MARICAR BCM Rank 6
93936 112 NEDUMARAN V
BC Rank 71
93768 113 DEVENDRAN R
MBC Rank 24
94450 114 JEMIMAH J S
BC Rank 72
98058 115 KARTHIGEYAN P N
BC Rank 73
93785 116 ILAVARASI N
BC Rank 74
93888 117 SANGEETHA K
BC Rank 75
92796 118 MURALITHARAN A
MBC Rank 25
94946 119 MARY CELESTINA A
BC Rank 76
95007 120 ANAND SRINIVAS A SOWLEE
BC Rank 77
96487 121 GOKULAKKANNAN P
MBC Rank 26
93740 122 DIVIA A
MBC Rank 27
97444 123 SRINIVASAN T
MBC Rank 28
92975 124 ARUL KUMAR A
BC Rank 78
96228 125 PAVITHRA G
BC Rank 79
93679 126 KATHIRAVAN A R
BC Rank 80
98609 127 ANUREKHA G
BC Rank 81
92823 128 DOUGUL REGIS M
BC Rank 82
93638 129 PADMA BHARATHI K
MBC Rank 29
98375 130 YOGANANDHINI C
MBC Rank 30
97563 131 ARUN PRASATH N
BC Rank 83
94104 132 KOKILA S
MBC Rank 31
95165 133 SENTHIL A
MBC Rank 32
93941 134 THIRUNAVUKARASU P
BC Rank 84
92701 135 PRABHU T M
MBC Rank 33
91626 136 AKILA K
MBC Rank 34
93509 137 KARTHIK G
MBC Rank 35
97646 138 AHAMED KALIL A
BCM Rank 7
95867 139 VAIRAMUTHU G S
SC Rank 4
90644 140 RADHAKRISHNAN S
BC Rank 85
94615 141 VARUN KUMAR NACHIMUTHU M BC Rank 86
97126 142 CHANDRIKA A
BC Rank 87
97936 143 SAKTHIVEL S
BC Rank 88
94025 144 ARTHI K
MBC Rank 36
95868 145 MURUGARAJAN S
BC Rank 89
95307 146 SONIYA R
BC Rank 90
96738 147 RAJESH KUMAR M
BC Rank 91

Comm-Ctgr Rank
BC Priv Rank 23
BC Priv Rank 24
BC Serv Rank 41
MBC Serv Rank 15
BC Priv Rank 25
MBC Serv Rank 16
BC Priv Rank 26
OC Priv Rank 4
BC Priv Rank 27
BC Serv Rank 42
BC Serv Rank 43
SCA Priv Rank 1
BCM Serv Rank 4
BC Serv Rank 44
MBC Serv Rank 17
BC Serv Rank 45
BC Serv Rank 46
BC Serv Rank 47
BC Serv Rank 48
MBC Priv Rank 8
BC Priv Rank 28
BC Priv Rank 29
MBC Priv Rank 9
MBC Serv Rank 18
MBC Priv Rank 10
BC Priv Rank 30
BC Priv Rank 31
BC Serv Rank 49
BC Serv Rank 50
BC Serv Rank 51
MBC Priv Rank 11
MBC Priv Rank 12
BC Priv Rank 32
MBC Serv Rank 19
MBC Serv Rank 20
BC Serv Rank 52
MBC Serv Rank 21
MBC Serv Rank 22
MBC Serv Rank 23
BCM Serv Rank 5
SC Serv Rank 4
BC Serv Rank 53
BC Priv Rank 33
BC Priv Rank 34
BC Priv Rank 35
MBC Serv Rank 24
BC Serv Rank 54
BC Priv Rank 36
BC Serv Rank 55

Ctgr Rank
Priv 35
Priv 36
Serv 65
Serv 66
Priv 37
Serv 67
Priv 38
Priv 39
Priv 40
Serv 68
Serv 69
Priv 41
Serv 70
Serv 71
Serv 72
Serv 73
Serv 74
Serv 75
Serv 76
Priv 42
Priv 43
Priv 44
Priv 45
Serv 77
Priv 46
Priv 47
Priv 48
Serv 78
Serv 79
Serv 80
Priv 49
Priv 50
Priv 51
Serv 81
Serv 82
Serv 83
Serv 84
Serv 85
Serv 86
Serv 87
Serv 88
Serv 89
Priv 52
Priv 53
Priv 54
Serv 90
Serv 91
Priv 55
Serv 92

EE No Rank Name
97512 148 ARUN KUMAR P
94529 149 BAKYARAJ S
95253 150 PRIYATHARICINI A
96979 151 SUKHDEV D B SINGH
95530 152 NAVEEN KUMAR K
93331 153 NIRMAL M
95683 154 JOSEPHINE HEMA J
97388 155 REKHA T
97493 156 MUTHUMANI L
95642 157 ALAGANANDHA M
91914 158 SADHASIVAM P
93663 159 KARTHIK S
94308 160 SAKTHI A
95973 161 THANALAKSHMI B
91181 162 SENTHILKUMAR M J
96994 163 MOHAMED IBRAHIM M
95360 164 RAGHURAM A S
91034 165 BENNY JACKSON V
95692 166 RAVI KUMAR K
93204 167 AMUTHA J
94151 168 JANAKI R
94711 169 MYTHILY M
93015 170 ARUN KUMAR M
96336 171 SUHASINI S
96232 172 JEBAMALAR J
91656 173 JAYA KUMAR P
94830 174 MADHUMITHA J
93027 175 NITISH BABU C
92911 176 USHA RANI M
94746 177 GOKULAKRISHNAN V
90977 178 VASEELA BANU A
97669 179 KAVITHA D
93823 180 RAM MOHAN G
94319 181 ROOBALAKSHMI N
94903 182 BALAMURUGAN P
94612 183 ALEN BINNY L
95501 184 SENTHIL KUMAR S
94698 185 PAVITRAA P
93373 186 PRABAKAR S
91684 187 VIPIN NAIR V
97059 188 NIRANJANA JOY N
93413 189 RAMESH M S
92923 190 NIVEDHITHA S
96853 191 KEERTHIHA B
97739 192 SATHYA SUBA M
93890 193 BABU R
93654 194 ANITHA G
93214 195 KARTHIKEYAN A
91033 196 TAMILARASAN D

Comm. Rank
BC Rank 92
BC Rank 93
MBC Rank 37
BC Rank 94
MBC Rank 38
BC Rank 95
BC Rank 96
MBC Rank 39
BC Rank 97
BC Rank 98
BC Rank 99
MBC Rank 40
MBC Rank 41
BC Rank 100
MBC Rank 42
BCM Rank 8
BC Rank 101
BC Rank 102
BC Rank 103
BC Rank 104
OC Rank 9
BC Rank 105
BC Rank 106
BC Rank 107
BC Rank 108
MBC Rank 43
BC Rank 109
BC Rank 110
MBC Rank 44
MBC Rank 45
BCM Rank 9
MBC Rank 46
SC Rank 5
MBC Rank 47
SC Rank 6
BC Rank 111
BC Rank 112
MBC Rank 48
BC Rank 113
OC Rank 10
BC Rank 114
BC Rank 115
MBC Rank 49
BC Rank 116
BC Rank 117
BC Rank 118
BC Rank 119
MBC Rank 50
BC Rank 120

Comm-Ctgr Rank
BC Serv Rank 56
BC Serv Rank 57
MBC Serv Rank 25
BC Priv Rank 37
MBC Priv Rank 13
BC Priv Rank 38
BC Serv Rank 58
MBC Serv Rank 26
BC Serv Rank 59
BC Priv Rank 39
BC Serv Rank 60
MBC Serv Rank 27
MBC Serv Rank 28
BC Serv Rank 61
MBC Serv Rank 29
BCM Serv Rank 6
BC Priv Rank 40
BC Priv Rank 41
BC Priv Rank 42
BC Priv Rank 43
OC Serv Rank 5
BC Serv Rank 62
BC Priv Rank 44
BC Priv Rank 45
BC Priv Rank 46
MBC Serv Rank 30
BC Priv Rank 47
BC Serv Rank 63
MBC Serv Rank 31
MBC Serv Rank 32
BCM Serv Rank 7
MBC Serv Rank 33
SC Serv Rank 5
MBC Serv Rank 34
SC Serv Rank 6
BC Priv Rank 48
BC Serv Rank 64
MBC Priv Rank 14
BC Priv Rank 49
OC Priv Rank 5
BC Priv Rank 50
BC Priv Rank 51
MBC Priv Rank 15
BC Priv Rank 52
BC Priv Rank 53
BC Serv Rank 65
BC Serv Rank 66
MBC Priv Rank 16
BC Serv Rank 67

Ctgr Rank
Serv 93
Serv 94
Serv 95
Priv 56
Priv 57
Priv 58
Serv 96
Serv 97
Serv 98
Priv 59
Serv 99
Serv 100
Serv 101
Serv 102
Serv 103
Serv 104
Priv 60
Priv 61
Priv 62
Priv 63
Serv 105
Serv 106
Priv 64
Priv 65
Priv 66
Serv 107
Priv 67
Serv 108
Serv 109
Serv 110
Serv 111
Serv 112
Serv 113
Serv 114
Serv 115
Priv 68
Serv 116
Priv 69
Priv 70
Priv 71
Priv 72
Priv 73
Priv 74
Priv 75
Priv 76
Serv 117
Serv 118
Priv 77
Serv 119

EE No Rank Name
96063 197 GANESH RAJA A
96702 198 SUDHANTHIRA DEVI R
97789 199 BALA SOUNDAR V
90008 200 ARRTHE S
94847 201 NITHYA B
98426 202 YAZHMOZHI M
96113 203 LOGESH M R
97536 204 SARANYA T
92513 205 MYTHRA BHAVINI R
90123 206 CHITRASENA S
97674 207 JAYAKUMAR P
93809 208 BANUPRIYA M
96837 209 PRIYA S
94026 210 UDHAYADASAN K
98344 211 SELVI A
91880 212 TAMIL SELVI K
94472 213 SANDEEP MOOLCHANDANI
96397 214 PRABAKARAN P
91571 215 SOWMYA SRIDHARAN
95277 216 THOOYAMANI P
91027 217 NARENDRAN K
96500 218 SUTHARSON R
96395 219 LAVANYA M
95053 220 PRABHAKARAN U
93467 221 SUBATHRA B
93390 222 VAIDHEHI T
92450 223 HARIHARAN S
97133 224 MADHUMATHI Y M
95945 225 POORNIMA M
95138 226 SUBASHINI M J
94949 227 VIJAYARAJAN K
96218 228 DULASI DURGA K
90867 229 KRISHNAVENI V
95562 230 SUDHA A
96388 231 RAJARAJESWARI K
95938 232 SARAVANAN M
93564 233 NITHYA NANTHINIE V
90470 234 ELAYARAJA P
90003 235 SIVAKUMARI D
94873 236 MEROLIN JAYA SHEELA T
96038 237 RAMANIKANTH S
96942 238 RAJAPRIYA R
90179 239 ANBUMANI C
94509 240 SURESH KUMAR R N
92012 241 MATHANKUMAR C
96922 242 RANJANA V
96646 243 AJEETVISWANATH T P
96193 244 DIPTI BASKAR
97948 245 SUNIL KUMAR D

Comm. Rank
BC Rank 121
BC Rank 122
BC Rank 123
BC Rank 124
BC Rank 125
BC Rank 126
BC Rank 127
BC Rank 128
OC Rank 11
BC Rank 129
BC Rank 130
BC Rank 131
BC Rank 132
MBC Rank 51
BC Rank 133
MBC Rank 52
OC Rank 12
BC Rank 134
OC Rank 13
BC Rank 135
BC Rank 136
MBC Rank 53
MBC Rank 54
MBC Rank 55
BC Rank 137
MBC Rank 56
BC Rank 138
MBC Rank 57
MBC Rank 58
BC Rank 139
MBC Rank 59
BC Rank 140
BC Rank 141
BC Rank 142
BC Rank 143
OC Rank 14
BC Rank 144
MBC Rank 60
BC Rank 145
BC Rank 146
MBC Rank 61
BC Rank 147
BC Rank 148
BC Rank 149
SC Rank 7
MBC Rank 62
OC Rank 15
BC Rank 150
BC Rank 151

Comm-Ctgr Rank
BC Serv Rank 68
BC Serv Rank 69
BC Priv Rank 54
BC Priv Rank 55
BC Priv Rank 56
BC Priv Rank 57
BC Priv Rank 58
BC Priv Rank 59
OC Priv Rank 6
BC Serv Rank 70
BC Serv Rank 71
BC Serv Rank 72
BC Serv Rank 73
MBC Serv Rank 35
BC Serv Rank 74
MBC Serv Rank 36
OC Priv Rank 7
BC Priv Rank 60
OC Priv Rank 8
BC Priv Rank 61
BC Priv Rank 62
MBC Priv Rank 17
MBC Priv Rank 18
MBC Priv Rank 19
BC Priv Rank 63
MBC Serv Rank 37
BC Priv Rank 64
MBC Priv Rank 20
MBC Priv Rank 21
BC Serv Rank 75
MBC Priv Rank 22
BC Priv Rank 65
BC Serv Rank 76
BC Priv Rank 66
BC Serv Rank 77
OC Serv Rank 6
BC Serv Rank 78
MBC Serv Rank 38
BC Serv Rank 79
BC Serv Rank 80
MBC Serv Rank 39
BC Serv Rank 81
BC Priv Rank 67
BC Serv Rank 82
SC Serv Rank 7
MBC Priv Rank 23
OC Priv Rank 9
BC Priv Rank 68
BC Priv Rank 69

Ctgr Rank
Serv 120
Serv 121
Priv 78
Priv 79
Priv 80
Priv 81
Priv 82
Priv 83
Priv 84
Serv 122
Serv 123
Serv 124
Serv 125
Serv 126
Serv 127
Serv 128
Priv 85
Priv 86
Priv 87
Priv 88
Priv 89
Priv 90
Priv 91
Priv 92
Priv 93
Serv 129
Priv 94
Priv 95
Priv 96
Serv 130
Priv 97
Priv 98
Serv 131
Priv 99
Serv 132
Serv 133
Serv 134
Serv 135
Serv 136
Serv 137
Serv 138
Serv 139
Priv 100
Serv 140
Serv 141
Priv 101
Priv 102
Priv 103
Priv 104

EE No Rank Name
96420 246 DEEPA BRIGHTLY V
95875 247 SUGANYA B
94089 248 KATHIRVIZHI S
97550 249 SUDHAGAR M E
91642 250 SIVAKUMAR G
92016 251 JAGAN MURUGAN R
93354 252 KAMINI C R
91757 253 KARTHIKEYAN K
91727 254 SHENBAGAM J M
95690 255 SWAMINATHAN K
91678 256 ASHOK KUMAR M
94508 257 AISHWARYA JAWAHAR
91520 258 VINODHA M
92327 259 KARTHIKMUTHURAM S
97441 260 ALAGIRI K
92160 261 INDUJA N
94257 262 BRIHADISVARAR S
92600 263 SUGUMAR S
97054 264 MOHAMMED FAROOQ J
91869 265 UTHAYA KUMARAN K
96252 266 SATHIYA T
98480 267 ARUNA M
97483 268 KESAVAN M R
96752 269 NITHYA R
96196 270 THIAGARAJAN N R
96339 271 MADHUMITHA T K
96687 272 RAMYA S
96779 273 ANJANA R
97855 274 HEMA ALAMELU G
94408 275 ARUL JOTHI R D R
90809 276 SANGEETHA S
90219 277 SRIVIDHYA N
91440 278 VAHITHA BEGAM K
96468 279 BALAJI R
90914 280 SREEMAN N
97658 281 SELVALAKSHMI S
91944 282 ANAND P
93379 283 JINO VINCENT
93392 284 TENNISON R
96967 285 JANANI S
93872 286 RAMA ALAGAPPAN S
94920 287 PRADEEP S
95252 288 SHAKIRA YOOSUF
91599 289 ASHOK S
98569 290 SIDDHARTH N
92502 291 VINOTHINI V
93736 292 SARANYA A
96585 293 CHARLES BRONSON S
95366 294 PERUMAL PILLAI A

Comm. Rank
BC Rank 152
MBC Rank 63
BC Rank 153
BC Rank 154
MBC Rank 64
BC Rank 155
BC Rank 156
BC Rank 157
BC Rank 158
BC Rank 159
MBC Rank 65
MBC Rank 66
MBC Rank 67
MBC Rank 68
BC Rank 160
BC Rank 161
MBC Rank 69
MBC Rank 70
BCM Rank 10
BC Rank 162
BC Rank 163
BC Rank 164
OC Rank 16
BC Rank 165
MBC Rank 71
BC Rank 166
BC Rank 167
OC Rank 17
BC Rank 168
BC Rank 169
MBC Rank 72
BC Rank 170
BCM Rank 11
BC Rank 171
BC Rank 172
BC Rank 173
BC Rank 174
BC Rank 175
BC Rank 176
BC Rank 177
BC Rank 178
BC Rank 179
BCM Rank 12
OC Rank 18
BC Rank 180
BC Rank 181
BC Rank 182
BC Rank 183
OC Rank 19

Comm-Ctgr Rank
BC Priv Rank 70
MBC Priv Rank 24
BC Priv Rank 71
BC Priv Rank 72
MBC Serv Rank 40
BC Priv Rank 73
BC Priv Rank 74
BC Priv Rank 75
BC Priv Rank 76
BC Priv Rank 77
MBC Priv Rank 25
MBC Priv Rank 26
MBC Serv Rank 41
MBC Serv Rank 42
BC Priv Rank 78
BC Priv Rank 79
MBC Priv Rank 27
MBC Serv Rank 43
BCM Priv Rank 3
BC Priv Rank 80
BC Serv Rank 83
BC Priv Rank 81
OC Priv Rank 10
BC Priv Rank 82
MBC Priv Rank 28
BC Priv Rank 83
BC Priv Rank 84
OC Priv Rank 11
BC Priv Rank 85
BC Priv Rank 86
MBC Serv Rank 44
BC Serv Rank 84
BCM Serv Rank 8
BC Serv Rank 85
BC Priv Rank 87
BC Serv Rank 86
BC Serv Rank 87
BC Priv Rank 88
BC Priv Rank 89
BC Priv Rank 90
BC Priv Rank 91
BC Priv Rank 92
BCM Priv Rank 4
OC Priv Rank 12
BC Priv Rank 93
BC Priv Rank 94
BC Priv Rank 95
BC Priv Rank 96
OC Serv Rank 7

Ctgr Rank
Priv 105
Priv 106
Priv 107
Priv 108
Serv 142
Priv 109
Priv 110
Priv 111
Priv 112
Priv 113
Priv 114
Priv 115
Serv 143
Serv 144
Priv 116
Priv 117
Priv 118
Serv 145
Priv 119
Priv 120
Serv 146
Priv 121
Priv 122
Priv 123
Priv 124
Priv 125
Priv 126
Priv 127
Priv 128
Priv 129
Serv 147
Serv 148
Serv 149
Serv 150
Priv 130
Serv 151
Serv 152
Priv 131
Priv 132
Priv 133
Priv 134
Priv 135
Priv 136
Priv 137
Priv 138
Priv 139
Priv 140
Priv 141
Serv 153

EE No Rank Name
90054 295 RAJESWARI P
91282 296 VIJAYA BHARATHI E
97088 297 DEEPA S
93744 298 NALINI N
98367 299 THAMILSELVI B S
93821 300 MANOHARAN S
93502 301 JEBA SHARON M
97843 302 YOGANANDH M
93614 303 RANGARAJAN G
90649 304 KARTHIK K
97851 305 SURESH K
98412 306 VARGHESE BABU
94547 307 RANGAMANI KANDAN M
97058 308 GNANA SOUNDARI K S
92526 309 JALARAM P
92774 310 SUNDARAM T G
93725 311 AINSY GOLDLIN T J
97987 312 MANJU BASHINI D
96002 313 SATHYA A B
97729 314 SHYLESH R
98081 315 SAHANA G
95730 316 ANUREGA SELVARAJ
97363 317 SOWMIYA S
95199 318 SARANYA P
91793 319 KISHOR KUMAR R
95798 320 RUBINI R
96701 321 FARIDH R
93406 322 PUGAZHVANAN C R
94277 323 ABIRAMI S
91796 324 GOBINATH M
93267 325 RAJA SARASWATHI R
92860 326 JAYAVARMA R
98520 327 MOHAN A S
92118 328 MOHAN RAJ B
98508 329 LOGANATHAN K
94902 330 THENMOZHI D
93083 331 SIVASANKARAN B
92332 332 KRISHNAKUMAR M
94051 333 RAJESWARI M
94780 334 DEEPIKA D
95847 335 SIVA YOGANA R
97762 336 SANKARA RAMAN N
97085 337 MANGALA DEVI R
95746 338 THILAK J
90079 339 PRIYATHARISINI K
90663 340 RAGHUPATHY R
94421 341 GOMATHI M
96491 342 DAVID THANKA EDISON I
92068 343 ROSALIND T

Comm. Rank
BC Rank 184
SC Rank 8
MBC Rank 73
BC Rank 185
MBC Rank 74
BC Rank 186
BC Rank 187
MBC Rank 75
OC Rank 20
MBC Rank 76
MBC Rank 77
OC Rank 21
BC Rank 188
BC Rank 189
BC Rank 190
OC Rank 22
BC Rank 191
SC Rank 9
BC Rank 192
OC Rank 23
BC Rank 193
BC Rank 194
BC Rank 195
BC Rank 196
BC Rank 197
BC Rank 198
BCM Rank 13
BC Rank 199
BC Rank 200
BC Rank 201
BC Rank 202
MBC Rank 78
BC Rank 203
BC Rank 204
BC Rank 205
BC Rank 206
BC Rank 207
BC Rank 208
BC Rank 209
OC Rank 24
BC Rank 210
BC Rank 211
BC Rank 212
BC Rank 213
BC Rank 214
BC Rank 215
BC Rank 216
BC Rank 217
MBC Rank 79

Comm-Ctgr Rank
BC Priv Rank 97
SC Priv Rank 1
MBC Serv Rank 45
BC Serv Rank 88
MBC Serv Rank 46
BC Serv Rank 89
BC Serv Rank 90
MBC Serv Rank 47
OC Serv Rank 8
MBC Serv Rank 48
MBC Serv Rank 49
OC Priv Rank 13
BC Priv Rank 98
BC Priv Rank 99
BC Priv Rank 100
OC Priv Rank 14
BC Priv Rank 101
SC Priv Rank 2
BC Priv Rank 102
OC Priv Rank 15
BC Priv Rank 103
BC Priv Rank 104
BC Priv Rank 105
BC Priv Rank 106
BC Priv Rank 107
BC Priv Rank 108
BCM Priv Rank 5
BC Priv Rank 109
BC Priv Rank 110
BC Priv Rank 111
BC Priv Rank 112
MBC Serv Rank 50
BC Serv Rank 91
BC Priv Rank 113
BC Serv Rank 92
BC Priv Rank 114
BC Priv Rank 115
BC Priv Rank 116
BC Serv Rank 93
OC Priv Rank 16
BC Priv Rank 117
BC Priv Rank 118
BC Serv Rank 94
BC Serv Rank 95
BC Serv Rank 96
BC Serv Rank 97
BC Serv Rank 98
BC Serv Rank 99
MBC Serv Rank 51

Ctgr Rank
Priv 142
Priv 143
Serv 154
Serv 155
Serv 156
Serv 157
Serv 158
Serv 159
Serv 160
Serv 161
Serv 162
Priv 144
Priv 145
Priv 146
Priv 147
Priv 148
Priv 149
Priv 150
Priv 151
Priv 152
Priv 153
Priv 154
Priv 155
Priv 156
Priv 157
Priv 158
Priv 159
Priv 160
Priv 161
Priv 162
Priv 163
Serv 163
Serv 164
Priv 164
Serv 165
Priv 165
Priv 166
Priv 167
Serv 166
Priv 168
Priv 169
Priv 170
Serv 167
Serv 168
Serv 169
Serv 170
Serv 171
Serv 172
Serv 173

EE No Rank Name
95899 344 RAVINDRA KUMAR P
93972 345 MATHIVANAN M
91809 346 LAVANNYA T
95615 347 KARTHIK SANTHAR S V
93408 348 GOKULAKANNAN R
93512 349 KRISHN SHANKAR
94875 350 SINDHUJA R
97971 351 SASIREKHA P
96808 352 KIRUBHAKARAN B
91265 353 ARAVIND C S
91343 354 RAGHUPATHI R
95693 355 YOGASATHYA S
92756 356 RAMYA J
91568 357 PRIYA P M
91330 358 VINETHA V
96396 359 SIVACHANDRAN K
90421 360 SENTHIL KUMAR S
94595 361 LAVANYA N
90923 362 RATHNA PRIYADHARSHINI G
91124 363 AISHWARYA A
92503 364 VIDHYA S
95217 365 DEEPA B
96389 366 SENTHIL O P
94618 367 SARAVANAN K
90099 368 KARTHIKEYAN N
91987 369 RAJA SAKKARAPANI T C
92730 370 MADAN K
95783 371 JUBEL J KUNNATHOOR
94872 372 NIKHIL J
92573 373 NANDHINI R
93751 374 SHANTHI M
96206 375 RAJA L
94262 376 DEEPA K
94414 377 SHOBANA U
97230 378 FAREENA BEGUM A
96358 379 RAJAKUMARAN J
93586 380 SIVAPRIYA A
93630 381 SRIDEVI C
90236 382 PUNITHAVATHI D
95388 383 SRIMAHALAKSHMI A
97592 384 SURENDRAN S
93169 385 SENTHILKUMAR K
90437 386 VANITHA R
91280 387 OWAISE AHAMED M
95768 388 SUKUMARAN M
90136 389 JACULINE PUSHPA A
92568 390 KIRUTHIKA G
90275 391 PARANTHAMAN S
93419 392 PRIYADHARSHINI R

Comm. Rank
MBC Rank 80
MBC Rank 81
BC Rank 218
MBC Rank 82
BC Rank 219
OC Rank 25
MBC Rank 83
BC Rank 220
BC Rank 221
MBC Rank 84
BC Rank 222
MBC Rank 85
BC Rank 223
BC Rank 224
MBC Rank 86
MBC Rank 87
BC Rank 225
BC Rank 226
BC Rank 227
BC Rank 228
BC Rank 229
BC Rank 230
BC Rank 231
BC Rank 232
MBC Rank 88
MBC Rank 89
MBC Rank 90
OC Rank 26
OC Rank 27
BC Rank 233
MBC Rank 91
BC Rank 234
BC Rank 235
BC Rank 236
BCM Rank 14
MBC Rank 92
BC Rank 237
MBC Rank 93
MBC Rank 94
MBC Rank 95
BC Rank 238
SC Rank 10
MBC Rank 96
BCM Rank 15
BC Rank 239
BC Rank 240
BC Rank 241
MBC Rank 97
MBC Rank 98

Comm-Ctgr Rank
MBC Priv Rank 29
MBC Serv Rank 52
BC Serv Rank 100
MBC Serv Rank 53
BC Priv Rank 119
OC Priv Rank 17
MBC Priv Rank 30
BC Priv Rank 120
BC Priv Rank 121
MBC Priv Rank 31
BC Priv Rank 122
MBC Serv Rank 54
BC Priv Rank 123
BC Priv Rank 124
MBC Priv Rank 32
MBC Priv Rank 33
BC Priv Rank 125
BC Serv Rank 101
BC Priv Rank 126
BC Priv Rank 127
BC Priv Rank 128
BC Serv Rank 102
BC Serv Rank 103
BC Serv Rank 104
MBC Serv Rank 55
MBC Serv Rank 56
MBC Priv Rank 34
OC Priv Rank 18
OC Priv Rank 19
BC Priv Rank 129
MBC Priv Rank 35
BC Priv Rank 130
BC Priv Rank 131
BC Priv Rank 132
BCM Priv Rank 6
MBC Serv Rank 57
BC Serv Rank 105
MBC Serv Rank 58
MBC Serv Rank 59
MBC Serv Rank 60
BC Serv Rank 106
SC Serv Rank 8
MBC Serv Rank 61
BCM Serv Rank 9
BC Serv Rank 107
BC Priv Rank 133
BC Priv Rank 134
MBC Serv Rank 62
MBC Priv Rank 36

Ctgr Rank
Priv 171
Serv 174
Serv 175
Serv 176
Priv 172
Priv 173
Priv 174
Priv 175
Priv 176
Priv 177
Priv 178
Serv 177
Priv 179
Priv 180
Priv 181
Priv 182
Priv 183
Serv 178
Priv 184
Priv 185
Priv 186
Serv 179
Serv 180
Serv 181
Serv 182
Serv 183
Priv 187
Priv 188
Priv 189
Priv 190
Priv 191
Priv 192
Priv 193
Priv 194
Priv 195
Serv 184
Serv 185
Serv 186
Serv 187
Serv 188
Serv 189
Serv 190
Serv 191
Serv 192
Serv 193
Priv 196
Priv 197
Serv 194
Priv 198

EE No Rank Name
94907 393 DIKSHITHA K CHETTY
91624 394 DEEPANKSHA DATTA
95453 395 ARUN KUMAR V
95885 396 RAGHA SWASTHIKA G
96907 397 MOHAMED AABREZ SHAMS
95957 398 VISHNU R
95970 399 KARTHIKEYAN R
96430 400 SRUJAN REDDY S
95852 401 VIJAYANAND M
90689 402 ANITHA M
91886 403 VIDYALAKSHMI M
97577 404 VIGGNESH P
94968 405 MANOCHITHRA B
94456 406 MANIKANDAN R
95110 407 VIVEK ANANDH K
93456 408 LAKSHMI PRIYA R
98261 409 SATHISH BABU J
97321 410 KALPANA A S
93069 411 SARANYA M
97726 412 RAJALAKSHMI R
90365 413 MD. ABDUR RAB ANJUM
96454 414 BHARGAVI V R J
91628 415 EVANGELINE P
91294 416 SHYAM ANAND D
94038 417 KRISHNAN R
94132 418 JANANI R
90454 419 SUGANYA S
94715 420 KANCHANA G
96980 421 MUTHULAKSHMI N
96153 422 MARY REENA C
95861 423 VEDHA PRIYA S
96908 424 AJITHA P
94661 425 YUVARAJ V
98036 426 MUTHIAH K
98082 427 NAVANEETHA KRISHNAN V
92364 428 SAILENDRI G
91349 429 SASIKALA J
95545 430 JEYAKUMAR M
96146 431 JAYASUDHA S T
93045 432 RAJAPRABU R
92550 433 GANESH KUMAR S
95829 434 PRIYANKA R
96277 435 MUTHUKUMAR J
93340 436 JAGA PRIYA J S
95345 437 PINNAKA VAMSI
97697 438 DEEBIKA S
94328 439 DIVYA V
97020 440 ARUN PRASATH S
95158 441 NIVEDHA R

Comm. Rank
BC Rank 242
OC Rank 28
BC Rank 243
BC Rank 244
BCM Rank 16
BC Rank 245
BC Rank 246
OC Rank 29
BC Rank 247
SC Rank 11
OC Rank 30
BC Rank 248
BC Rank 249
MBC Rank 99
BC Rank 250
BC Rank 251
MBC Rank 100
BC Rank 252
BC Rank 253
BC Rank 254
OC Rank 31
BC Rank 255
BC Rank 256
BC Rank 257
BC Rank 258
BC Rank 259
BC Rank 260
MBC Rank 101
BC Rank 261
BC Rank 262
BC Rank 263
SC Rank 12
BC Rank 264
OC Rank 32
BC Rank 265
OC Rank 33
BC Rank 266
BC Rank 267
MBC Rank 102
BC Rank 268
BC Rank 269
BC Rank 270
BC Rank 271
BC Rank 272
OC Rank 34
BC Rank 273
BC Rank 274
BC Rank 275
MBC Rank 103

Comm-Ctgr Rank
BC Priv Rank 135
OC Priv Rank 20
BC Priv Rank 136
BC Priv Rank 137
BCM Priv Rank 7
BC Priv Rank 138
BC Priv Rank 139
OC Priv Rank 21
BC Priv Rank 140
SC Priv Rank 3
OC Priv Rank 22
BC Priv Rank 141
BC Priv Rank 142
MBC Priv Rank 37
BC Priv Rank 143
BC Priv Rank 144
MBC Priv Rank 38
BC Priv Rank 145
BC Priv Rank 146
BC Priv Rank 147
OC Priv Rank 23
BC Serv Rank 108
BC Priv Rank 148
BC Serv Rank 109
BC Serv Rank 110
BC Serv Rank 111
BC Serv Rank 112
MBC Priv Rank 39
BC Priv Rank 149
BC Priv Rank 150
BC Priv Rank 151
SC Priv Rank 4
BC Priv Rank 152
OC Priv Rank 24
BC Priv Rank 153
OC Priv Rank 25
BC Serv Rank 113
BC Serv Rank 114
MBC Serv Rank 63
BC Serv Rank 115
BC Serv Rank 116
BC Serv Rank 117
BC Priv Rank 154
BC Priv Rank 155
OC Priv Rank 26
BC Priv Rank 156
BC Priv Rank 157
BC Priv Rank 158
MBC Priv Rank 40

Ctgr Rank
Priv 199
Priv 200
Priv 201
Priv 202
Priv 203
Priv 204
Priv 205
Priv 206
Priv 207
Priv 208
Priv 209
Priv 210
Priv 211
Priv 212
Priv 213
Priv 214
Priv 215
Priv 216
Priv 217
Priv 218
Priv 219
Serv 195
Priv 220
Serv 196
Serv 197
Serv 198
Serv 199
Priv 221
Priv 222
Priv 223
Priv 224
Priv 225
Priv 226
Priv 227
Priv 228
Priv 229
Serv 200
Serv 201
Serv 202
Serv 203
Serv 204
Serv 205
Priv 230
Priv 231
Priv 232
Priv 233
Priv 234
Priv 235
Priv 236


Related documents


merit list comm category rankv1
eranklist
list of 427 elephants without ownership certificate 1
list of 427 elephants without ownership certificate
contents journal of apllied horticulture pdf 2
raagrhythm2012 brochure

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Merit List Comm-Category Rankv1.pdf