ork2 .pdf

File information


Original filename: ork2.pdf
Title: ork.pub
Author: lort

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 23/03/2014 at 22:44, from IP address 62.198.x.x. The current document download page has been viewed 1259 times.
File size: 2.9 MB (86 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ork2.pdf (PDF, 2.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Nirahams
orker
Anden udgave
Forfattere
Kasper Lee Knudsen og Daniel Christensen
CoCo-Forfattere
Kenneth Berg, Frank Ulrich, Niklas Johansen og David Fiqh
Bilag
Ole Peinow
Korrektur
Jens Rasmussen, Christian Knudsen, Frank Ulrich
Grafisk Design og Layout
Frank Ulrich

I øvrigt tak til alle de, som vi har lånt billeder af og folk der har hjulpet os til med at
gøre denne udgivelse en realitet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord
Fra Version 1,95 til Anden Udgave

S. 5
S. 5

Hvad vil det sige at være Ork
+ Introduktion
+ At leve og dø, i den Orkiske hær
+ Syn på de andre racer
+ Trolde
+ Gobliner
+ Halvorker
+ Modiusorker
+ Sortelvere
+ Elvere
+ Mennesker
+ Dværge
+ Gobliner i Orksamfundet

S. 66-14
S. 7
S. 8-9
S. 10-14
S. 10
S. 10
S. 11
S. 11
S. 11
S. 12
S. 12
S. 13
S. 14

Klanerne
+ De tre Store
+ Asth Bajrak
+ Nalt Pluhuni
+ Krakuhl Bajrak

S. 1515-22
S. 16
S. 16-17
S. 18
S. 19-22

Religionen
+ Beskrivelse af Religionen
+ Verdensskabelsen / Tidslinjen
+ Magi
+ Akupafiqhi
+ Læretiden
+ Magi og Formulare
+ Ritualer

S. 2323-31
S. 23
S. 25-29
S. 30-31
S. 30
S. 30
S. 30
S. 31

INDHOLDSFORTEGNELSE

Nordlenets Orker
+ Krakuhl Bajrak Fushat
+ Hvorfor er vi i nordlenet nu
+ Hvad er vores mål?
+ Beskrivelse af Hierarkiet
+ Krakuhls Akupafiqhi
+ Rådet
+ Symboler
+ Krav for at spille en Krakuhl ork
+ Kramosal Orki
+ Hvordan er vi opbygget
+ Krigsmaskiner
+ Kramosals Akupafiqhi
+ Hæropbygning.
+ Hvorfor er vi i nordlenet nu
+ Krav for at spille Kramosal Orki

S. 32
S. 33
S. 33
S. 33-34
S. 34
S. 34
S. 34-35
S. 35
S. 35
S. 36
S. 36-37
S. 37
S. 37
S. 37-38
S. 38-39
S. 39

Offgame
+ Vores Udstyr
+ Masker
+ Kostume
+ Rustninger
+ Våben og skjolde
+ Orkier
+ Quests
+ Gobliner og Trolde
+ Sprog
+ Ordbog
+ Tal
+ Hjemmeside
+ Forumet
+ Holdlederne hos orkerne

S. 40
S. 41
S. 41
S. 41
S. 41-42
S. 42
S. 42
S. 42
S. 42
S. 43
S. 43-45
S. 46
S. 46
S. 46
S. 46

Bilag
Qagaans liv og fortællinger

Gorbits bøger

S. 47
S. 48-69
S. 70-83

Appendix

S. 8484-85

FORORD
Dette er det endelige kompendium for orkerne til Nordlenets Saga i Hareskoven og består af de
tekster vi har liggende på hjemmesiden og en del til.
Kompendiumet er tiltænkt som et
opslagsværk over orkerne som
race, historie og vores visioner for
gruppen som holdledere for den.
Der er blevet brugt mange lange
timer på at udvikle kompendiumet, indsamle de gamle tekster,
som rollespillere før os har skrevet og sætte det hele sammen, så
vi håber i vil få lige så meget ud af
at læse det, som vi havde af at
skrive det.
Nogle vil sikkert spørge: Hvorfor
sætte sig ned og skrive et næsten
70 siders langt kompendium til orker? Svaret til dette er at hvis man
som spiller har noget at relatere
sig til, er det også nemmere at udvikle sin egen rolle, i en retning
der passer sammen i en større
helhed. Men er altså ikke kun en
eller anden tilfældig ork i hæren,
men er en ork med en lang, blodig, stolt tradition for krig og ødelæggelse.

FRA VERSION
1,95 TIL ANDEN
UDGAVE
Orkhåndbogen har primært floreret før hen som en arbejdsudgave
uden at være helt gennemarbejdet. Derfor har den haft et versionsnummer, så vi kunne holde
styr på den.
Med den nye udgave, som også
er den første der bliver udgivet på
vores hjemmeside som et færdigskrevet værk, har det været meget passende at kalde den Anden
Udgave.

HVAD VIL DET SIGE
AT VÆRE ORK

INTRODUKTION
Til at starte med må vi lige slå det
helt fast, Orker er ikke mennesker!
Orkernes kultur og samfund ligner
på ingen måde menneskenes.
Når du efter hånden får læst videre, vil du finde mange ting der ikke
giver mening eller ikke kan være
rigtigt. Men det er nu engang sådan det er. Orkernes kultur er
fremmed for hvad vi kalder civiliseret, men det er sådan de er, og
det er alt hvad de ved.
Mange af deres skikke vil få dig til
at løfte brynene og tænke, ”Hvordan kan de leve sådan?” eller
”Hvorfor ændre de det ikke?”.
Svaret er meget simpelt. Det er
sådan de er vokset op, og de kender ikke en anden måde de kan
være misundelige på. Derfor
tager de det de har og nyder det,
så godt de kan.
Når vi tænker på at spille andre
racer, ender vi som oftest med at
forestille os en menneskelig kultur
med spidse øre eller stor skarpe
tænder. Selv racer der ikke minder det mindste om mennesker
falder under denne kultur forestilling. Igen og igen ser man baggrundshistorier med detaljer om
Orkens mor, far, søster, bror og
en hund der hedder plet (Ok, ingen hund, men du ved hvad jeg
mener). Hvorfor er det at alle racer skal være kopier af mennesker med skønhedsoperationer?
Hvis Orkerne skulle være så socialt ens som mennesker, som det

giver indtryk af fra disse baggrundshistorier. Hvorfor kan de så
ikke forhandle på samme præmisser?
De har de samme idealer, moraler, familie opbygninger, sociale
opbygning osv., så hvorfor er det
at de ikke kan finde ud af at leve i
fred og fordragelighed sammen?
Simpelt! De er ikke ens. Vi som
menneskelige spillere, laver deres
baggrund og personligheder ud
fra vores egen samfunds ide, men
dette er jo ikke gældende!
Orkerne er også kaldet monstre,
og med god grund, de er Monstre!
De opfører sig ikke som mennesker, de ligner ikke mennesker,
de er ikke opvokset ligesom mennesker, og de har ikke samme etik
og moral som mennesker. Så simpelt er det.

AT LEVE OG DØ,
I DEN ORKISKE
HÆR
Omkring 10 års alderen bliver de
fleste orker krigere.
Krigere dør! Som alt andet Orkisk,
er det meget simpelt. Mister man
for meget
blod eller for mange dele af kroppen, er døden uundgåelig. De fleste er i slutning af det første årti,
når det sker, færre opnår at opleve det andet. Da læge virksomhed og magi ikke er det orker dyrker mest, ryger der en del på dette, endvidere tager krig sin store
andel.
Det ved orkerne og det går dem
ikke på. De har få tætte venner,
hvis nogen overhovedet, for hele
tiden kommer der nye krigere og
gamle dør. Hvis man har kendt
nogen mere end et halvt år, har
man kendt dem hele livet! Hver
krig bringer dig tættere på dit endelige og du kommer til at se det
endelige på mindst halvdelen af
dem du kender. Døden er en del
af livet og sådan er det.
Syge og sårede, bliver efterladt
hvor de falder eller mobbet indtil
de er helbredt.
Hvis de overlever, bliver de ekstra
respekteret for deres styrke. Hvis
de dør, bliver de hurtigt glemt.
Orker er meget stolte over deres
krigs ar, jo flere du har, jo flere
kampe må du have

vundet.
Alle orkernes børn samles i en
slags ”børnehave”. Her er det Survival of the Fittest, der gælder.
Den smule mad krigerne kan undvære smides ind til dem, hvor de
stærkeste kan tage det. De børn
der dør vil blive spist af de andre,
på grund af manglen på mad. På
den måde kan selv de orker der er
for svage til at overleve, stadigvæk give deres til stammen ved at
de overlevende mere at spise.
Ja, det er ulækkert, men husk, vi
har ikke fået vores ry, ved at gøre
rare ting. Vi klatre ikke i smukke
træer. Vi synger og danser ikke af
glæde. Vi fryder os ikke ved at lege fangeleg i markerne. Vi fødes,
vi slås og dræber, og vi dør.
Ca. ¼ af ungerne overlever til de
bliver 2 år. Der er også ved den
alder de er stærke nok til at kravle
væk fra ”Børnehaven”. Fra da af
trænes de, i alle de ting, de skal
kunne for at overleve i orksamfundet. De lærer at grave miner og at
slås. De lære også om våben og
rustninger som forberedelse på
det voksne liv. Det er også nu de
får deres navn, der har ikke været
nogen grund til at give dem et før
nu, da der som sagt er ¾ af dem
der dør før dette punkt.
De er født og opvokset uden nogen egentlig form for individualisme. Alt handler om klanens bedste, hvilket vil sige at skaffe mad
til de stærke. Hvis de svage ikke
kan lide dette, må de hellere se at
blive stærke i en fart. Ellers vil de
svage dø.
De stærke får deres andel af kød,

og de andre må slås om resterne.
De stærke tager kvinder og de andre tage hvad de kan få, som regel voldtægter i forbindelse med
angreb.
Racen har overlevet, og vil forsætte med dette, hovedsageligt
fordi de formere sig som rotter.
Når de engang når voksenalderen, går det op for dem at de hver
især kun eksisterer for klanenes
bedste. Halvdelen fordi de som så
mange andre racer, har fået venner og allierede. Den anden halvdel fordi de er jaget af de mere civiliserede racer, og deres overlevelse derfor afhænger af deres
loyalitet.
Nogen siger at orker er dumme,
simple og primitive. Det er de måske også, men sandheden er at
orker ikke har brug for store matematiske talenter eller storslåede
konstruktioner eller lignende. Hvis
det virker er der ingen grund til at
gøre det svære end det egentlig
er. Orker tænker heller ikke så
meget på ting som poesi, fritids
hobbyer, skovture eller lignende.
Orker tænker krig, krig og atter
krig. Det er det de er opvokset til
og det er det de skal bruge deres
liv på, Krig. Så kald dem bare
dumme, hvis du tør!


Related documents


ork2
hedegaardogkrasnik
30 sk bne
l gstrup 2
toca boca interview merged 1
avies

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ork2.pdf