030925 .pdf

File information


Original filename: 030925.pdf
Title: Fast Report Document
Author: u04rbog

This PDF 1.6 document has been generated by PDFCreator Version 1.2.0 / GPL Ghostscript 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2014 at 16:43, from IP address 89.79.x.x. The current document download page has been viewed 730 times.
File size: 40 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


030925.pdf (PDF, 40 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kosztorys - widok szczegółowy II
Lp
1

Kod
2
1 KNR 4-01
1204-0100

R 1 999-149
M 2 1510899-066
M 3 0000000-147
2 KNR 4-01
1204-0200

R 1 999-149
M 2 1510899-066
M 3 0000000-147
3 KNR 4-01
1202-0700

R 1 999-149
M 2 16018SEK00
22-060
M 3 1720202-034

M 4 1720202-034

M 5 0000000-147
4 KNR 4-01
1204-0800

R 1 999-149
M 2 1740103-034
M 3 0000000-147
5 NNRNKB
2-02U
1134-0101

R 1 999-149
M 2 2381105-066
M 3 0000000-147

Opis

Jm

3
4
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
tynków wewnętrznych sufitów ( sufit obniżony oraz
właściwy )
Ilość robót = 26,970
Krotność = 2
Wartość = 295,05
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
r-g
Norma: 0,11900 Stawka: 15,00 Ilość: 6,41886r-g
Farba emulsyjnaNorma: 0,29800 Cena: 8,00 Ilość: dm3
16,07412dm3
Materiały pomocnicze
%
Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:4,77
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
tynków wewnętrznych ścian
Ilość robót = 72,250
Wartość = 387,98
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
r-g
Norma: 0,11900 Stawka: 15,00 Ilość: 8,59775r-g
Farba emulsyjnaNorma: 0,28600 Cena: 8,00 Ilość: dm3
20,66350dm3
Materiały pomocnicze
%
Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:2,29
Malowanie farbami klejowymi starych tynków
m2
wewnętrznych,skasowanie wykwitów (zacieków)
Ilość robót = 70,220
Wartość = 839,83
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
r-g
Norma: 0,38100 Stawka: 15,00 Ilość: 26,75382r-g
Piasek - uziarnienie 0-2 mmNorma: 0,00600 Cena: m3
26,35 Ilość: 0,42132m3
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
t
workowaneNorma: 0,00200 Cena: 419,13 Ilość:
0,14044t
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
t
workowaneNorma: 0,00350 Cena: 419,13 Ilość:
0,24577t
Materiały pomocnicze
%
Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:2,47
Przygotowanie powierzchni starych tynków z
m2
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)
Ilość robót = 70,220
Wartość = 187,49
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
r-g
Norma: 0,09500 Stawka: 15,00 Ilość: 6,67090r-g
Gips budowlany - szpachlowyNorma: 0,3*0,001
t
Cena: 1 045,08 Ilość: 0,02107t
Materiały pomocnicze
%
Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:0,31
Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi m2
"ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
Ilość robót = 70,220
Wartość = 183,98
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
r-g
Norma: 0,06000 Stawka: 15,00 Ilość: 4,21320r-g
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNTNorma:
dm3
0,21000 Cena: 5,00 Ilość: 14,74620dm3
Materiały pomocnicze
%
Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:1,05
2

R_brutto /
S_brutto /
M+Kz/M [zł]
R_netto [zł]
S_netto [zł]
5
6
7
8
10,94
156,96
138,09
8,44
96,28
131,35

Cj / Kbj [zł]

60,68
6,74
3,57

96,28

4,77

128,65

0,10

2,70

5,37
4,13

210,97
129,33

177,01
169,06

81,64
7,95
1,79

129,33

2,29

165,45

0,05

3,61

11,96
8,24

654,45
401,66

185,38
176,95

252,79
8,43
5,72

401,66

0,16

11,24

0,84

58,98

1,47

103,22

0,05

3,51

2,67
1,75

163,61
100,41

23,87
22,47

63,20
1,40
1,43

100,41

0,31

21,77

0,01

0,70

2,62
1,99

103,23
63,20

78,64
75,13

40,03

2,10
1,40

0,70
3,51

0,90

63,20

1,05

73,73

0,02

1,40

SeKo Prix 6.1.0.3

Lp
1

Kod

2
S 4 39511-148
S 5 34312-148

6 KNR-W 2-02
2008-0401

R 1 999-149

M 2 1740103-034
M 3 1750812-050

M 4 3930000-060
M 5 1343799-033
M 6 3903010-040
M 7 0000000-147
S 8 39511-148
S 9 34312-148

7 KNR-W 4-03
0609-0101
Analogia

R 1 999-149
8 KNR-W 4-01
1216-0100

R 1 999-149
M 2 1560303-050

M 3 0000000-147
9 Analiza
własna

R 1 -149

Opis

Jm

Cj / Kbj [zł]

3
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
Norma: 0,00030 Cena: 50,90 Ilość: 0,02107m-g
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
Norma: 0,00020 Cena: 7,86 Ilość: 0,01404m-g
Pojedyńcze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o
grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na
stropach,na gotowych rusztach
Ilość robót = 26,970
Wartość = 1 102,53
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna montaż, demontaż
Norma: 0,70400 Wsp: 1,5 Stawka: 15,00 Ilość:
28,48032r-g
Gips budowlany szpachlowyNorma: 0,00100 Cena:
1 045,08 Ilość: 0,02697t
Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna
grub. 12,5 mm(GKFI)Norma: 1,04000 Cena: 11,18
Ilość: 28,04880m2
WodaNorma: 0,00060 Cena: 10,00 Ilość:
0,01618m3
Wkręty do płyt gipsowychNorma: 0,03210 Cena:
13,08 Ilość: 0,86574kg
TaśmaNorma: 1,25800 Cena: 0,12 Ilość:
33,92826m
Materiały pomocnicze
Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:13,26
Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
Norma: 0,00960 Cena: 50,90 Ilość: 0,25891m-g
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
Norma: 0,01000 Cena: 7,86 Ilość: 0,26970m-g
Wymiana opraw halogenowych : ( demontaż,
montaż )
Ilość robót = 8,000
Wartość = 103,68
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
Norma: 0,53000 Stawka: 15,00 Ilość: 4,24000r-g
Zabezpieczenie podłóg folią
Ilość robót = 26,970
Wartość = 50,16
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
Robocizna
Norma: 0,05700 Stawka: 15,00 Ilość: 1,53729r-g
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12
- 0,20 mmNorma: 0,35700 Cena: 1,21 Ilość:
9,62829m2
Materiały pomocnicze
Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:0,43
Sprzątanie
Ilość robót = 4,000
Wartość = 97,80
Kp= 63,00%(R+S)
Kz= 5,00%(M)
robocizna
Norma: 1,00000 Stawka: 15,00 Ilość: 4,00000r-g

4
m-g

5

Wartość kosztorysowa:
współczynnik (wsp) = -5%WK:
Wartość razem:
zużycie (zu) = -7,19%WK-7,19%wsp:
Wartość końcowa:

R_brutto /
R_netto [zł]
6

M+Kz/M [zł]
7

0,02

m-g

0,00

m2

40,88
29,87

696,36
427,20

381,09
363,02

269,16

S_brutto /
S_netto [zł]
8
1,40

25,09
15,38

9,71
18,07

r-g

15,84

427,20

t

1,05

28,32

m2

11,63

313,66

m3

0,01

0,27

kg

0,42

11,33

m

0,15

4,05

%

0,20

5,39

m-g

0,49

13,22

m-g

0,08

2,16

kpl.

12,96
7,95

103,68
63,60

40,08
r-g

7,95

63,60

m2

1,86
1,30

37,75
23,19

12,41
11,87

14,56
0,54
r-g

0,86

23,19

m2

0,43

11,60

%

0,01

0,27

r-g

24,45
15,00

97,80
60,00
37,80

r-g

15,00

60,00
3 248,50zł
- 162,43zł
3 086,08zł
- 221,89zł
2 864,19zł

3

SeKo Prix 6.1.0.3

Przedmiar
Lp
1

Kod
2
1 KNR 4-01
1204-0100
2 KNR 4-01
1204-0200
3 KNR 4-01
1202-0700
4 KNR 4-01
1204-0800
5 NNRNKB 2-02U
1134-0101
6 KNR-W 2-02
2008-0401
7 KNR-W 4-03
0609-0101
Analogia
8 KNR-W 4-01
1216-0100
9 Analiza własna

Ilości
Ilość robót
składowe
5
6
26,970

Opis

Jm

3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów ( sufit obniżony oraz właściwy )
4,65*4+3,1*2,7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

4
m2
m2
m2

26,970

43,25+29
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych,skasowanie
wykwitów (zacieków)
4,65*4+43,25+3,1*2,7
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
(sfalowań)
70,22
Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT"
(Orgbud W-wa)
70,22
Pojedyńcze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche
tynki gipsowe) na stropach,na gotowych rusztach
4,65*4+3,1*2,7
Wymiana opraw halogenowych : ( demontaż, montaż )

m2
m2

72,250

m2
m2

70,220

m2
m2

70,220

m2
m2

70,220

m2
kpl.

26,970

8
Zabezpieczenie podłóg folią

kpl.
m2

8,000

26,97
Sprzątanie
4

m2
r-g
r-g

26,970

4

72,250

70,220

70,220

70,220

26,970

8,000

26,970

4,000
4,000

SeKo Prix 6.1.0.3


Document preview 030925.pdf - page 1/3

Document preview 030925.pdf - page 2/3
Document preview 030925.pdf - page 3/3

Related documents


030925
zestawienie prac
filehandler ashx
185221819
wykaz podrencznikow 2012
wystawa pomniki

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 030925.pdf