185221819 (PDF)
File information


Title: No Title
Author: Windows 9x/NT/2000/XP/Vista User

This PDF 1.5 document has been generated by llPDFLib Application / llPDFLib 4.x (http://www.llion.net), and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2014 at 08:33, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 1138 times.
File size: 51.27 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
K A L K U L A C J A
SYGNATURA

N A P R A W Y

NR

1001202000

20.03.2014

100-1202000

MARKA
FORD
NUMER VIN
WF0UXXGAJXXXXXXXX
PIERWSZA REJ26.10.2005
WARSZTAT
ASO BRUTTO

FUSION
PRZEBIEG

AMBIENTE
KOD TYPU

02 65 01

133868

WERSJA
OD 03.2005
UK AD KLIMATYZACJI
SZYBA BOCZ TYL CIEM
WYPOSA ENIE CENTRALNE ZAMYKANIE
3. ZAGLOWEK T
FART P/BLOTNY
1388 CCM 59 KW
5-BIEG
ABS
OPONY 195/60 R 16 T
KOLA 6 J X 15
KOLPAK KOLA
---------------------------------------------------------------------------R O B O C I Z N A

BAZA CZASOWA

10 JC=1 RBG

CENA

=140.00

PLN/RBG

NR POZ CENNIK PRACE NAPRAWCZE /POJEDYNCZE /SCALONE
KOD CZ

JC

OPER.
CENA

KN
KN
43
40
44
44

CZAS DOD DO JEDNEJ OPERACJI PODSTAWOWEJ
TABLICA REJESTR T WYMIANA
ZDERZAK T WYMIANA (WYBUDOWANY)
PAS BEZPIECZEN T L WYB/WBUD
CIANA BOCZ L CZ
TYL WYMIENI
CIANA TYLNA Z WZMOCNIENIEM WYMIENI
( CIANA TYL WYBUDOWANA)
BLACHA ODPROWADZENIA WODY TYL L
BLACHA-ODPOWIETRZ WYMUSZ L WYMIANA
USZCZELNIENIE KRAWEDZI ZAWIN KLAPY SC T
POKRYWA TYLNEJ CIANY WYMIENI
OPONA KO A ZAPASOWEGO WYMIENI

2
1
1
3
28
57

28.00
14.00
14.00
42.00
392.00
798.00

11
15
2
31
2

154.00
210.00
28.00
434.00
28.00

0243
2695

DOZER/STAN. DO PROST WBUD/WYBUD
TY FORMOWANIE

5*
10*

70.00
140.00

3481
3900
4101

CIANA L T NAPRAWA
BL POD OGI T KPL NAPRAWA
SC BOCZNA W L NAPRAWA

8*
15*
40*

112.00
210.00
560.00

44
KN
44
44
11

447
240
512
643

4
1
0
1

532 5
030 4
734 0
254 4

9696
OPONA ZAPAS SPRAWDZENIE
2*
28.00
---------------------------------------------------------------------------L A K I E R O W A N I E (wed ug
KOD CZ
2711
2712
2931
3517
2581
3481

CI

OPERACJA

AZT)

- 2-WARSTW-METALLIC

BL SCIANY TYLNEJ D
BL SCIANY TYLNEJ
POKRYWA BAGA NIKA
ODP YW WODY L
ZDERZAK T
CIANA L T

LAK NOWA CZ
ST 1
LAK NOWA CZ
ST 1
LAK NOWA CZ
ST 1
LAK. WIERZCHNIE ST 2
LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R
ODNOWA LAKIERU
SYSTEM AUDATEX

JC
16
16
15
4
9
11
STRONA

1

TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
K A L K U L A C J A

N A P R A W Y

L A K I E R O W A N I E (wed ug
KOD CZ

CI

3900
4101

OPERACJA

NR

1001202000

20.03.2014

AZT)

- 2-WARSTW-METALLIC

BL POD OGI T KPL
SC BOCZNA W L

JC

LAK. WIERZCHNIE ST 2
LAK. WIERZCHNIE ST 2

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ
WSPÓ CZYNNIK
145.00 PLN/RBG
CZAS LAKIEROWANIA
PRZYGOTOWANIE PRACA G . METAL
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO
KO COWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :

7
5
JC
83
23
5
111

OPER.
CENA

1609.50

KOSZTY MATERIA U LAKIERNICZEGO
CENA
LAKIEROWANA NOWA CZ
625.58
LAKIEROWANIE NOWEJ CZ CI STOPIE K1R
295.78
ODNOWA LAKIERU
103.37
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE
253.29
STA A MATERIA OWA PRACA G . METAL
92.50
STA A MATERIA OWA PRACA DOD. TWORZYWO
33.50
---------------------------------------------------------------------------C Z

C I

Z A M I E N N E

CENNIK STAN

KOD CZ

OKRE LENIE

2581
2619
2620
2640
2702
2711
2712
2931
2944
2976
2979
3011
3017
3339
3340
3519
3561
3781
4201
4853
4907
4985
4987
4991

ZDERZAK T
1 324 511
WSPORNIK Z L ZDERZ T 1 307 900
WSPORNIK Z P ZDERZ T 1 307 898
WSPORN ZDERZAKA T
1 226 108
TABLICA REJ T
BL SCIANY TYLNEJ D
1 217 427
BL SCIANY TYLNEJ
1 306 513
POKRYWA BAGA NIKA
1 756 576
USZCZELKA KLAPY TYLN 1 700 372
KLIN ZAMKA TYL PKRYW 1 018 961
UCHWYT POKRYWY TYLN
1 384 870
EMBLEMAT POKRYWY TYL 1 528 567
NAPIS MODELL
1 206 127
ODBLYSNIK T L
1 207 550
ODBLYSNIK T P
1 207 549
ODP YW WODY L
1 217 441
CIANA L T
1 219 719
ZAMOC OBUD ODPOW T L 1 405 558
NADKOLE T L
1 302 763
OS L KOMORY BAGA N +1 536 420
WYKL KLAPY TYLNEJ
+1 379 907
WYKL BL ZAMYK
1 376 452
WYKL BL ZAMYK L
1 208 112
WYKL NADKOLA TYL L
1 522 396

: 03.03.2014 / 03

NUMER KATALOGOWY

SYSTEM AUDATEX

CENA
779.00
42.75
42.75
193.00
769.00
352.00
2270.00
273.00
33.22
165.00
103.00
93.20
63.60
63.60
144.00
1150.00
83.40
168.00
106.00
422.00
68.80
60.50
374.00
STRONA

2

TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
K A L K U L A C J A

N A P R A W Y

NR

1001202000

K A L K U L A C J A
K O
C O W A
----------------------------------KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.18930 PLN

20.03.2014

PLN

PLN

BAZA CZASOWA
10 JC = 1 RBG
233 JC X 140.00 PLN/RBG
3 262.00
.....................................

3 262.00

L A K I E R O W A N I E
KOSZTY ROBOCIZNY
1 609.50
KOSZTY MATERIA U
1 404.02
RAZEM LAKIEROWANIE
......................................

3 013.52

C Z
C I
Z A M I E N N E
7 819.82
NORMALIA (
2.0%)
156.40
RAZEM CZ CI ZAMIENNE
.....................................

7 976.22

R O B O C I Z N A
RAZEM
RAZEM ROBOCIZNA

K O S Z T Y
N A P R A W Y BEZ VAT
.................... 14 251.74
-------------------------------------------------VAT 23.00 %
3 277.90
K O S Z T Y

N A P R A W Y

Z

VAT

OBJA NIENIA:
CENY CZ CI-CENY PRODUC./IMPORT.
+ = OKE LENIE NR KOLORU
KN = BEZ KODU CZ CI/NR POZ. CENNIKA
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

.....................

17 529.64

* = WPROWADZONE PRZEZ U YTKOWNIKA
NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMóWIENIA
)=UDZIA Y CZASU OBJETE W INNEJ POZYC
LICENCJA PLALL118

SYSTEM AUDATEX

STRONA

3

TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
S T R O N A
SYGNATURA

K O N T R O L N A

NR

1001202000

20.03.2014

100-1202000

MARKA
FORD
FUSION
AMBIENTE
NUMER VIN
WF0UXXGAJXXXXXXXX
KOD TYPU
02 65 01
PIERWSZA REJ26.10.2005
PRZEBIEG
133868
WARSZTAT
ASO BRUTTO
---------------------------------------------------------------------------NR U YTK/RZECZOZNAWCY
: 325318
PLALL118 CLASSDIRECT REL 3.41
WERSJA NUMER 3.41.00
DATA WYLICZENIA

: 20.03.2014

KODY WESRSJI WYPOSA ENIA
- WERSJA WYPOSA ENIA
: B8 F1 F6 G1 L1 M9 N3 P3 Q7 R3 S1 U3 Y4
CZ CI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE
- RODZ.OPER/NR KODU/INFO : E 2611 EL / ET 3517 LO / ET 3537 LO / N 3281 LO
N 9696 LO / ET 3517 ---> TE 3519 Z
ET 3537 ---> TE 3561 Z / LE 3537 EL / LE 3781 EL
STAWKI GODZINOWE
- BAZA CZASOWA
- MECH-BLACH.
- LAKIEROWANIE - AZT

:
:
:

10 JC=1 RBG
140.00 PLN/RBG
145.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF
- KODY AKTYWNE

:

51

CZ CI ZAM.
- DATA CEN CZ CI ZAM.
:
- DATA CEN CZ CI MASTERA:
- PRZELICZONO Z
:
- FAKTOR AKTUAL OD
:
- KURS PRZELICZEN
:
LAKIEROWANIE
- RODZ OPER./KOD CZ

CI

ILO
POZYCJI
- UJ TYCH
- MUTACJI

03.03.2014
03.03.2014
EURO
07.03.2014
4.18930

: LE 2711
LE12581

:
:

/ LE 2712
/ LI 3481

/ LE 2931
/ L 3900

/ LE 3517
/ L 4101

35
1

PODSUMOWANIE KALKULACJI
ROBOC: 3 262.00 LAK :
NAPR: 14 251.74 VAT :
DANE SZCZEGÓ OWE
ET 3537
E

100.00

3 013.52
3 277.90

CZ : 7 976.22
NAPR: 17 529.64

:
2581

E

2640
SYSTEM AUDATEX

E

2619

E

2620

TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
S T R O N A
E
E
E
E
E
L
N

2712
4201
3017
3339
4987
4101
2695

K O N T R O L N A
E
E
E
E
E
N

2711
3781
2979
3340
4991
9696

NR
E
N
E
I
E
P

2944
3281
2702
3900
4853
9696

1001202000

15

E
E
EM
L
ET
E

2

10

SYSTEM AUDATEX

20.03.2014
2931
4907
3900
3517
2976

I
E
000E
E
I
N

3481
3011
2611
4985
4101
0243

8

40
5


Download 185221819185221819.pdf (PDF, 51.27 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 185221819.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000153580.
Report illicit content