PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact185221819.pdf


Preview of PDF document 185221819.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
K A L K U L A C J A

N A P R A W Y

L A K I E R O W A N I E (wed ug
KOD CZ

CI

3900
4101

OPERACJA

NR

1001202000

20.03.2014

AZT)

- 2-WARSTW-METALLIC

BL POD OGI T KPL
SC BOCZNA W L

JC

LAK. WIERZCHNIE ST 2
LAK. WIERZCHNIE ST 2

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ
WSPÓ CZYNNIK
145.00 PLN/RBG
CZAS LAKIEROWANIA
PRZYGOTOWANIE PRACA G . METAL
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO
KO COWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :

7
5
JC
83
23
5
111

OPER.
CENA

1609.50

KOSZTY MATERIA U LAKIERNICZEGO
CENA
LAKIEROWANA NOWA CZ
625.58
LAKIEROWANIE NOWEJ CZ CI STOPIE K1R
295.78
ODNOWA LAKIERU
103.37
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE
253.29
STA A MATERIA OWA PRACA G . METAL
92.50
STA A MATERIA OWA PRACA DOD. TWORZYWO
33.50
---------------------------------------------------------------------------C Z

C I

Z A M I E N N E

CENNIK STAN

KOD CZ

OKRE LENIE

2581
2619
2620
2640
2702
2711
2712
2931
2944
2976
2979
3011
3017
3339
3340
3519
3561
3781
4201
4853
4907
4985
4987
4991

ZDERZAK T
1 324 511
WSPORNIK Z L ZDERZ T 1 307 900
WSPORNIK Z P ZDERZ T 1 307 898
WSPORN ZDERZAKA T
1 226 108
TABLICA REJ T
BL SCIANY TYLNEJ D
1 217 427
BL SCIANY TYLNEJ
1 306 513
POKRYWA BAGA NIKA
1 756 576
USZCZELKA KLAPY TYLN 1 700 372
KLIN ZAMKA TYL PKRYW 1 018 961
UCHWYT POKRYWY TYLN
1 384 870
EMBLEMAT POKRYWY TYL 1 528 567
NAPIS MODELL
1 206 127
ODBLYSNIK T L
1 207 550
ODBLYSNIK T P
1 207 549
ODP YW WODY L
1 217 441
CIANA L T
1 219 719
ZAMOC OBUD ODPOW T L 1 405 558
NADKOLE T L
1 302 763
OS L KOMORY BAGA N +1 536 420
WYKL KLAPY TYLNEJ
+1 379 907
WYKL BL ZAMYK
1 376 452
WYKL BL ZAMYK L
1 208 112
WYKL NADKOLA TYL L
1 522 396

: 03.03.2014 / 03

NUMER KATALOGOWY

SYSTEM AUDATEX

CENA
779.00
42.75
42.75
193.00
769.00
352.00
2270.00
273.00
33.22
165.00
103.00
93.20
63.60
63.60
144.00
1150.00
83.40
168.00
106.00
422.00
68.80
60.50
374.00
STRONA

2