merged.pdf


Preview of PDF document merged.pdf

Page 1 23433

Text preview


İÇİNDEKİLER
Sayfa No
Grafikler Dizini……………………………………………………………………………2
Tablolar Dizini…………………………………………………………………………….3
1. Türkiye’de Üretimi Yapılan Yağ Bitkileri…………………………………………..4
a. Ayçiçeği (Heliantus annus)……………………………………………………….4
b. Kanola (Brassica napus)………………………………………………………….5
c. Susam (Sesamum indicum)……………………………………………………….5
d. Keten (Linum usitatissimum)…………………………………………………….6
e. Mısır (Zea mays)…………………………………………………………………..6
f. Pamuk (Gossypium hirsitum)…………………………………………………….7
g. Yer Fıstığı (Arachis hypogaea)………………………………………………...…7
h. Zeytin (Olea europaea)……………………………………………………………8
2. Türkiye’de Üretilen Yağ Bitkilerinin Son On Yıl İçerisindeki Değişimi………….9
3. Yemeklik Yağ Tercihini Etkileyen Faktörler………………………………………16
3.1. Sağlık Faktörü Ve Tüketici Bilinçlenmesi………….………..………………...17
3.2. Ürün Etiketleri, Tüketici Bilgilendirmesi ve Tüketici Davranışı……………..17
3.3. Fiyat Faktörü Ve Yemeklik Yağ Türlerinin İkamesi………………………….18
3.4. Yemeklik Yağ Satın Alma Sürecinin Özellikleri Ve Tüketici Davranışı……..18
3.5. Yeni Ürün Özellikleri ve Tüketici Davranışı…………………………………..20
3.6. Tüketici Tercihlerinde Kalıcı Özelliklerin Oluşma Süreci……………………20
3.7. Tüketici Tercihlerinde Marka Farkındalığı Ve Tüketici Davranışı………….20
4. En Çok Tüketilen Yağ Bitkileri Ve Tüketici Alışkanlıkları……………………….20
5. Yağ Bitkilerinin Tüketici İhtiyaçlarını Karşılama Durumu……………………...22
6. İthalat Ve İhracatı Yapılan Yağ Bitkileri…………………………………………..24
7. Kaynaklar……………………………………………………………………………30

1