usteda elektricne energije.pdf


Preview of PDF document usteda-elektricne-energije.pdf

Page 1 2 3 45650

Text preview


Priručnik o uštedi električne energije podržan je od strane Svjetskog
fonda za zaštitu životne sredine WWF i Grada Banja Luke. Mišljenja u
ovom priručniku ne odražavaju mišljenje Svjetskog fonda za zaštitu
životne sredine ili Uprave Grada Banja Luke.

4