Zad2 .pdf

File information


Original filename: Zad2.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 01/04/2014 at 18:09, from IP address 87.207.x.x. The current document download page has been viewed 579 times.
File size: 50 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zad2.pdf (PDF, 50 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


21.03.2014r.
Zadanie 2

Celem zadania jest zapoznanie się ze sposobami reprezentacji grafów w językach programowania.
Należy:


Zaimplementować trzy reprezentacje grafów:
◦ macierz wag,
◦ listę krawędzi,
◦ listę sąsiadów.Dla każdej ze struktur należy przygotować metody:
◦ Dodawanie wierzchołka
◦ dodawanie krawędzi(wierzchołek początkowy, wierzchołek końcowy, waga)
◦ usuwanie wierzchołka(index)
◦ usuwanie krawędzi(wierzchołek początkowy, wierzchołek końcowy)

UWAGA: Jako wierzchołek początkowy/końcowy można przekazać do metody jego index lub
referencję do obiektu opisującego dany wierzchołek.


Przygotować metodę pomiaru złożoności. Np. zmienne zaliczające liczbę operacji
porównania i przypisania.Za pomocą każdej z ww. reprezentacji przedstawić strukturę Grafu 1. oraz za pomocą
wybranej reprezentacji przedstawić strukturę Grafu2.Dla każdej metody wypełniania należy wyświetlić zawartość struktury oraz liczbę operacji.

Verte!

GRAF 1

GRAF 2

Verte!


Document preview Zad2.pdf - page 1/2

Document preview Zad2.pdf - page 2/2

Related documents


zad2
lmn 01
wyk ad 2
asd2017 ps0102 zlozonosc
kolo docx rozw
sciaga 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zad2.pdf