PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZad2 .pdf


Original filename: Zad2.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 01/04/2014 at 18:09, from IP address 87.207.x.x. The current document download page has been viewed 545 times.
File size: 50 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


21.03.2014r.
Zadanie 2

Celem zadania jest zapoznanie się ze sposobami reprezentacji grafów w językach programowania.
Należy:


Zaimplementować trzy reprezentacje grafów:
◦ macierz wag,
◦ listę krawędzi,
◦ listę sąsiadów.Dla każdej ze struktur należy przygotować metody:
◦ Dodawanie wierzchołka
◦ dodawanie krawędzi(wierzchołek początkowy, wierzchołek końcowy, waga)
◦ usuwanie wierzchołka(index)
◦ usuwanie krawędzi(wierzchołek początkowy, wierzchołek końcowy)

UWAGA: Jako wierzchołek początkowy/końcowy można przekazać do metody jego index lub
referencję do obiektu opisującego dany wierzchołek.


Przygotować metodę pomiaru złożoności. Np. zmienne zaliczające liczbę operacji
porównania i przypisania.Za pomocą każdej z ww. reprezentacji przedstawić strukturę Grafu 1. oraz za pomocą
wybranej reprezentacji przedstawić strukturę Grafu2.Dla każdej metody wypełniania należy wyświetlić zawartość struktury oraz liczbę operacji.

Verte!

GRAF 1

GRAF 2

Verte!


Zad2.pdf - page 1/2
Zad2.pdf - page 2/2

Related documents


zad2
kolo docx rozw
je li szukasz unikalnego prezentu to1282
jak praktyka naturalnej piel gnacji z b w1061
kryteria zdefiniowane
lmn 01


Related keywords