Sociologie Plan 2012 2015 .pdf

File information


Original filename: Sociologie-Plan-2012-2015.pdf
Title: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Author: UNIVERSITATEA BUCURESTI

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2014 at 10:09, from IP address 188.25.x.x. The current document download page has been viewed 689 times.
File size: 432 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Sociologie-Plan-2012-2015.pdf (PDF, 432 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

TOATE DIRECŢIILE DE STUDII

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015– Programul de studii – SOCIOLOGIE – Invatamant cu frecventa

ANUL I/2012-2013
Nr.
crt.

Disciplina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducere in sociologie
Psihologie Sociala
Antropologie
Filosofie
Informatica (structuri de date)
Macroeconomie
Comunicare şi redactare
Teorii sociologice clasice

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Statistica
Demografie
Istorie sociala
Introducere in marketing
Elemente de drept
Limba Engleza
Practică (60 ore)

17.
18.

Limbă străină
Educaţie fizică
Total

Metode si tehnici de cercetare
sociologica

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

SEM

Curs/sem

TIP

TIP

Evaluare

Credite

F
F
S
C
C
C
C
F
F

E1
E1
E1
E1
C1
E1
C1
E2
E2

6
6
6
3
3
3
2
6
6

F
S
S
C
C
C
S

E2
E2
E2
E2
E2
E1, E2
C2

4
3
4
2
2
1+1
2

C
C

C2
A/R

1
1
60

Ob,Op,
Fac

Fundam,
Spec, Compl

Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob
Ob

II
1+3
Ob
II
2+0
Ob
II
2+1
Ob
II
1+1
Ob
II
1+1
Ob
I+II
0+2
Ob
II
0+1
Ob
Discipline facultative
I+II
0+1
Fac
I+II
0+1
Fac

I
I
I
I
I
I
I
II
II

2+2
2+2
2+2
1+1
1+1
1+1
0+2
2+2
2+2

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea

1

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

TOATE DIRECŢIILE DE STUDII

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 – Programul de studii – SOCIOLOGIE - Invatamant cu frecventa
ANUL II/2013-2014
Nr.
crt.

Disciplina

SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

TIP

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂRILE SOCIOLOGIE ŞI ANTROPOLOGIE
F
Teorii sociologice
III
2+2
Ob
E3
6
contemporane
F
2.
Metode si tehnici de cercetare
III
2+2
Ob
E3
6
sociologica
S
3.
Metodologia cercetării
III
2+1
Ob
E3
4
sociologice
S
4.
Explicaţia sociologică
III
1+2
Ob
C3
4
C
5.
Introducere management
III
1+1
Ob
E3
3
C
6.
Administraţie publica
III
1+1
Ob
E3
3
DISCIPLINE REPREZENTATIVE PENTRU DIRECŢIILE DE STUDII (OBLIGATORII PENTRU
SPECIALIZAREA SOCIOLOGIE)
S
7.
Sociologia familiei
III
2+2
Ob
E3
4
S
8.
Sociologia organizaţiilor
IV
2+2
Ob
E4
5
S
9.
Politici sociale
IV
2+2
Ob
E4
5
S
10. Sociologia devianţei
IV
2+2
Ob
E4
6
S
11. Opinie publică şi comunicare
IV
2+2
Ob
E4
6
S
12. Sociologie politică
IV
2+2
Ob
E4
6
S
13. Practică
0+1
Ob
C4
2
Total
60
1.

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea

2

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 - Programul de studii – SOCIOLOGIE – Directia de studii: COMUNITĂŢI ŞI STRUCTURI SOCIALE Invatamant cu frecventa
ANUL III/2014-2015
Nr.
crt.

Disciplina

SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

TIP

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂREA COMUNITĂŢI ŞI STRUCTURI SOCIALE
F
1.
Calitatea vieţii
V
2+2
Ob
E5
6
F
2.
Sociologie rurală
V
2+2
Ob
E5
6
F
3.
Sociologie urbană
VI
2+2
Ob
E6
5
C
4.
Structură şi mobilitate socială
VI
2+2
Ob
E6
5
S
5.
Opţional I
V
2+2
Op
E5
6
S
6.
Opţional II
V
2+2
Op
E5
6
S
7.
Opţional III
V
2+2
Op
E5
6
S
8.
Opţional IV
VI
2+2
Op
E6
6
S
9.
Opţional V
VI
2+2
Op
E6
6
S
10. Opţional VI
VI
2+2
Op
E6
6
S
11. Cercetare
in
vederea
VI
0+1
Ob
C6
2
elaborarii lucrarii de licenţă
Total
60Se optează pentru o direcţie de studii (4/5 discipline) şi în completare până la 10
discipline se fac opţiuni de la alte module sau de pe lista de opţionale „Independente”

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea
3

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 - Programul de studii – SOCIOLOGIE –
– Invatamant cu frecventa – Directia de studii :MANAGEMENT, ORGANIZAŢII, ŞI MARKETING ANUL III/2014-2015
Nr.
Crt.

Disciplina

SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

TIP

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂREA ORGANIZAŢII, RESURSE UMANE ŞI
MARKETING
F
1.
Comportament organizaţional
V
2+2
Ob
E5
6
F
2.
Introducere în managementul
V
2+2
Ob
E5
6
resurselor umane
F
3.
Marketing
VI
2+2
Ob
E6
5
F
4.
Metode de cercetare
VI
2+2
Ob
E6
5
S
5.
Opţional I
V
2+2
Op
E5
6
S
6.
Opţional II
V
2+2
Op
E5
6
S
7.
Opţional III
V
2+2
Op
E5
6
S
8.
Opţional IV
VI
2+2
Op
E6
6
S
9.
Opţional V
VI
2+2
Op
E6
6
S
10.
Opţional VI
VI
2+2
Op
E6
6
S
11.
Cercetare
in
vederea
VI
0+1
Ob
C6
2
elaborarii lucrarii de licenţă
Total
60Se optează pentru o direcţie de studii (4/5 discipline) şi în completare până la 10
discipline se fac opţiuni de la alte module sau de pe lista de opţionale „Independente”

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea
4

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 - Programul de studii – SOCIOLOGIE Directia de studii -OPINIE PUBLICĂ ŞI COMUNICAREInvatamant cu frecventa
ANUL III/2014-2015
Nr.
crt.

Disciplina

SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

TIP

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂREA OPINIE PUBLICĂ ŞI COMUNICARE
F
Sondaje de opinie
V
2+2
Ob
E5
6
F
Influenţă socială
V
2+2
Ob
E5
6
F
Teorii ale comunicării
VI
2+2
Ob
E6
5
F
Societatea informaţională: Noi
VI
2+2
Ob
E6
5
tehnologii de comunicare
F
5.
Sociologia corpului
VI
2+2
Op
E6
6
S
6.
Opţional I
V
2+2
Op
E5
6
S
7.
Opţional II
V
2+2
Op
E5
6
S
8.
Opţional III
V
2+2
Op
E5
6
S
9.
Opţional IV
VI
2+2
Op
E6
6
S
10.
Opţional V
VI
2+2
Op
E6
6
S
11.
Cercetare
in
vederea
VI
0+1
Ob
C6
2
elaborarii lucrarii de licenţă
Total
60
1.
2.
3.
4.Se optează pentru o direcţie de studii (4/5 discipline) şi în completare până la 10
discipline se fac opţiuni de la alte module sau de pe lista de opţionale „Independente”

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea

5

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 - Programul de studii – SOCIOLOGIE Directia de studii -INEGALITĂŢI ŞI POLITICI SOCIALE –
Invatamant cu frecventa
ANUL III/2014-2015
Nr.
crt.

Disciplina

SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

TIP

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂREA INEGALITĂŢI
Probleme
sociale
şi
V
2+2
Ob
schimbare socială
2.
Stratificare
şi
inegalităţi
V
2+2
Ob
sociale
3.
Migraţie şi mobilitate socială
VI
2+2
Ob
4.
Dezvoltare comunitară şi
VI
2+2
Ob
management de proiect
5.
Opţional I
V
2+2
Op
6.
Opţional II
V
2+2
Op
7.
Opţional III
V
2+2
Op
8.
Opţional IV
VI
2+2
Op
9.
Opţional V
VI
2+2
Op
10.
Opţional VI
VI
2+2
Op
11.
Cercetare
in
vederea
VI
0+1
Ob
elaborarii lucrarii de licenţă
Total
1.

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

ŞI POLITICI SOCIALE
F
E5
6
F

E5

6

F
F

E6
E6

5
5

S
S
S
S
S
S
S

E5
E5
E5
E6
E6
E6
C6

6
6
6
6
6
6
2
60

Se optează pentru o direcţie de studii (4/5 discipline) şi în completare până la 10 discipline se fac
opţiuni de la alte module sau de pe lista de opţionale „Independente”

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea
6

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 - Programul de studii – SOCIOLOGIE Directia de studii -DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE –
Invatamant cu frecventa
ANUL III/2014-2015
SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TIP

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂREA DEVIANŢĂ ŞI CRIMINALITATE
F
Sociologia instituţiilor totale
V
2+2
Ob
E5
6
F
Sociologia victimei
V
2+2
Ob
E5
6
F
Sociologia dreptului
VI
2+2
Ob
E6
5
F
Medierea conflictelor familiale
VI
2+2
Ob
E6
5
şi penale
S
Opţional I
V
2+2
Op
E5
6
S
Opţional II
V
2+2
Op
E5
6
S
Opţional III
V
2+2
Op
E5
6
S
Opţional IV
VI
2+2
Op
E6
6
S
Opţional V
VI
2+2
Op
E6
6
S
Opţional VI
VI
2+2
Op
E6
6
S
Cercetare
in
vederea
VI
0+1
Ob
C6
2
elaborarii lucrarii de licenţă
Total
60

Se optează pentru o direcţie de studii (4/5 discipline) şi în completare până la 10 discipline se fac
opţiuni de la alte module sau de pe lista de opţionale „Independente”

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea

7

DE ACORD,
RECTOR,

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENŢÃ SOCIALÃ
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA: SOCIOLOGIE

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
– Promoţia 2012/2015 - Programul de studii – SOCIOLOGIE –
Directia de studii - Sociologie politica Relatii Economice Internationale Invatamant cu frecventa
ANUL III/2014-2015
Nr.
Crt.

Disciplina

SEM

Curs/sem

TIP
Ob,Op,
Fac

TIP

Evaluare

Credite

Fundam,
Spec, Compl

DISCIPLINE OBLIGATORII PENTRU SPECIALIZĂREA SOCIOLOGIE POLITICĂ ŞI REI
F
Geopolitică
V
2+2
Ob
E5
6
F
Antropologia globalizării
V
2+2
Ob
E5
6
F
Relaţii internaţionale
VI
2+2
Ob
E6
5
F
Instituţii europene
VI
2+2
Ob
E6
5
S
Opţional I
V
2+2
Op
E5
6
S
Opţional II
V
2+2
Op
E5
6
S
Opţional III
V
2+2
Op
E5
6
S
Opţional IV
VI
2+2
Op
E6
6
S
Opţional V
VI
2+2
Op
E6
6
S
Opţional VI
VI
2+2
Op
E6
6
S
Cercetare
in
vederea
VI
0+1
Ob
C6
2
elaborarii lucrarii de licenţă
Total
60

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.Se optează pentru o direcţie de studii (4/5 discipline) şi în completare până la 10
discipline se fac opţiuni de la alte module sau de pe lista de opţionale „Independente”

DECAN,
Prof.univ.dr. Preda Marian

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf.univ.dr. Liviu Chelcea

8


Related documents


sociologie plan 2012 2015
meto cnpt cnps clp 2017
raport cnipmmr
gazeta de sm numarul 3
cv dinisoae
regulamentsts2015 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Sociologie-Plan-2012-2015.pdf