BISON BIAL 2014 1 KATALOG UCHWYTY Z MOCOWANIEM RECZNYM.pdf


Preview of PDF document bison-bial-2014-1-katalog-uchwyty-z-mocowaniem-recznym.pdf

Page 1 2 345115

Text preview


KODOWANIE PRODUKTÓW
кодирование патронов
Druga cyfra
Вторая цифра
Pierwsza cyfra
Первая цифра

Typ uchwytu:
3 – Uchwyty spiralne
4 – Uchwyty z niezależnym nastawieniem szczęk oraz kombinowane

Тип патрона:
3 – Патроны спиральные
4 – Патроны с независимым перемещением кулачков и комбинированные

Uchwyty spiralne
2
5
6
7
8
9

3-szczękowe / korpus
3-szczękowe / korpus
4-szczękowe / korpus
4-szczękowe / korpus
6-szczękowe / korpus
Uchwyty zaciskowe

Uchwyty niezależne i kombinowane
3
5
6
7
8

żeliwny
stalowy
żeliwny
stalowy
stalowy / żeliwny

Тип кулачков и материал корпуса:

Uchwyty z niezależnym nastawieniem szczęk
3-szczękowe / korpus żeliwny
4-szczękowe / korpus żeliwny
3-szczękowe / korpus stalowy
4-szczękowe / korpus stalowy

Патроны с независимым перемещением
кулачков и комбинированные

Патроны спиральные
2
5
6
7
8
9

Rozmiar ø
Размер ø
3-Кулачковые / чугунный корпус
3-Кулачковые / стальной корпус
4-Кулачковые / чугунный корпус
4-Кулачковые / стальной корпус
6-Кулачковые / стальной / чугунный корпус
Цанговые патроны

3
5
6
7
8Патроны с независимым пеперемещением кулачков
3-Кулачковые / чугунный корпус
4-Кулачковые / чугунный корпус
3-Кулачковые / стальной корпус
4-Кулачковые / стальной корпус

Na przykład:
Пример:
Czwarta cyfra
Четвертая цифра

Trzecia cyfra
Третья цифра

Typ osadzenia:

Osadzenie
Osadzenie
Osadzenie
Osadzenie
Osadzenie
Osadzenie
Osadzenie
Osadzenie

cylindryczne - DIN 6350
typu A - DIN 55026
typu C - DIN 55027 (BAGNETOWE)
typu D - DIN 55029 (CAMLOCK)
typu L - długi stożek (L0, L00, L1, L2)
regulowane (super precyzyjne)
cylindryczne - Mocowanie od przodu - DIN 6350
gwintowane - DIN 800

Тип посадки:
0
1
3
4
5
6
7
8

8


Цилиндрическая посадка - DIN 6350
Посадка типа A - DIN 55026
Посадка типа C - DIN 55027
Посадка типа D - DIN 55029 (CAMLOCK)
Посадка типа L - длинный конус (L0, L00, L1, L2)
Посадка с регулировкой (прецизионная)
Цилиндрическая посадка - фронтальная установка - DIN 6350
резьбовое соединение - DIN 800

Rodzaj szczęk:
Uchwyty spiralne
4 – Szczęki jednolite
5 – Szczęki dzielone

Тип кулачков:
Патроны спиральные
4 – Кулачки цельные
5 – Кулачки сборные

Rodzaj szczęk i materiał korpusu:
Uchwyty z niezależnym nastawieniem szczęk
4
5
6
7


Szczęki
Szczęki
Szczęki
Szczęki

jednolite / korpus żeliwny
dzielone / korpus żeliwny
jednolite / korpus stalowy
dzielone / korpus stalowy

Тип кулачков и материал корпуса:
Патроны с независимым пеперемещением
кулачков
4
5
6
7


Кулачки
Кулачки
Кулачки
Кулачки

цельные / чугунный корпус
сборные / чугунный корпус
цельные / стальной корпус
сборные / стальной корпус

Zamówienia: info@unihurt.pl

0
1
3
4
5
6
7
8

Dystrybucja: unihurt.pl

3 5 04-250

Rodzaj szczęk i materiał korpusu: