PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactU 2014 001 A&A REGULAMIN SKLEPU odstąpienie od umowy .pdf


Original filename: U-2014-001-A&A-REGULAMIN SKLEPU odstąpienie od umowy.pdf
Author: Maciej Godyń

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 11/04/2014 at 14:42, from IP address 217.113.x.x. The current document download page has been viewed 381 times.
File size: 29 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Adres sklepu:
..........................................
..........................................
..........................................

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
dla konsumenta

Odstępuję
od
umowy
sprzedaży,
następujących
rzeczy:
………………………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
zawartej dnia .................... nr zamówienia …………………………… /data odbioru……………………..

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ..........................................)
przekazem pocztowym na adres: ....................................................., bądź
na rachunek bankowy nr: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………..
imię i nazwisko
………………………………………………………………
adres
..............................
miejscowość, data

……………………………………….
podpis konsumenta


Document preview U-2014-001-A&A-REGULAMIN SKLEPU odstąpienie od umowy.pdf - page 1/1

Related documents


u 2014 001 a a regulamin sklepu odst pienie od umowy
joana 89 zwrot
formularz zwrotu pdf
odst pienie z15
odstapienie od umowy
o wiadczenie o odst pieniu od umowy


Related keywords