Informacja o wyborze oferty redakcja www MICHALSKA (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 388 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2014 at 09:52, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 807 times.
File size: 175.23 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Informacja-o-wyborze-oferty_redakcja-www_MICHALSKA.pdf - Page 1/1

File preview


Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
Toruń, ul. Hallera 35, lok. 2
REGON: 340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495

Toruń, dnia 23 kwietnia 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres
korespondencyjny: TP Alauda ul. Św. Katarzyny 5/3; 87-100 Toruń), zwane dalej
„Zamawiającym”, w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na
obszarze
Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r. na:

Obsługa redakcyjna i aktualizacja treści na stronie www ZO_2013/04/01
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których jedna została odrzucona z uwagi na
niespełnienie wymogów formalnych (oferta złożona na nieprawidłowym formularzu, brak
załączników w postaci 3 tekstów prasowych) Pozostałe oferty spełniły wymogi formalne i
merytoryczne oraz zostały ocenione pod względem kryterium cenowego (100%).

Oferent
Sebastian S. (osoba fizyczna), Gorzyce
Dorota M. (osoba fizyczna), Toruń
Comunicativo Katarzyna Frankowska; Zgierz
Idealmedia Sp. z o.o.; Elbląg

Cena brutto
odrzucono
9 600 zł
62 700 zł
14 400zł

Najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium wyboru – ceny 100%, złożył
wykonawca: Dorota M. (osoba fizyczna ) z Torunia, która zaproponowała usługę w cenie brutto 9600zł

Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu
niniejszej informacji.
Zatwierdził:
Kierownik Projektu


Download Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKAInformacja-o-wyborze-oferty_redakcja-www_MICHALSKA.pdf (PDF, 175.23 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Informacja-o-wyborze-oferty_redakcja-www_MICHALSKA.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000157169.
Report illicit content