PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactInformacja o wyborze oferty redakcja www MICHALSKA .pdf


Original filename: Informacja-o-wyborze-oferty_redakcja-www_MICHALSKA.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 388 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2014 at 09:52, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 794 times.
File size: 171 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
Toruń, ul. Hallera 35, lok. 2
REGON: 340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495

Toruń, dnia 23 kwietnia 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres
korespondencyjny: TP Alauda ul. Św. Katarzyny 5/3; 87-100 Toruń), zwane dalej
„Zamawiającym”, w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na
obszarze
Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r. na:

Obsługa redakcyjna i aktualizacja treści na stronie www ZO_2013/04/01
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których jedna została odrzucona z uwagi na
niespełnienie wymogów formalnych (oferta złożona na nieprawidłowym formularzu, brak
załączników w postaci 3 tekstów prasowych) Pozostałe oferty spełniły wymogi formalne i
merytoryczne oraz zostały ocenione pod względem kryterium cenowego (100%).

Oferent
Sebastian S. (osoba fizyczna), Gorzyce
Dorota M. (osoba fizyczna), Toruń
Comunicativo Katarzyna Frankowska; Zgierz
Idealmedia Sp. z o.o.; Elbląg

Cena brutto
odrzucono
9 600 zł
62 700 zł
14 400zł

Najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium wyboru – ceny 100%, złożył
wykonawca: Dorota M. (osoba fizyczna ) z Torunia, która zaproponowała usługę w cenie brutto 9600zł

Umowa na realizację przedmiotowego zadania zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu
niniejszej informacji.
Zatwierdził:
Kierownik Projektu


Document preview Informacja-o-wyborze-oferty_redakcja-www_MICHALSKA.pdf - page 1/1

Related documents


informacja o wyborze oferty redakcja www michalska
informacja o wyborze ofert brauze
kopia lakeside kodeks cywilny
regulamin konkursu
regulamin sklepu internetowego http
generali covid19 oferta 100


Related keywords