vital words.pdf


Preview of PDF document vital-words.pdf

Page 1 234149

Text preview


VITAL WORS FOR YDS
34

providing

koşuluyla

35

on condition that

koşuluyla

36

unless

-mezse, mazsa

37

even if

-se bile

38

only if

koşuluyla

39

if only

keşke

40

suppose that

varsayki

41

as if

-mış gibi

42

as though

-mış gibi

43

when

-dığı zaman

44

until

-e kadar

45

before

-den önce

46

after

-den sonra

47

by the time

-dığı zaman, -dığı zamana kadar

48

as soon as

yapar yapmaz

49

once

-den sonra

50

moreover

dahası,ayrıca

51

what is more

ayrıca

52

in addition

ayrıca

53

furthermore

ayrıca

54

also

ayrıca, -de,-da

55

additionally

ayrıca

56

besides

-e ilaveten, ayrıca

57

otherwise

aksi takdirde

58

or

ya da,aksi takdirde

59

or else

aksi takdirde

60

that is

yani

61

by no means

hiçbir şekilde

62

indeed

gerçekten

63

in fact

aslında, gerçekten

64

actually

aslında, gerçekten

65

as such

bu bağlamda

66

then

o zaman,öyleyse,ondan sonra

67

thereby

böylece, bu nedenle

2

www.remzihoca.com