vital words.pdf


Preview of PDF document vital-words.pdf

Page 1 2 345149

Text preview


VITAL WORS FOR YDS
68

meanwhile

bu arada

69

by the way

bu arada

70

in the meantime

bu arada, bu süre içinde

71

instead

yerine

72

by all means

elbette,kuşkusuz

73

similarly

benzer şekilde

74

accordingly

bu doğrultuda, buna göre

75

even so

öyle olsa bile

76

likewise

aynı biçimde,benzer şekilde

77

afterwards

ardından

78

as a matter of fact

aslında, gerçekte

79

as far as

kadar

80

no matter

ne olursa olsun

81

whatsoever

hiç mi hiç

82

lest

-mesin diye

83

even after

-den sonra bile

84

even before

-den önce bile

85

even then

o zaman bile

86

even when

-dığı zaman bile

87

in order that

-sın diye

88

so that

-sın diye

89

in that

çünkü

90

nor

ne, ne de

91

except

hariç

92

just as

tıpkı

93

on the grounds that

-e dayanarak

94

now that

-dığı için

3

www.remzihoca.com