PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactplakat Zapytaj Ministra PL .pdf


Original filename: plakat Zapytaj Ministra_ PL.pdf
Title: Zapytaj Ministra PL
Author: Adam

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 20/04/2014 at 18:14, from IP address 83.238.x.x. The current document download page has been viewed 527 times.
File size: 231 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Szanowny Panie Marku Sawicki,
Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1..Ograniczanie niechcianego rozmnaŜania zwierząt to
jedno z waŜniejszych działań w zakresie opieki nad
zwierzętami towarzyszącymi, głównie psami i kotami, ale
równieŜ w zakresie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi
w naszych miastach i gminach.
2..Jak moŜna walczyć z bezdomnością zwierząt
i ograniczać liczbę zwierząt przekazywanych do
przepełnionych schronisk, jeśli nie będziemy ograniczać
rozmnaŜania psów i kotów, w tym kotów wolno Ŝyjących?
3..Dlaczego urzędnicy MRiRW negują moŜliwość
prowadzenia sterylizacji i kastracji kotów wolno
Ŝyjących w ramach nakazanej ustawą o ochronie
zwierząt opieki nad wolno Ŝyjącymi kotami - art. 11a
ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt ? (Nie pytamy
o obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach, która
dotyczy wyłącznie zwierząt bezdomnych tam przebywających-art.11a
ust. 2 pkt 4 uoz. Nie prosimy równieŜ o zmianę ustawy, gdyŜ obecna
zabrania jedynie odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im
miejsca w schronisku-art.11 ust.3 uoz, ale koty wolno Ŝyjące nie są
zwierzętami bezdomnymi, więc zakaz ten ich nie dotyczy)

z powaŜaniem
lek. w et. Dorota Sumińska
Magazyn Kocie Spraw y, www.kociesprawy.pl
Fundacja Karuna, www.fundacjakaruna.org
Fundacja Zw ierzęta Krakow a, www.zw ierzetakrakow a.pl
Fundacja For Animals, www.foranimals.org.pl

plakat pobrano ze strony www.miau.pl i został wykorzystany w całości i bez zmian
wyłącznie w celu propagowania działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Chcesz nas wspomóc -– ZAPYTAJ MINISTRA
o sterylizację kotów wolno Ŝyjących w Polsce


Document preview plakat Zapytaj Ministra_ PL.pdf - page 1/1

Related documents


plakat zapytaj ministra pl
odp na pytania
ub j rytualny trybuna konstytucyjny k 52 13 1
zus 27 02 2015
akcja bilans 09 12 1014
instrukcja podlaczenia systemu ks aow do zsmopl


Related keywords