Tradicionalno Srpski.pdf


Preview of PDF document tradicionalno-srpski.pdf

Page 1 234392

Text preview


Tradicionalno Srpski

Recepti naših domaćica

Dragi ĉitaoci,
pred vama je rezultat svih recepta koji su stigli za nagradnu igru Tradicionalno Srpski.
Ovde koristim priliku da se zahvalim svima koji su recepte poslali i naravno da ĉestitam pobednicima tri
osvojene nagrade.
SUZANA STOILJKOVIĆ sa prilogom : Musaka od peĉenih paprik
DRAGAN RADOSAVLJEVIĆ sa prilogom : Jare u blatu
ZORICA PAVLOVIĆ sa prilogom: Ćufte punjene pasuljem

Dodeljeno je i 8 utešnih nagrada

Tradicionalno Srpski | 3/21/2014

Dragan Ţivković za recept Riblja ĉorba iz kotlića Knjiga Easy peasy Novozelandske autorke Jo Seager.

1

Javorka Petković za predivnu kolekciju recepta koji su bili u Nagradnoj Igri ali i kolekciju koju je poslala izvan toga.

Mladjenović Petra za recept Savijaĉa Teflon Tiganj.

Andrej Mariĉić za recept Kaĉamak na brdski naĉin Knjigu Happy Heart ,Healthy Food.