Tradicionalno Srpski.pdf


Preview of PDF document tradicionalno-srpski.pdf

Page 1 2 3 456392

Text preview


Tradicionalno Srpski | 3/21/2014

Sadržaj:

3

141. MUSAKA OD PEĈENIH PAPRIKA ........................................................................................................ 8
86. JARE U BLATU .............................................................................................................................. 9
92. ĆUFTE PUNJENE PASULJEM ............................................................................................................ 10
1.SARMA ZA SLAVU NA MOJ NAĈIN........................................................................................................ 12
2. AJMOKAC .................................................................................................................................. 13
3. POSNE SUVE PAPRIKE SA ORASIMA ...................................................................................................... 14
4. SUVE PAPRIKE PUNJENE KUPUSOM ..................................................................................................... 16
5. PASULJ "NA TEPSIJU" ..................................................................................................................... 17
6. RECEPT ZA DIVLJAĈ I LEPOM PRIĈOM UZ TO… ..................................................................................... 19
7. PUNJENA GLAVICA KISELOG KUPUSA ................................................................................................... 21
8.DOMAĆI HLJEB............................................................................................................................. 22
9. POGAĈICE SA SIROM...................................................................................................................... 23
10. SARME OD RASTANA .................................................................................................................... 24
11. GURMAN SARMA ........................................................................................................................ 25
12. TELEĆA KAPAMA SA KOPRIVAMA...................................................................................................... 27
13. POGAĈA SNOP ŢITA .................................................................................................................... 29
14. POSNA SUVA PAPRIKA PUNJENA SEMENKAMA ....................................................................................... 31
15. KREVAJĈIĆI .............................................................................................................................. 33
16. SARMICE OD ZELJA...................................................................................................................... 34
17. MUSAKA SA POHOVANIM TIKVICAMA ................................................................................................ 36
18. PILEĆI ZLATNICI I BEĆARAC ........................................................................................................... 38
19. SAVIJAĈA ................................................................................................................................. 40
20. SIRNICA ................................................................................................................................... 41
21. JAGNJEĆA ĈORBICA I RUĈAK .......................................................................................................... 42
22.SARME OD LISTOVA KELJA .............................................................................................................. 44
23.PITA 45
24. PREBRANAC SA KOLENICOM (BUTKICOM) ........................................................................................... 47
25. ŠKEMBICI U SAFTU ....................................................................................................................... 51
26. KAŠA53
27. BOB 54
28. PODVARAK SA SUVOM KOLENICOM .................................................................................................. 56
29. STARINSKA ĈORBA OD LOBODE ....................................................................................................... 57
30. GUŢVICE (SARMICE OD LISTA VINOVE LOZE) ........................................................................................ 60
31. GIBANĈIĆI* SA SIROM I KISELIM MLEKOM............................................................................................ 61
32. PRESNA BADNJAĈKA POGAĈA ......................................................................................................... 62
33.SUVE POSNE PUNJENE PAPRIKA ........................................................................................................ 63
34.TRLJANICA ................................................................................................................................ 65
35.SLAVSKO ŢITO / WHEAT ............................................................................................................... 66
36.SUVE PUNJENE PAPRIKA ................................................................................................................. 68
37.POSNE SARME ............................................................................................................................ 70
38.SARMA ..................................................................................................................................... 73
39.DOK SAM ZIVELA U BANATU, OD KISELOG KUPUSA SMO SPREMALI SARMU I PODVARAK... ................................... 75
40.POSAN PASULJ IZ GRNE.................................................................................................................. 77
41.JAGNJEĆA SARMA ........................................................................................................................ 78
42.PIHTIJE .................................................................................................................................... 80