Milieupraat Mei 2014 (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS4 (6.0.6) / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 30/04/2014 at 11:02, from IP address 31.200.x.x. The current document download page has been viewed 1187 times.
File size: 2.41 MB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


Lentekriebels met Klara de Kikker
Vanaf april kunnen jonge bezoekers van Doepark Nooterhof een leuke ontdektocht doen in
het park: Lentekriebels met Klara de Kikker. Deze speurtocht is vanaf nu onderdeel van het
aanbod in Doepark Nooterhof. Klara liet zich voor het eerst zien in de vijver.
Klara de Kikker

19e jaargang
nummer

4
Mei 2014
Colofon
Dennis Blom
Margreet Brinkhuis
Michiel van Harten
Ina Huizinga
Roel Kuijper
Siebe Pool
Ernst Traag
Diet ter Stege
Bregje Stockmann

Lentekriebels met Klara de Kikker is
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, in
groepjes van maximaal vijf kinderen
onder begeleiding van een volwassene.
De lente is het eerste seizoen van een
jaar. Het lijkt wel of de natuur weer
wakker wordt. Het blijft langer licht,
de temperatuur stijgt en dat heeft
invloed op plant, dier en mens. In deze
Lentekriebeltocht krijgen deelnemers
op vele manieren de natuur in de lente
of het voorjaar te zien. De tocht gaat door het hele park en via het nieuwe tunneltje
wordt ook de dierenweide in Park de Wezenlanden even aangedaan. Klara zelf helpt
mee om de opdrachten tijdens de tocht uit te voeren.
Deze speurtocht is ontwikkeld door Milieuraad Zwolle en IVN Zwolle e.o. en wordt
mede mogelijk gemaakt door Doepark Nooterhof.

Annet van der Wal presenteert Lentekriebels namens de werkgroep (Foto: Cor Mulder)

De eerste groepjes op ‘ontdektocht’. (Foto: Cor Mulder)
Deelname aan Lentekriebels is gratis. Het routeboekje met de opdrachten is tijdens
openingstijden van Doepark Nooterhof op te halen in het Earthship, in gebouw de
Kruidwisch en bij het Infopunt. Via info@milieuraadzwolle is er meer informatie voor
belangstellenden.

Bezoekadres
Goertjesweg 5
Zwolle
Postadres
Postbus 1582
8001 BN Zwolle
038 - 498 26 18
info@milieuraadzwolle.nl
www.milieuraadzwolle.nl

Naast Lentekriebels zijn de eerdere tochten Belle de Bij (voor kinderen tot 12 jaar) en
Willem de Wilg (voor volwassenen) ook verkrijgbaar. IVN en Milieuraad werken samen
verder aan nieuwe thematochten door Doepark Nooterhof.

Activiteitenkalender
Zondag 18 mei, 13.00-17.00 uur Voorzomerfeest Doepark Nooterhof, groene lentesfeer
met doe-activiteiten voor jong en oud. Thema: ‘In hout’.
Meer informatie op www.milieuraadzwolle.nl

Nieuws uit Natuurplatform Zwolle
Groen verdient meer aandacht in komend
collegeakkoord
Meer aandacht voor groen; daarvoor pleit het
Natuurplatform Zwolle (NPZ) via een brief met
bijlagen aan de formateur en onderhandelaars voor het nieuwe colle­ge­programma van
de gemeente.
Voorzitter Hans de Graad: “Het NPZ wil er
graag voor pleiten om in dit programma ook
voldoen­de aandacht te besteden aan het
belang van en het op verantwoorde wijze
omgaan met het ‘groene milieu’. De laatste
jaren is er - terecht - aandacht geweest voor
het thema duurzaamheid. Helaas kwam het
‘groene milieu’ er in dat geheel erg bekaaid
vanaf. Vanzelfsprekend ziet het NPZ graag
dat in de nieuwe gemeenteraad en in het
nieuwe college de balans in een beter
evenwicht komt. Het NPZ meent daarin enig
vertrouwen te mogen koesteren, omdat in
de programma’s van verschillende politieke
partijen ook het groene milieu expliciet
aandacht krijgt.”
In de aanloop naar de verkiezingen heeft
het NPZ de diverse politieke partijen van
suggesties voor het groenbeleid voorzien;
concrete beleidspunten en een oproep
om met Zwolse ambassadeurssoorten
aan biodiversiteit te gaan werken. Vóór de
verkie­zingen werden de partijen vervolgens

langs de ‘groene meetlat’ gelegd. De uitkomst hiervan is terug te lezen op onze site
(nieuws­artikel: Zwolse partijprogramma’s
langs de groene meetlat).
Ombouw struiken tot grasland slecht
voor biodiversiteit
Plannen van de gemeente om drie hec­tare
struiken te kappen en grasland van de grond
te maken, leidden tot een zeer kritische reactie
van het NPZ.

teruggekoppeld aan het NPZ. De ecologische waarde van intensief gemaaid gras
is lager dan van extensief gemaaid gras.
De gemeente vindt dat de vermin­derde
ecologische waarde beperkt is, omdat
de om te bouwen stukken niet liggen
in de hoofdgroenstructuur en niet in de
groenstructuur op wijkniveau. Het NPZ is
echter niet meer positief over de plannen,
en betreurt de verminderde ecologische
waarde.

Tot haar grote teleurstelling was het NPZ
hierover niet geraadpleegd en vernam via
de krant en de website van de gemeente
dat de werkzaamheden gingen starten. Een
‘brandbrief’ van het NPZ leidde tot overleg
met de gemeente. Dit leverde de volgende
gezamenlijke conclusies op:

- De voorbereidingen vinden plaats in mei
en de uitvoering in juni. Het NPZ denkt
dat dit voor sommige vogelsoorten en
bijvoorbeeld egels te vroeg is. Daarom is
afgesproken om eind mei samen te bezien
of uitvoering in juni al dan niet verantwoord is.

- De plannen zijn in november 2013 met
het NPZ besproken. Het NPZ heeft daarin
aangegeven het rooien van heesters te be­
treuren. Maar de vervanging daarvan door
extensief te maaien gras (gras dat maar
een paar keer per jaar wordt gemaaid)
werd als een te aanvaarden alternatief
gezien, omdat dit ook natuurwaarden in
zich draagt . Toch wordt door de gemeente
op veel plekken gekozen voor gras dat een
paar keer per maand wordt gemaaid (‘intensief gras’). Deze uitkomst is helaas niet

- Het NPZ blijft niet enthousiast over de
huidige plannen, maar kan daar niettemin
mee leven. De vraag aan burgers, om het
onderhoud van groen over te nemen van
de gemeente, kan aan de plannen toch een
positieve wending geven.
Het Natuurplatform Zwolle (NPZ) is een
samenwerking tussen: Zwolle Groenstad , IVN
afd. Zwolle, KNNV afd. Zwolle, NBV afd. Zwolle
e.o., Stichting Avifauna Zwolle, Transition
Town Zwolle en Milieuraad Zwolle

Kreukelvaas
Tekst Ina Huizinga
Benodigheden:
PET flessen die niet erg stevig zijn.
Bereiding:
Je neemt een PET fles, bijvoorbeeld van azijn of van vruchtensap.
Deze spoel je goed schoon. Vervolgens druk je de fles flink in elkaar
en draai je de dop er stevig op. De fles laat je enige dagen rusten.
Daarna knip je de bovenkant van de fles af en je hebt een vaas of
een mooie bloempot.
Wat tulpen of blauwe druifjes uit de tuin erin en voila!
En wat moet je met de harde plastic doppen van o.a. waterflessen,
frisdrankflessen en melkflessen?
Uiteraard kun je die in de plasticcontainer gooien, maar nog mooier
zou het zijn om ze in te zamelen voor Stichting Bultersmekke die lid
is van Assistance Dogs Europe (ADEu) en geaccrediteerd door
Assistance Dogs International (ADI).
Wat doet deze Stichting?
Als je een lichamelijke of geestelijke beper­
king hebt, wordt je wereld al snel klein. Een
hulphond kan dan uitkomst bieden. Voor
mensen met psychische aandoeningen, met
epilepsie of met een vorm van autisme kan
een hond veel betekenen. Helaas komt niet
iedereen in aanmerking voor een trainings­
traject met een hond via de zorgverzeke­
raar. Voor hen is de Stichting Bultersmekke
opgericht.

Wat kun jij doen voor deze Stichting?
Ook jij kunt harde plastic doppen inzamelen. Met de opbrengst van
de doppenspaaractie zullen hulphonden worden opgeleid voor
diegene die deze niet vergoed krijgen door zijn of haar zorgverzekeraar.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.stichtingbultersmekke.nl

Ecoshoppen in Zwolle

In januari 2014 is de nieuwe editie van
Ecoshoppen in Zwolle online gekomen. Een
gids boordevol met adressen en tips voor
een duurzame levensstijl. De gids is in te zien
op www.milieuraadzwolle.nl onder de knop
Ecoshoppen.
Er is tegenwoordig veel te doen over verantwoord en ecologisch winkelen. Door de vele
labels en keurmerken en het grote aanbod
van winkels is vaak door de bomen het bos
niet meer te zien. Waar kunt u nou het beste
verantwoord winkelen in Zwolle?
Om dit overzichtelijk te maken is de nieuwe
editie van Ecoshoppen in Zwolle gemaakt.
Deze handige gids staat boordevol informa-

tie, adressen en tips voor mensen die er een
duurzame levensstijl op na willen houden.
Met deze gids wil de Milieuraad de moge­
lijkheden tot een meer groene en duurzame
consumptie in Zwolle in kaart brengen.
Zo kunt u onder andere adressen en andere
informatie vinden over winkels met ecologische producten, over de verschillende
keurmerken en recycling. Ook vindt u tips
voor natuurlijk tuinieren, bouwen en wonen
en treft u een handig overzicht van de organisaties die zich bezighouden met natuur,
milieu en duurzaamheid.
Met de uitgave van Ecoshoppen in Zwolle
hebben we de media goed weten te

bereiken. ­Zowel de Stentor, Weblog Zwolle,
als de Assendorper hebben er aandacht
aan besteed. De Zwolder volgt. Een mooi
stukje reclame voor een duurzame levensstijl en natuurlijk voor de Milieuraad. Ook
de gemeente Zwolle is benaderd om de
flyer van Ecoshoppen op te nemen in het
welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
Inmiddels zijn er bijna 1000 flyers­verspreid
in Zwolle en omstreken. De bedrijven die in
de gids zijn opgenomen zijn benaderd en
we hebben ook respons gekregen: enkele
tips met nieuwe adressen; bedrijven die zelf
aanbieden de flyer van Ecoshoppen te willen verspreiden. Dank hiervoor! Zo zorgen
we voor een breed draagvlak voor een
duurzame levensstijl.
De werkgroep is blij met het resultaat en de
aandacht die Ecoshoppen in Zwolle heeft
gekregen. De bedoeling is om in september 2014 een vernieuwde online versie
uit te brengen, waarin ontvangen tips en
opmerkingen worden verwerkt. Tot die tijd
blijven tips, ideeën en suggesties allemaal
welkom!
De werkgroep Ecoshoppen: Bregje Stockmann,
Francis Zoethout en Ernst Traag.

VLO rondde ‘top’-knotseizoen af
Tekst Diet ter Stege
De VLO heeft echt een top-knotseizoen gehad. Er zijn ontzettend veel bomen geknot,
met heel veel VLO-ers en héél gezellig koffie
en soep genuttigd te midden van: schapen,
geiten, koeien, paarden en kippen! Om een
idee te geven van wat ‘heel veel’ is, volgen
hier enkele cijfers die Peter van Beek elk jaar
bijhoudt. In het jaar 2013 was de VLO op
20 locaties aan het werk met gemiddeld 30
knotters (grootste aantal 60, kleinste aantal
22 op een ochtend). In totaal is er 2392
uur werk uitgevoerd. Er zijn 494 wilgen en
populieren geknot, 94 wilgen gepoot en 6
andere bomen. Verder is er 100 meter meidoornhaag gesnoeid, 100 m² griend afgezet
en een stuk bos van 50 m² gesnoeid.
Vanaf januari 2014 heeft de VLO op fraaie

locatie aan de rand van Zwolle gewerkt.
De eerste week aan de Lichtmisweg;
landelijk gelegen maar wel aan de razende
A28. Gelukkig kon er daarna in alle rust
twee weken aan de Kleine Veerweg gewerkt
worden. Vervolgens twee weken naar de
Kolkweg bij Laag-Zuthem; rondom de
monumentale boerderij werd flink geknot
en heel veel takken versleept in vette regenbuien. Aan de Wijheseweg kwam de VLO na
zeven jaar terug en dat was te merken; pittig
werk dus. Door de zware storm op zaterdag­
ochtend 15 februari kon er niet geknot
worden aan de Zuthemerweg, maar dat is in
de twee weken daarna mooi ingehaald. Een
prachtige linde midden in het veld werd ook
nog even gesnoeid. “De laatste 3 knotzater­
dagen gingen we op veldtocht buiten
Zwolle”, waren de woorden van Herman ten

Den. Dat betekende dat de VLO aan de overkant van de IJssel aan het werk ging op drie
knotadressen. Het waren straffe fietstochten
naar Vinkesteeg, Zuiderzeestraatweg en
Zalkerdijk. Er kon stevig gezaagd worden,
want het waren veel bomen en ook niet de
minste! Dikke takken werden met man en
macht geknot, het zweet spatte in het rond!
Maar dat droogde snel door een heerlijk
zonnetje, fris windje en een mok koffie en
soep. Het nieuwe knotseizoen 2014/2015
begint op zaterdag 1 november 2014.
VLO
Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle:
vlo@milieuraadzwolle.nl

Ontwikkelingen Wijthmenerplas: zorgen over natuur
De Milieuraad had de eerste maanden van 2014 veel aandacht voor de gevolgen voor de natuur en voor de omwonenden van de ontwikkelingen
rond de Wijthmenerplas. Er werd inbreng naar de gemeente gestuurd over de plannen voor een waterskibaan en een paviljoen en naar aanleiding
van het ontwerpbestemmingsplan.

Waterskibaan en paviljoen
Als lid van de Klankbordgroep Wijthmenerplas zette Nico Streefkerk, namens de
Milieuraad, eind april de volgende aandachtspunten rond de plannen voor een
waterskibaan en een paviljoen op een rijtje:
- Met de door de exploitant getoonde
tekeningen voor de aanleg van een waterskibaan kan de Milieuraad niet meegaan.
In alle gevallen wordt dan een onevenredig zware ruimtelijke claim op de plas
gelegd en niet tegemoet gekomen aan de
zoneringsvisie waarbij rust, natuur en landschappelijke beleving in het oostelijke deel
van de plas primair zijn en meer intensieve
recreatie in het westelijke deel van de plas.
Ze stelt voor, in geval er toch zo’n baan
dient te komen, deze te lokaliseren binnen
de noordwestelijke lob van de plas. Daar
is een ca. 700 meter lange baan het beste
haalbaar. Is dat niet mogelijk, dan zou afgezien moeten worden van deze waterski
activiteiten.
- Een bijkomend aandachtspunt is de kabel­
masten met bijbehorende spankabels
naar de grond. De visuele invloed zoveel
mogelijk beperken middels boombegroeiing. Dit terzijde: de veiligheid bij onweer
geldt ook voor de landrecreatie rondom
deze spankabels.
- Het paviljoen met waterterras kan het
best gelokaliseerd worden nabij de meest
noordwestelijke parkeerplaats en niet bij
de parkeerplek midden op de landtong
in de plas. Ook hiermee wordt het meest
tegemoet gekomen aan bovengenoemde
zoneringsgedachte. Het startpunt van
de skibaan zou ook op die plek kunnen
komen.

- De Milieuraad maakt zich zorgen over de
complexiteit van claims die zo langzamerhand op de plas gelegd wordt. Zij is van
mening dat een overzichtskaart opgesteld
moet worden, waarin alle bestaande en
voorgenomen gebruiksvormen op een
rij worden gezet. Dat maakt afstemming
beter mogelijk en vereenvoudigt het
beheer.
Ontwerpbestemmingsplan
In een in januari ingediende zienswijze op
het ontwerpbestemmingsplan Wijthmenerplas vroeg de Milieuraad onder andere
aandacht voor de geluidsnormen bij evene­
menten en voor de schadelijke gevolgen
voor de aanwezige fauna van vuurwerk bij
evenementen.
Onduldbare geluidshinder
De Milieuraad: “Door het toestaan van 85
dB(A)/95 dB(C) op de gevels van woningen,
worden de bewoners in hun woonhuis
blootgesteld aan 60 – 65 dB(A). Dergelijke
geluidniveaus moeten, zoals ook vermeld
in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan, worden beoordeeld als ernstige
aantasting van de persoonlijke levenssfeer
en onduldbare hinder.
Wij zijn van mening dat de hinder vanwege
evenementen niet opweegt tegen het niet
nader omschreven maatschappelijk belang.
Daarom pleiten wij voor een geluidsnorm,
voor muziek (als inhoud) bij evenementen,
die niet hoger is dan in de publicatie
‘Evenementen met een luidruchtig karakter’
opgenomen, namelijk 75 dB(A)/85 dB(C)”.

Vuurwerk bij evenementen
De Milieuraad vindt dat het afsteken van
vuurwerk bij evenementen geen enkele
meerwaarde biedt. Bovendien ondervinden omwonenden hinder van het afsteken
van vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk
veroor­zaakt ook vervuiling van de omge­
ving en verstoring van de leefomgeving van
metname de fauna. Hoewel de Provincie
be­voegd gezag is voor het verlenen van een
ontbrandingsvergunning, moet de gemeente ook haar verantwoordelijkheid nemen en
de effecten van het afsteken van vuurwerk
op de omgeving onderzoeken. Indien blijkt
dat negatieve effecten optreden, moet
in het bestemmingsplan Wijthmenerplas
een verbod op het afsteken van vuurwerk
opgenomen worden. De Milieuraad mist
eigen overwegingen op grond waarvan de
gemeente haar keuze voor het toestaan van
vuurwerk onderbouwt.
In de reactie verklaarde de gemeente ruimere
geluidsnormen, als uitzondering, bij grote
evenementen te willen toestaan. Voor
vuurwerk werd verwezen naar de verantwoordelijkheid van de Provincie. Verder ligt de
verantwoordelijkheid voor het nakomen van
de flora- en faunawet vooral bij de organisatoren van evenementen, aldus de gemeente.

Waar letten we op bij de aanschaf van LED verlichting
Tekst Siebe Pool (lid werkgroep Milieuzorg)
In de media groeit de aandacht voor LED- en spaarlampen. Ze worden
goedkoper en gebruiken veel minder energie dan gloei- en halogeenlampen. Aantrekkelijk dus! Maar waar moet je als consument op letten
bij de aankoop van een LEDlamp? Hieronder een aantal aandachts­
punten.
Lichtopbrengst van LEDlampen
Bij het kopen van een gloeilamp kijkt men altijd naar het aantal
Watts. Dat aantal geeft direct aan hoe sterk de lamp is, of beter
gezegd; hoeveel licht de lamp geeft. Een gloeilamp van 40 Watt
geeft ongeveer 400 lumen af. Zoekt u een LEDlamp die evenveel
licht geeft als een gloeilamp van 40 Watt, dan heeft u een LEDlamp
nodig van 400 lumen; omgerekend zo’n 6 Watt. Bij dezelfde hoeveelheid licht is dat dus een besparing van 85%. Bij een LEDlamp staat
het aantal lumen altijd op de verpakking.
Gloeilamp
7 W
25 W
40 W
60 W
75 W
LEDlamp

1,2 W

2 W

6 W

8 W

10 W


Lichtstroom
50 lm
200 lm
400 lm
700 lm
900 lm

Kun je een LEDlamp dimmen?
Sommige LEDlampen zijn dimbaar; dat staat altijd op de verpakking.
Dimbare LEDlampen zijn wel duurder dan niet dimbare en u hebt er
een elektronische dimmer bij nodig. Welke soort dat is, staat meestal
ook op de verpakking. Gebruik geen dimmer die bestemd is voor
gewone gloei- of halogeenlampen, want daarmee zal de LEDlamp
waarschijnlijk snel kapot gaan.

Kleur van de LEDlamp
Bij de aanschaf van een LEDlamp is de kleur van het licht heel
belangrijk. Deze kleur wordt aangegeven als ‘kleurtemperatuur’ en
staat op de verpakking. De huidige LEDlampen hebben een kleur­
temperatuur van 2400 tot 3100 Kelvin. Een kleurtemperatuur van
2700 Kelvin is vergelijkbaar met de kleur van een gloeilamp.
Kleurindruk
Extra warm wit
Warm wit
Wit
Fris wit
Daglicht

Kleurtemp.
2700 K
3000 K
3500 K
4000 K
5000 K

De echtheid van de weergave van kleuren
De kleurindruk wordt uitgedrukt in een kleurweergave-index (CRI
= Color Rendering Index). Deze index geeft aan hoe de lichtbron de
kleuren van acht gestandaardiseerde kleurmonsters weergeeft ten
opzichte van daglicht. Daglicht heeft een CRI waarde van 100 Ra;
gloei- en halogeenlampen hebben een CRI waarde van 95-100 Ra.
Helaas staat de CRI waarde van een LEDlamp meestal nog niet op de
verpakking.
Keurmerk voor LEDlampen
Er is wel een keurmerk voor LEDlampen, maar dat
wordt alleen gebruikt voor de professionele markt.
De grote merken (Philips en Osram) testen hun
consu­menten­producten wel uitvoerig, maar de
resultaten zijn nog niet vastgelegd in een keurmerk.
Het is dus niet helemaal zeker of de lampen de beloofde prestaties, zoals levensduur, ook waarmaken.
Er wordt wel hard aan gewerkt om dit keurmerk ook
te gebruiken voor de consumentenmarkt.

Nieuwjaarsbijeen­komst goed bezocht
Ongeveer 100 vrijwilligers en relaties
bezochten de jaarlijkse nieuwjaars- c.q. groene
netwerkbijeenkomst van de Milieuraad op 25
januari. Naast gezelligheid en informeel contact was er ruimte voor korte presentaties door
aanwezige natuurorganisaties en initiatieven.
Milieuraadvoorzitter Hans de Graad bena­
drukte in zijn korte toespraak het belang
van vrijwilligers en voldoende middelen
voor natuur en milieueducatie. Dit laatste
staat in Zwolle zwaar onder druk. Er zullen
nieuwe activiteiten ontwikkeld moeten
worden en andere, nieuwe taken worden
opgepakt. Regelmatig zal meer samenwerking en afstemming met de andere natuuren milieuorganisaties noodzakelijk zijn. De
mogelijkheden van het Natuurplatform
Zwolle kunnen daarbij nog meer worden
benut. “Ons aanpassen aan ontwikkelingen is op zich helemaal niet erg, mits de
belangen van de natuur en het milieu op
voldoende wijze in het oog en beschermd
worden gehouden”

Bob Britstra herdacht
Hans de Graad vroeg aandacht voor het
overlijden van bestuurslid Bob Britstra. Hij
memoreerde dat Bob, ondanks zijn ongeneeslijke ziekte, tot het laatst actief bleef
voor de Milieuraad via een onderzoek naar
schaliegas. Hij prees Bob om zijn inzet voor
de Milieuraad en zijn doorzettingsvermogen
en wenste hem te rusten in vrede.
Afscheid Willem Evertse
Hans de Graad stond tevens stil bij het af­
scheid van Willem Evertse, tot voor kort beheerder van Doepark Nooterhof: “Hij is een
bekende verschijning in het park en altijd
goed gemutst. Met veel inzicht en minstens
evenveel inzet is er door hem de afgelopen
jaren gewerkt aan de totstandkoming en
instandhouding van het huidige Doepark.
Willem heeft de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt en gaat Landstede en daarmee ook de Nooterhof verlaten. Vanaf deze
plaats wil ik hem namens de Milieuraad heel
hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij
heeft gedaan”.
Willem Evertse bij de start van ‘Willem de Wilg’
(archieffoto)

Natuuragenda (regionaal)

Een selectie uit de vele groene activiteiten in en rond Zwolle

KNNV afdeling Zwolle
www5.knnv.nl/zwolle

Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

Zaterdag 10 mei 2014
Excursie: Fochteloërveen
Vertrekpunt: Carpoolstrook bij depôt Rijks­
waterstaat.
Van 8.00 tot ca. 16.00 uur. Opgave vooraf
via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk
daags tevoren tot 20.00 uur ivm carpoolen.
Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf
een auto ter beschikking heeft.
Kosten: € 8,50 - € 11,00 (afhankelijk van het
aantal passagiers).

Vanaf april 2014
Verschillende vaartochten Nationaal Park
Weerribben-Wieden
Vertrekpunt: Bezoekerscentrum De Wieden,
Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster.
Kijk op de website voor actuele data en
tijden: www.natuurmonumenten.nl

Donderdag 15 mei 2014
Lezing: De relatie tussen de mus en de sperwer in Zwolle, door Jan van Dijk
Jan van Dijk is voorzitter van Stichting
Avifauna Zwolle en tevens lid van KNNV
Zwolle.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 5, Zwolle. Van 20.00 tot ca.
22.00 uur.
Toegang vrij voor alle geïnteresseerden.
Zaterdag 31 mei 2014
Excursie: Lauwersmeer
Vertrekpunt: Carpoolstrook bij depôt Rijks­
waterstaat.
Van 8.00 tot ca. 17.00 uur. Opgave vooraf
via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk
daags tevoren tot 20.00 uur ivm carpoolen.
Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf
een auto ter beschikking heeft.
Kosten: € 12,50 - € 17,00 (afhankelijk van
het aantal passagiers).
IVN afdeling Zwolle
www.ivnzwolle.nl
Zondag 04 mei 2014
Langs het water van Molecaten
Wandelexcursie langs het water van Molecaten.
Gidsen: Henriette Maan en Joyce Schreuder.
Start: 14.00 uur, op de parkeerplaats van
Herberg Molecaten te Hattem.
Zondag 18 mei 2014
Zwolse geheimen in Boschwijk en Zalné
Wandelexcursie in Boschwijk en Zalné
(Zwolle).
Gidsen: Fred Hartog, Ine Reinders en
Jeroen Mulder.
Start: 14.00 uur, voorbij de Heinoseweg 5.
Zaterdag 31 mei 2014
Grotten van Wezep
Natuurexcursie op de landgoederen Oldhorst en Vollenhof .
Gidsen: Dirk van de Graaf en Willemien van
Ittersum.
Start: 14.00 uur, Hoeve Vollenhof, Vollenhofseweg 3, Wezep.

Zaterdag 10 mei 2014
Cultuur Monumenten Maand: Kijkje in De
Bakkerskooi
In het kader van CultuurmonumentenMaand neemt eendenkooiker Roelof de
Jonge u mee naar De Bakkerskooi ten
zuiden van Wanneperveen, vlakbij Meppel.
In 1934 de eerste aankoop van Natuur­­mo­
numenten in De Wieden.
Vertrekpunt: Werkschuur van Natuurmonumenten, Reeënweg 1, 7946 KN Wanneperveen.
Van 12.30 tot 14.00 uur.
Kosten: Leden € 4,00 (volwassenen), nietleden € 7,00.
Donderdag 15 mei 2014
Auto-excursie over Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
Natuurmonumenten en IVN HellendoornNijverdal houden een speciale excursie
voor mensen die slecht ter been zijn!
Vertrekpunt: Informatieschuur De Pas, Molenweg 2, 7748 RE Haarle (Hellendoorn).
Van 14.00 tot 15.00 uur.
Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl
Zondag 25 mei 2014
Ontdek de verborgen schatten van de IJssel­
dal op de fiets
Stap samen met de boswachter op de fiets
voor een rondje natuur vol verhalen.
Neem je eigen fiets mee. De afstand van de
tocht is ongeveer 20 km.
Aanmelden bij Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug, tel: 0548-612711.
Vertrekpunt: Infocentrum IJssel Den Nul,
Rijksstraatweg 109, Olst.
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Kosten:
Volwassenen € 5,00, kinderen € 2,50.
Landschap Overijssel
www.landschapoverijssel.nl
Zaterdag 17 mei 2014
Roerige feestdagen
Met een grote streekmarkt, zang, muziek,
oude ambachten en diverse kinderactivi­
teiten wordt het ook dit jaar weer een
levendige happening rondom bezoekers­
centrum De Wheem in Oud Avereest/
Balkbrug, midden in het Reestdal.
Locatie: Bezoekerscentrum De Wheem,

Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug.
Van 13.00 tot 17.00 uur.
Kosten: € 3,00 p.p. Kinderen t/m 12 jaar
gratis, donateurs gratis (op vertoon van
donateurspas).
23 t/m 25 mei, hemelvaartsdag 29 mei
en 30 mei t/m 1 juni 2014
Ateliers in bedrijf in het Reestdal
Tien professionele kunstenaars in het
Reestdal slaan dit voorjaar voor de tweede
keer de handen ineen. Bijzonder aantrekkelijk is dat alle kunstenaars op deze dagen
aan de bezoekers laten zien hoe zij hun
kunstwerken maken: ‘De ateliers zijn in
bedrijf’. Dit jaar is in een aantal ateliers ook
werk te zien van gastexposanten. De route
is ongeveer 20 km en is een uitgelezen
kans om het prachtige Reestdal op de
grens van Drenthe en Overijssel te verkennen.
Locatie: bezoekerscentrum De Wheem,
Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
www.ateliersinbedrijf.nl
Dag van de stadslandbouw
Zaterdag 17 mei
Ook in Zwolle zijn enkele activiteiten
rond de dag van de Stadslandbouw. Voor
meer informatie zie de site van Duurzaam
Zwolle: www.duurzaamzwolle.nl. Daar
vindt u nog meer duurzame agendatips.
Doepark Nooterhof
www.doeparknooterhof.nl
Zondag 15 juni
Streekmarkt de Smaak van Zwolle
Vele kramen met verschillende streek- en/
of biologische producten. Georganiseerd
door Doepark Nooterhof in samenwerking
met Slow Food Zwolle en Harry Schonewille, de Smaakspecialist.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op de agenda’s van
zwolle.transitiontowns.nl en
www.natuurenmilieuoverijssel.nl
Zondag 18 mei
Voorzomerfeest Doepark Nooterhof van de
Milieuraad (Zie voorpagina)


Download Milieupraat Mei 2014Milieupraat Mei 2014.pdf (PDF, 2.41 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Milieupraat Mei 2014.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000160095.
Report illicit content