Vaccinatie wat feitjes (kopie) .pdf

File information


Original filename: Vaccinatie - wat feitjes (kopie).pdf
Author: Rob

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 03/05/2014 at 21:14, from IP address 83.101.x.x. The current document download page has been viewed 860 times.
File size: 75 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Vaccinatie - wat feitjes (kopie).pdf (PDF, 75 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Een aantal feitjes op een rij: hoe noodzakelijk, efficiënt en
veilig zijn vaccins?
Met weinig of geen vaccins opgroeien is best mogelijk, meer nog, er zijn veel aanwijzingen dat het
gezonder is. Ik leerde de voorbije jaren door veel lezen over vaccinatie onder meer:
1) dat de gevreesde (kinder)ziektes waar we onze kinderen tegen inenten, lang niet zo gevaarlijk
zijn als wordt voorgesteld. Enkele voorbeelden:


in 1972 schreef de Nederlandse Gezondheidsraad aan de regering: “De mortaliteit ten
gevolge van mazelen bedraagt ongeveer 1 à 2 per 1.000.000 inwoners”; op dat moment werd
er nog niet tegen mazelen ingeënt;bij een polio-uitbraak in Finland in 1984 raakten een 100.000-tal mensen besmet; negen
daarvan kregen verlammingsverschijnselen, van wie één stierf; mensen die met deze zieken
in contact kwamen, kregen zelf géén polio.

2) dat vaccinatie lang niet zo efficiënt is als wordt voorgesteld:


van de bovengenoemde 100.000 besmette Finnen was 80% tegen polio gevaccineerd; van de
gevaccineerde 3-jarigen bleek 70% géén antistoffen tegen het circulerende poliovirus type 3
te hebben;in landen als India krijgen kinderen wel een 10-tal dosissen poliovaccin toegediend (bij ons
maar vier), en toch komen daar nog uitbraken voor, waarbij telkens een groot deel van de
patiënten ingeënt blijkt te zijn;voor alle ziektes geldt dat ze blijven voorkomen ook als een bevolkingsgroep er voor bijna
100% tegen gevaccineerd is; bij ons is dat heel duidelijk te zien in de bof-uitbraken bij
Gentste studenten de afgelopen jaren, en heel wat studies rapporteren hetzelfde fenomeen;
dit spreekt de gangbare theorie van de “kudde-immuniteit” tegen, die beweert dat een
bevolking beschermd is tegen verspreiding van een ziektekiem als voldoende van haar leden
daartegen zijn ingeënt – als “voldoende” wordt dan 80 of 90% beschouwd, maar zoals
gezegd spreken de feiten dat tegen;ook bij ons blijkt dat niet het vaccin het verschil tussen ziek en gezond, beschermd en
onbeschermd maakt: de mazelensterfte was al met 98% gedaald vóór het vaccineren ertegen
begon, en ging na de start daarvan gewoon door; er zijn weinig redenen om aan te nemen dat
het vaccin daar een belangrijke rol in gespeeld heeft; een gelijkaardig verhaal zien we bij

andere ziekten, iets wat bijvoorbeeld het (e-)boekje van Door Frankema heel mooi uitlegt;


vaccinatie doet vaak varianten van de gevreesde ziektekiem de bovenhand halen: recent is in
de VS een nieuwe vorm van polio opgedoken, gelinkt aan een heel ander virus,
overgekomen vanuit Azië, waarbij de getroffen kinderen allemaal het klassieke poliovaccin
hadden gekregen; en als gevolg van de massale kinkhoestvaccinatie verspreidt zich vandaag
een variant van de kinkhoestbacterie, de bordetella parapertussis, zodat weer méér mensen
de ziekte krijgen;tegen alle immuunmakende ziektes (mazelen, kinkhoest...) zijn kleine baby'tjes vandaag
minder beschermd als gevolg van de veralgemeende vaccinatie: van hun gevaccineerde
moeders hebben zij immers minder antistoffen meegekregen voor hun eerste levensmaanden
(waarin zij nog niet gevaccineerd zijn), doordat die moeders de natuurlijke ziekte niet meer
zelf hebben doorgemaakt: zie ''Waning of Maternal Antibodies Against Measles, Mumps,
Rubella, and Varicella in Communities With Contrasting Vaccination Coverage” in The
Journal of Infectious Diseases van mei 2013.

3) dat vaccins lang niet zo veilig zijn als vaak wordt beweerd:
In het hoofdartikel gewijd aan autisme, staat al veel informatie over de schade door vaccins
veroorzaakt. Hier wil ik enkel nog toevoegen dat


in tegenstelling tot wat men zou mogen verwachten en tot wat onze mediaprofessoren en
overheden doorgaans beweren, de veronderstelde veiligheid van vaccins niet op stevig
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is: in tegenstelling tot wat bij andere medicijnen -hoe
onvolmaakt ook- het geval is, worden vaccins bijna nooit volgens de regels van de kunst
getest, dat wil zeggen vergeleken met echte placebo's (in dit geval: nep-vaccins die enkel
een zoutoplossing bevatten) in voldoende langdurige gerandomiseerde studies met
controlegroep. Dr. Suzanne Humphries vermeldt hier waarom dat volgens haar het geval is.
Deze afwezigheid van degelijk onderzoek naar de veiligheid van vaccins benadrukken ook
twee Canadese onderzoekers in een artikel uit 2012 in Lupus: de klinische studies om de
eventuele schadelijkheid van vaccins te onderzoeken, zijn nooit uitgevoerd, stellen zij.
Volgens hen « ondersteunt de wetenschappelijke literatuur de gangbare opvatting dat
vaccins veilig zijn en zware nevenwerkingen uiterst zeldzaam, niet », zodat “de groeiende
bezorgdheid over de huidige vaccinatiepraktijk wel eens terecht zou kunnen zijn”.


Document preview Vaccinatie - wat feitjes (kopie).pdf - page 1/2

Document preview Vaccinatie - wat feitjes (kopie).pdf - page 2/2

Related documents


vaccinatie wat feitjes kopie 1
alcoholslot via cbr 12
milieupraat mei 2014
vervolg op het reisplein hand out
ontvoeren kind bjzaa
laat kinderen na een scheiding meebeslissen

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Vaccinatie - wat feitjes (kopie).pdf