PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact
Original filename:

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 07/05/2014 at 17:18, from IP address 85.101.x.x. The current document download page has been viewed 483 times.
File size: 3 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


insan kaynaklar eitimi
Tanm olarak baktmzda eitim önceden belirlenmi olan amaçlar dorultusunda insanlarn tutum ve
davranlarnda gelime ve deimeler salanmasdr. insan kaynaklar eitimi ise ile ilgili yeterlilik
düzeylerinin belirlenmesi ve çalanlarn yetkinlik kazanmas için irketler tarafndan gösterilen çabalar
bütünüdür. verimi salamak adna kazanlmas gereken belirli bir yeterlilik düzeyi vardr ve bu konuda
ana felsefe "iin doru yaplmas" ve "doru iin doru ekilde" yaplmasdr.
nsan kaynaklar eitiminin yararlarndan birkaçn sayacak olursak; irketin rekabet gücüne katkda
bulunmak, iletmenin büyümesi kanalyla müteri portföyünü geniletebilmek,potansiyel sermayeye
katk salamak, müterininin beklentilerini karlayarak müteri ile daha olumlu ilikiler gelitirmek eklinde
sralayabiliriz.Günümüzde irketlerin ayakta durabilmesi için i stratejisi belirleme,globalleme,müteri
hizmetleri ve kalite kavramlarna önem ve öncelik verme,yeni teknoloji ve ekonomik deiimlere ayak
uydurma gibi artlar salamak zorundadr.Aksi takdirde gelecei uzun vadeye yaylamayan bir kurum
olmaktan öteye gidemez.

nsan gücü kullanm doru olduu takdirde çok önemli bir güç kaynadr ve bir makineden farkl olarak
kendini yaplan yatrm özümseme benimseme duygusuna sahiptir.Bu anlamda insan kaynaklar
eitimi doru kiiye doru yatrm yapabilmek için en uygun eleman eçmeye yardmc olur. Yani insan
kaynaklar eitiminin bize salayaca en büyük fayday daha anlalr bir tabirle ifade edecek olursak
birkaç cümle önce de belirttiimiz gibi "ie göre adam,adama göre i" prensibinden yola çkarak
maksimum verim almaktr.


Document preview  - page 1/1

Related documents


insan kaynaklar e itimi1606
aci cehre cayi kullanim asamalari1005
zayiflama cayi ile sarimsak cayi1083
lida hakkinda yorumlari1067
orjinal lida kapsulu yorumlari1422
lida zayiflama urunu kullanici yorumlari1342


Related keywords