Predavanje 10 (PDF)




File information


Title: Zeljko Pekic
Author: Zeljko Pekic

This PDF 1.4 document has been generated by Nitro PDF Professional / Nitro PDF Professional (6. 2. 0. 44), and has been sent on pdf-archive.com on 08/05/2014 at 09:58, from IP address 89.188.x.x. The current document download page has been viewed 930 times.
File size: 2.57 MB (15 pages).
Privacy: public file
















File preview


www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me

Prof. dr Radomir Vukasojević
dr Špiro Ivošević

TOLERANCIJE OBLIKA I DIMENZIJE

Prilikom izrade predmeta pojavljuje se problem tačnosti izrade. Nesavršenost
svih činilaca koji učestvuju u izradi (mašine, alati, materijal, ljudi), onemogućava
ostvarenje apsolutne tačnosti. Isto tako, nesavršene metode mjerenja
onemogućavaju apsolutno mjerenje. Sa druge stane, apsolutna tačnost svih
dimenzija nije neophodna za ispravan rad- neke mjere ili oblici dozvoljavaju veću ili
manju netačnost.
Za procjenu stepena tačnosti koji se zahtijeva su najvažnije funkcija sklopa i
ekonomičnost proizvodnje. Veću tačnost zahtijevaju mjere koje su značajne za
sklapanje. Na slici ispod je prikazan sklop koji se sastoji od vratila koje je na
krajevima preko kliznih ležišta oslonjena na postolje, a na sredini vratila nalazi se
zupčanik.

Da bi se ostvarilo slobodno okretanje kliznog ležaja treba uskladiti dimenzije
prečnika vratila i otvora ležaja. Veliki prečnik otvora ležaja bi izazvao lupanje, a mali
ne bi dozvoljavao kretanje. Radi ostvarenja ispravno funkcionisanje svakog dijela
moraju se propisati granice u kojima će se kretati dužinske mjere i mjere oblika.
Dozvoljena odstupanja propisana na ovaj način se nazivaju tolerancije.

Postoje dvije vrste tolerancija:

TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA
Tolerancije oblika ograničavaju odstupanje pojedinih elemenata od njihovog
geometrijski idealnog oblika. Tolerancije položaja ograničavaju odstupanje
međusobnih položaja dva i više elemenata (paralelnost, upravnost).
Tolerancija oblika i položaja se označava prema prikazu na slici ispod.

TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA
U tabeli ispod su dati primjeri primjene tolerancije oblika i položaja.

TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA
U tabeli ispod su dati primjeri primjene tolerancije oblika i položaja.

TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA
U tabeli ispod su dati primjeri primjene tolerancije oblika i položaja.

TOLERANCIJE OBLIKA I POLOŽAJA
U tabeli ispod su dati primjeri primjene tolerancije oblika i položaja.

TOLERANCIJA DIMENZIJA
Tolerancije se koriste i za kontrolu varijacije vrijednosti dimenzija koje nastaju
usljed izrade. Tolerisana dimenzija kontroliše varijaciju na svakom dijelu koji se
nalazi u sastavu nekog sklopa. Veličina varijacije neke dimenzije zavisi od funkcije.
Veća tačnost, odnosno manja varijacija dimenzije ima istovremeno za posljedicu i
veću cijenu izrade.
Tolerancija 8.52 ± 0.003 znači da se dimenzija mora naći između 8.523 i 8.51 i
8.497 mm. Ove vrijednosti se nazivaju i granične mjere. Granične mjere su dvije
propisane mjere između kojih se mora naći stvarna mjera. Na slici ispod su
prikazane sa ostalim mjerama koje se koriste pri zadavanju tolerancija.






Download Predavanje-10



Predavanje-10.pdf (PDF, 2.57 MB)


Download PDF







Share this file on social networks



     





Link to this page



Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..




Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)




HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog




QR Code to this page


QR Code link to PDF file Predavanje-10.pdf






This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000161714.
Report illicit content