Predavanje 11 .pdf
File information

Title: Zeljko Pekic
Author: Zeljko Pekic

This PDF 1.4 document has been generated by Nitro PDF Professional / Nitro PDF Professional (6. 2. 0. 44), and has been sent on pdf-archive.com on 08/05/2014 at 09:58, from IP address 89.188.x.x. The current document download page has been viewed 734 times.
File size: 1.5 MB (13 pages).
Privacy: public file
Document preview


www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me

Prof. dr Radomir Vukasojević
dr Špiro Ivošević

OZNAČAVANJE STANJA POVRŠINE
HRAPAVOST POVRŠINA
Kad god se traži dobro prijanjanje nalegnutih površina dva spojena predmeta
npr: zupčanik na osovini, osovina u ležaju, zavrtanj u navrtci i sl., potrebno je da
obrađene površine pokazuju veću ili manju glatkoću. Obrađene površine pokazuju
veću ili manju glatkoću, odnosno veću ili manju hrapavost. Na slici ispod su
prikazana četiri različita slučaja koja se pojavljuju kod nalegnutih površina.

Slučaj pod a) je najidealniji, ali i najteže izvodljiv. Slučaj pod b) je realniji i
najčešći, a slučajevi pod c) i d) ne odgovaraju potrebama koje traže dobro
nalijeganje.
Ocjena kvaliteta površine se zasniva na poznavanju hrapavosti. Nijesu sve
slike hrapavosti jednako nepovoljne. Hrapavost površine data na slici sa sljedećeg
slajda gore a) je povoljnija nego na slici sa sljedećeg slajda gore b). Nosiva površina
će u slučaju pod a) biti veća nego u slučaju b).
Hrapavost sa oštrim šiljcima je vrlo nepovoljna, jer će ovi šiljci pod djelovanjem
pritisaka kao posljedica spajanja sa drugim predmetom biti potisnuti, spoj će biti
labaviji i dolaziće do udaraca, a samim tim lako i do loma.

OZNAČAVANJE STANJA POVRŠINE
Za utvrđivanje hrapavosti, odnosno tzv. mikrogeometrije određenih površina
danas postoje mjerni instrumenti koji u uvećanoj razmjeri otkrivaju sliku hrapavosti.
Na donjoj slici na ovom slajdu prikazan je rezultat jednog ovakvog mjerenja
izvedenog na mjernoj dužini L.

Sa hmax označena je najveća izmjerena dubina hrapavosti na toj dužini.
Hrapavost se češće prikazuje preko hsr koja predstavlja srednju vrijednost,
računajući od neke središnjice a najčešće preko Ra koje predstavlja srednje
aritmetičko odstojanje profila računato od srednje linije na čitavoj mjernoj dužini L.

OZNAČAVANJE STANJA POVRŠINE
Umjesto hrapavosti Ra može se koristiti i odgovarajući broj klase hrapavosti
date u tabeli ispod Kao jedinica za mjerenje hrapavosti se uzima 1 mikron, ili sve
češće 1 mikron- inch (četrdeseti dio mikrona), odnosno 1µ - in= 0.025µ.

ZNACI ZA KVALITET OBRADE
Oznakom ili simbolom se na tehničkim crtežima označavaju određene površine,
kako bi se propisala njihova hrapavost i način obrade za njeno postizanje. Simboli
hrapavosti su propisani ISO standardom. Postoje osnovni i dopunski simboli koji
opisuju stanje površina. Osnovni grafički simbol se sastoji od dvije ravne crte
nejednake dužine, nagnute za 60˚ u odnosu na liniju koja predstavlja označenu
površinu, što je prikazano na slici ispod lijevo. Osnovni grafički simbol se ne
upotrebljava bez dopunskih oznaka.

Ako se zahtijeva mašinsko odvajanje čestica za postizanje tražene površinske
obrade, potrebno je dodati horizontalnu ravnu liniju na osnovni grafički simbol, što
je prikazano na slici gore lijevo. d). Ako nije dopušteno odvajanje čestica radi
postizanja tražene površinske obrade, potrebno je dodati kružnicu na osnovni
grafički simbol, što je prikazano na slici gore lijevoe).
Simboli koji su pomenuti u oba slučaja se nazivaju prošireni simboli.

ZNACI ZA KVALITET OBRADE
Kada treba postaviti zahtjeve za hrapavošću površine, potrebno je dodati liniju
na duži, slobodni dio kraka grafičkog simbola za osnovni i prošireni simbol- slika
ispod lijevo. Kada je ista hrapavost površine zahtijevana na svim površinama izratka
predstavljenim na crtežu zatvorenom konturom izratka, potrebno je dodati kružnicu
na potpuni grafički simbol, ako što je prikazano na slici ispod desno.

Zbog jednoznačnosti označavanja zahtjeva za hrapavosti površine potrebno je,
osim oznake stepena hrapavosti površine i njegovog iznosa navesti i dodatne
zahtjeve (npr. dužina vrednovanja ili referentna dužina, proizvodni postupak, vrsta
površinskih tragova i njihova orijentacija ili mogući dodatak za mašinsku obradu).
Za ovu svrhu se upotrebljava potpuni grafički simbol. Oznake smještaja
različitih zahtjeva za hrapavost površine u potpunom grafičkom simbolu su
prikazane na slici ispod.

ZNACI ZA KVALITET OBRADE
Zahtjevi za hrapavošću površine trebaju biti smješteni na slijedeće položaje u
potpunom grafičkom simbolu:
Pokazuje stepen i vrstu (R, W ili P) hrapavost površine, graničnu brojčanu
vrijednost i dužinu vrednovanja/ dužinu uzorkovanja. U jednom nizu treba navesti
referentnu dužinu vrednovanja ili dužinu uzorkovanja zvršenu kosom crtom (/),
slijedi oznaka stepena površinske hrapavosti i njena brojčana vrijednost.
Primjer 1: 0.0025-0.6/Rz 6.6 (primjer s referentnom dužinom)
Primjer 2: -0.6/Rz 6.6
(primjer samo s dužinom uzorkovanja)

Ove se oznake uglavnom primjenjuju za granice područja zahtjevane
hrapavosti ili dvije vrste oznaka hrapavosti. Prvi zahtjev za hrapavošću površine se
stavlja na uobičajenom položaju a. Drugi zahtjev za hrapavošću površine se tada
stavlja na položaj b. Ako postoji treći zahtjev ili više njih koje treba označiti, grafički
simbol se pomiče u vertikalnom smjeru da bi se napravio prostor za više redova.

ZNACI ZA KVALITET OBRADE

Označava postupak obrade, tretiranje površine, vrstu prevlake ili druge
zahtjeve za proces obrade pri dobijanju površine (obrađena, pocinčana,
galvanizirana). Postupak obrade na površini može biti označen kao tekst dodat
potpunom simbolu kao što je prikazano u nastavku.

Na ovom mjestu se stavlja simbol željenog prostiranja tragova, ako postoji,
odnosno smjer prostiranja tragova npr.: =, X, M ,C, R ili P. Na sljedećem slajdu je na
slici prikazani grafički simboli smjerova obrade.

ZNACI ZA KVALITET OBRADEDownload original PDF file

Predavanje-11.pdf (PDF, 1.5 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Predavanje-11.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000161715.
Report illicit content