PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpvc hurda 21658 .pdf


Original filename: pvc hurda 21658.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 10/05/2014 at 01:57, from IP address 85.101.x.x. The current document download page has been viewed 607 times.
File size: 3 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


pvc hurda 2
Kimyadaki ad ile polivinil klorür olarak anlan, ancak halk arasnda daha çok pvc ksaltmas ile
bilinen maddenin kullanm alanlar oldukça genitir. Özellikle inaat sektöründe kullanlan bu
malzemeden pencere ve kap profilleri, tesisat malzemeleri, borular, döeme, elektrik kablolar, hobi
malzemeleri gibi eyler üretilmektedir. Aslna baklacak olursa, geçmiten bu yana geleneksel yap
malzemeleri arasnda beton, ahap ve kil yer almaktadr. Fakat son otuz yldr pvc dediimiz set
plastik, bu ürünlerin yerini daha çok almaya balamtr. Bunun balca üç nedeni olduunu
söyleyebiliriz: lki plastiin hammaddesinin petrol olmas ve petrolün de özellikle Arap ülkelerinde
bolca çkmasdr. Dolaysyla maliyeti düüktür. kinci neden ise plastiin darbeye, sarsntya, sya, soua
ve benzeri etkenlere kar daha dirençli ve dayankl olmasdr. Böylece plastikten elde edilen
ürünlerin ömürleri daha uzun olmaktadr.
Üçüncü bir neden de plastiin geri dönüümünün kolay yaplyor olmasdr. Özellikle iç piyasada çokça
rastlanan effaf pvc hurda alm, inaat sektöründe ve daha birçok sektörde plastik malzemelerin
tercih edilmesine sebebiyet vermektedir. Örnein bugün bir firma ürettii bir mal için on be Türk
Liras maliyet ayryorsa ve bunun on Türk Liras'n plastik için harcyorsa, ürünün milad dolduktan
sonra, geri dönüüm tesisleri ile atklar tekrar kullanma kazandran pvc hurda alm yapan iletmeler
be Türk Liras'na söz konusu atklar satn almaktadrlar. Ve ayet sadece taeron olsalar bile, pvc
hurda sat yaparak onlar da kazanç elde ederler. Üstelik bu döngü içerisinde, doada kolay kolay
çözünemeyen inorganik maddelerden de yararlanlm olur. Bu sayede doa tahribat daha aza
indirgenir. Her devletin, bu ekosistemi dengelemek adna çok faydal olan geri dönüümü destekliyor
olmas çok önemlidir. Bu amaçla yeni tesislerin kurulmas, giriimcilerin yatrm yapmak için tevik
edilmesi gerekmektedir. Ayrca yeni geri dönüüm tesislerinin açlmas için maddi destek, yer temini
gibi yardmlar da salanabilir.


Document preview pvc hurda 21658.pdf - page 1/1

Related documents


pvc hurda 21658
pvc hurda 31550
pvc hurda1362
rephair icerigi1055
sertlik
rephair sampuan kullananlar1332


Related keywords