PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactgetem poduszki .pdf


Original filename: getem_poduszki.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / Ibex PDF Creator 3.8.7/2431 [.NET 1.1]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 20:54, from IP address 83.218.x.x. The current document download page has been viewed 545 times.
File size: 133 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
90-959 Łódź 2, Skrytka Pocztowa 2108

Informacje o transakcji
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
12 1140 2004 0000 3602 7476 8067
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
DARIUSZ TAMBOR
UL.PARTYZANTÓW 6 M.17
33-300 NOWY SĄCZ

Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
47 1750 0012 0000 0000 2019 2135
RAIFF Bankowość Detaliczna w Warszawie
Al.Jerozolimskie 179
GETEM
STROMA 7
70-004 SZCZECIN

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

ZAMÓWIENIE NR 4641.0005
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
74768067-000000316

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2014-05-13
2014-05-13
724,00PLN

Data wystawienia dokumentu: 2014-05-13
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu
na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote.


Document preview getem_poduszki.pdf - page 1/1

Related documents


getem poduszki
potwierdzenie wykonania przelewu
potwierdzenie wykonania przelewu
potwierdzenie wykonania przelewu 1
tomek tomm sp ata do altusrisk
73090947 1990


Related keywords
Copy tag