NGK Katalog1.pdf


Preview of PDF document ngk-katalog1.pdf

Page 1 2 3 456289

Text preview


Importante:

I

Questo catalogo deve essere utilizzato come indicazione generica. Differenti condizioni di guida possono richiedere
candele più fredde.
Questa edizione annulla quelle precedenti.
Non si assume alcuna responsabilità causata o derivata dal presente catalogo.
Le applicazioni di questo catalogo non devono essere riferite a motori installati su velivoli.
Le candele di qualsiasi genere, ed i cavi elettrici notati nel catalogo, possono essere inseriti nei motori da noi
consigliati. Errori evidenti, o errori nel catalogo, devono essere controllati da colui che fa uso di questi pezzi. Per la correttezza delle informazioni ed attributi, la NGK garantisce nello standard tecnico di loro conoscenza. Requisito unico, è
l’uso corretto delle informazioni tecniche. Il periodo di risarcimento è di 24 mesi a partire dall’acquisto. Questo verrá
eseguito per materiale errato, fremo restando che i periodi d’intervallo non vengano toccati.Esclusi sono il normale consumo delle candele ed i kit Racing.

Kommentarer:

DK

Denne anvendelsesliste kan kun bruges til type-identifikation.
Kun denne anvendelsesliste er gældende.
Der kan ikke gøres juridiske krav gældende på baggrund af denne liste.
Anbefalinger af tændrør til flymotorer i henhol til FAA retningsliner er ikke indeholdt i denne udgave.
De tændrør, gløderør og tændrørshætter, der er anført i vort katalog, kan monteres i de motorer, som anbefales i kataloget. Tydelige fejl som f.eks. trykfejl bør nøje undersøges af brugeren. NGK garanterer for nøjagtighed, og at de nævnte
egenskaber er i overensstemmelse med den nyeste, teknologiske udvikling. Den grundlæggende forudsætning herfor er
korrekt brug af NGK´s produkter Garantien for fejl i materialer eller for utilfredstillende udførelse gælder i 24 måneder
fra købsdato, forudsat at producentens foreskrevne udskiftningsintervaller er overholdt. Undtaget er normal slitage og
enhver form for racing aktiviteter.

Kommentarer:

N

Opplysningene i katalogen kan bare brukes til typeidentifikasjon.
Denne katalogen erstatter alle tidligere utgaver.
Innholdet i denne listen er ikke juridisk bindende.
Tennplugganbefalinger i forbindelse med FAA-retningslinjer for flymotorer er ikke tatt med i denne utgaven.
De tennplugger, glødeplugger og plugghetter som vises i katalogen, kan benyttes i motorer i henhold til de anbefalinger
som gis i katalogen. Gjenkjennelige feil, slik som åpenbare trykkfeil, er underlagt brukerens undersøkelsesplikt. NGK
garanterer for feilfrihet og de egenskaper som beskrives i henhold til gjeldende teknologisk standard. Forutsetningen for
dette er at NGK produktet benyttes på en korrekt måte. Garantiperioden for materialfeil eller feilkonstruksjon løper i 24
måneder fra kjøpsdato, så lenge dette ikke kommer i konflikt med bytteintervallene som kjøretøysprodusenten opererer
med. Unntatt fra dette er normal slitasje så vel som racingbruk.

3