Interaktivna karta Hrvatske HAK .pdf

File information


Original filename: Interaktivna karta Hrvatske - HAK.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 14/05/2014 at 16:58, from IP address 161.53.x.x. The current document download page has been viewed 438 times.
File size: 137 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Interaktivna karta Hrvatske - HAK.pdf (PDF, 137 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Detalji isplaniranog putovanja

Vaše putovanje

Detalji puta

Polazište: Hercegovačka 38B, Vukovar

Duljina:
Trajanje:
Trošak:

Odredište: Josipa Jurja Strossmayera 142, Otok, Otok (Vinkovci)

42.90 km
1:11 h
27.58 kn

Gorivo:
27.58 kn
Cestarina: 0.00 kn
Napom ena: U izračun troškova putovanja nisu uračunate pristojbe za trajekte. Imajte na umu moguće dodatne troškove ukoliko
koristite trajekt.

Detaljan ispis putovanja
Korak

Udaljenost

Upute

Polazište: Hercegovačka 38B, Vukovar
1.

0.00 km

Krenite u smjeru jugozapada (Hercegovačka), prema Trpinjska cesta.

2.

0.37 km

Na kraju ceste skrenite lijevo (Trpinjska cesta).

3.

2.03 km

Skrenite desno (Kriva bara).

4.

2.45 km

Skrenite na prvu desnu cestu (Vinkovačka).

5.

17.74 km

Skrenite lijevo (Zvonarska).

6.

19.26 km

Uđite na kružni tok, zatim izađite na drugom izlazu.

7.

20.44 km

Skrenite lijevo (Hrvoja Vukčića Hrvatinića).

8.

28.76 km

Skrenite lijevo.

9.

34.57 km

Skrenite desno (Bana Josipa Šokčevića).

10.

41.75 km

Skrenite lijevo (Josipa Jurja Strossmayera).

11.

42.90 km

Stigli ste na cilj.

Odredište: Josipa Jurja Strossmayera 142, Otok, Otok (Vinkovci)

Prikaz odredišta


Document preview Interaktivna karta Hrvatske - HAK.pdf - page 1/1


Related documents


interaktivna karta hrvatske hak najkraca
interaktivna karta hrvatske hak
basic ivana efos 2016 zavrs sveuc
kako do nas
predavanje 13
predavanje 08

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Interaktivna karta Hrvatske - HAK.pdf