2014sayı1.pdf


Preview of PDF document 2014say-1.pdf

Page 1 2 3 45656

Text preview


4

• Sosyal-İş Gazetesi

emekçiler ANKARA’da haykırdı

HIRSIZ VAR!

“Bozuk düzende sağlam çark olmaz” diyen işçi ve emekçiler, DİSK-KESK-TMMOB
ve TTB tarafından düzenlenen mitingde
bir araya geldiler.
Sıhhiye Meydanını dolduran on binlerce
işçi ve emekçi hep bir ağızdan haykırdı:
“HIRSIZ VAR!”
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından
Ankara’da düzenlenen Özgürlük, Barış,
Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi’ne
Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce
emekçi katıldı.
“HIRSIZ VAR!”
Tren Garı önünde toplanan emekçiler gür

sloganlarla Sıhhiye Meydanı’na doğru
yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca en sık
atılan slogan “Hırsız var!” sloganı oldu.
Mitinge DİSK’e ve KESK’e bağlı sendikalar, TMMOB’a bağlı meslek odaları ve Tabip Odaları ile siyasi partiler, demokratik
kitle örgütleri, çeşitli dernekler ve halk
forumları katıldı. Sendikamız da Sosyal-İş
Pankartıyla eylemdeki yerini aldı.
EMEKÇİLER MEYDANI DOLDURDU
Kortejlerin Sıhhiye Meydanı’na varmasıyla birlikte miting başladı. Miting boyunca sloganlarla ve kürsü konuşmalarıyla dile
getirilen taleplerden biri de tutuklu KESK üyelerinin serbest
bırakılması oldu.
Yapılan konuşmalarda bazı bakanların ve çocuklarının karıştığı
rüşvet ve yolsuzluk skandallarına dikkat çekilerek “Bu pisliği
halk temizler” denildi. Hükümetle cemaat arasında yaşanan
çatışma konusunda da “Her iki tarafın birbiri hakkında söyledikleri doğru, kendileri hakkında söyledikleri yalandır” şeklinde konuşuldu. Konuşmalarda işçi ve emekçilerin mücadelesinin süreceği vurgulanırken, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin
sorumlularının yargılanması gerektiği ifade edildi.