Family Tree Delalic .pdf

File information


Original filename: Family Tree Delalic.pdf
Title: StabloDelalicSire.cdr
Author: Emir Delalic

This PDF 1.5 document has been generated by CorelDRAW X6 / Corel PDF Engine Version 16.4.0.1280, and has been sent on pdf-archive.com on 16/05/2014 at 10:41, from IP address 92.36.x.x. The current document download page has been viewed 606 times.
File size: 1.4 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Family Tree Delalic.pdf (PDF, 1.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


OSMAN

Mecić

Mecić

R

ARSLAN

KENAN

VEDAD

ASJA

EMA

200

R

200

A

200

Dadanović

Azabagić

Azabagić

Pirić

Pirić

2011

2006

2010

2010

2013

ADNAN
Delalić

Delalić

AZUR

AMILA

MELIHA

MAHIR

MUHAMED
Isabegović

Isabegović

Šahinpašić

Šahinpašić

MALIK

BILAL

KANITA

IMAN
Jahić

Sejranić

EMIR

SELMA
Sejranić

Subašić

Subašić

Sejranić

Sejranić

Ibrišimović

NAIDA

ARMIN

EMINA

AMRA

MEDINA
Delalić

Delalić

ŠEJLA

MIRELA
Džafić

Ramadanović

Ramadanović

Delalić

NINA

MAJA
Delalić

Azabagić

Azabagić

SELMA

BELMIN

BELMA

ADEMIR

AMEL
Delalić

Salihbegović

Salihbegović

EDITA

ARNELA

ZERINA

AMELA
Delalić

Delalić

2002

2007

2002

2007

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
Izeta Nurkić

...
Mecić

...


...
..

...


...
..

1990

1990

1996

1983

1991
Alberto Jorge

1986
Besim Malkić

1982
Nermin Mujić

1990

1996

2004

2009

1983

1987

1977

1976

1989

2000

1982
Merima Šljivić

1986
Mirza Mešković

1995

2004

1989

1999

Delalić

Džapo

Džapo

ADNAN

Sejranić

200

ALISA

Delalić

ISHAK

Sejranić

Jahić

Jahić

ADO

ALMA

ADO

ALMA

Imšić

Imšić

Smajić

Alvedin Dadanović

LEJLA

MAID

DAMIR

Pirić

Zlata Kalabaluković

Pirić

Delalić

Rusmira Smajić

SENAD

Delalić

Delalić

LEJLA

M

M

M

A

ENESA

NEVRESA

NEVZETA

NAĐA

MAIDA

MELIHA

MEVLUDIN

NIZAMA

NEDŽAD

NEDŽMIJA

OMER

DŽEMILA

NADIRA

NIJAZ

EMINA

EDINA

SELMA

ABDULAH

E

MEHO

HATA

SAID

KAIMA

DAMIR

SALKO

DŽENANA

ZLATA

KEMAL

ZEKERIJAH

ALMA

EMIR

ESMA

ZEKIJA

ZELHUDIN

ZELKIDA

JAKUB

AZIZ

MUSAFA

LEJLA

FADILA

HANUMICA

AZRA

BELKISA

MIRZA

MIRSADA

JASNA

ESAD

Omerašević
19..

Omerašević
19..

Omerašević
19..

Omerašević
19..

Hodžić
19..

Hodžić
19..

Hodžić
19..

Hodžić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Delalić
19..

Komić
19..

Komić
19

Sejranić
19

Sejranić
19

Sejranić
19

Sejranić
19

Ibrišimović
1959 - 2013

Ibrišimović
1966

Delalić
1965

Delalić
1960

Delalić
1963

Delalić
1958 - 2013

Delalić
1966

Delalić
1972

Delalić
1960

Delalić
1954

Delalić
1958

Delalić
1957 - 1998

Delalić
1967

Delalić
1965

Zaimović
19

Zaimović
19

Jašarević
19

Jašarević
19

Žunić
19

Žunić
19

Žunić
19

Žunić
19

Žunić
19

Omerašević
19

ALMA
Omerašević
19

Di

Di

Di

Di

Di

Di

Di

Di

Azra

Di

Di

Suljagić

Selma

Nedžad Isabegović

Samir Šahinpašić

Adnan JahićHatidža

Fehim Subašić

Zlata

er

Maida Ćosić

Nedim Imšić

Sadija Smajić

Jasna Efendić

Šemsija Mujčinović

Emir Ramadanović

Dijana Alić

Sulejman Azabagić

Šerif Pirić

Lejla Žilić

Halid Salihbegović

Sanela Rahmanović

Jasna Ibrahimović

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Eldar Džapo

HANUMICA
Mešković
1926

ZUMRETA
Mešković
1939

ŠUHRETA
Mešković
1940

NUSRETA
Mešković
1942

SADETA
Mešković
1953

MEVLIJA
Delalić
1919 - 1989

BEHIJA
Delalić
1926 - 1991

MEHMEDALIJA
Delalić
19..

MUSTAFA
Delalić
19..

ADEM
Delalić
19.. - 19..

ABDURAHMAN
Delalić
19..

AKIF
Delalić
19..

HAJRIJA
Delalić
19..

RAZIJA
Delalić
19..

ŠAHSENA
Delalić
1937 - 2000

SADIK
Delalić
1935 - 2005

MEJRUŠA
Delalić
19..

Šaćir Bijesović

Dževad KarabegovićMustafa Kadrić

Ratko Andrić

Mujo Omerašević

Hodžić

...

ue

Esma
.

Mensura

Advija Suljagić

Komić

Sejranić

Osman Ibrišimović

Refija Bačić

umrla kao dijete

MURADIJA
Delalić
1905 - 1983

OMER
Delalić
1897 - 1944

Abdulah Mešković

Džemila Suljić

JUSUF
Delalić
1924 - 1944

MUSTAFA
Delalić
1924

ŠEMSA
Delalić
... - 1942

NASIHA
Delalić
... - ...

RASIMA
Delalić
... - ...

poginuo u partizanima

Razija Delibegović

Bosanski Brod

Asim Koshorić, Travnik

Suljo Bojkić

BEGO
Delalić
1929 - 1992

MIRALEM
Delalić
1942 - 2...

Umihana Terzić
Sadika Hodžić

SALIH
Delalić
1933 - 2003

MURADIJA
Delalić
19..

ABDUSELAM
Delalić
1937 - 2014

SULEJMAN
Hadžihasanović
19..

ABDUSELAM
Hadžihasanović
19..

FADILA
Hadžihasanović
1933 - 2002

ALEMA
Jašarević
19..

MUNIRA
Jašarević
1922 - 2005

MEJREMA
Jašarević
19..

BEGAJETA
Jašarević
19..

RASEMA
Jašarević
1927 - 2004

DŽEMAL
JAŠAREVIĆ
19..

ISMET
Jašarević
19..

KEMAL
Jašarević
19..

MIDHAT
Jašarević
19..

ISMETA
Jašarević
19..

Nusreta Šabaškić

umrla kao dijete
.

Šema Jusufović

ue

ue

Sulejman Zaimović

Muhamed Tabukčić

Muhamed Hrustić

Huso Terzić, Modriča

Džemo Omerašević

Salih Žunić

Hajdarhodžić

ue

Anđelka Vukanović

Jasmina Kapetanović

Hazim Omerašević

JAKUB
Delalić
1903 - 1967
Zlata Jahić
Emina ...

INDIRA

ADNAN

AZRA

AMIRA

AMEL

EDIN

TARIK

LEJLA

Pozderac
1964

Pozderac
1969

Salahović
...

Salahović
...

Mehmedović
1971

Mehmedović
1975

Delalić
198..

Delalić
1980

FATA
Delalić
1899 - 1979

NESIBA
Delalić
1901 - 1964

Sulejman Hadžihasanović

Šerif Jašarević

AKIF
Delalić
... - ...

RASIM
Delalić
... - ...

IGBALA
Delalić
1941

EMSALA
Delalić
1946

ŠEVALA
Delalić
1948

ENES
Delalić
1942 - 1942

JUSUF
Delalić
1952

NUSRET
Ibrahimović
... - ...

ISMET
Ibrahimović
... - ...

MUHAMED
Ibrahimović
... - ...

AHMED
Ibrahimović
... - ...

ĆAZIM
...
...

DUDA
Hadžić
...

Šehanović

Biba ...

Hidajet Pozderac, Cazin

Abdulah Salahović

Sadik Mehmedović

umro u Doboju

Ševala Fehratbegović

Fatima, Trnova/Bijeljina

Ružica, Bistarac/Lukavac

Izeta, Hrasno

Zekija Agić, Banovići

...

M Kalesić/ O Omerašević

AGO
Hadžić
... 1938

RASEMA
Hadžić
...

MEJREMA
Hadžić
...

HASO
Hadžić
... 1984

Redžo ...

SALKO
Delalić
1891 - 1931

MUSTAFA
Delalić
1900 - 1924

ALIJA
Delalić
1907 - 1980...

BEĆIR ef.
Delalić
1917 - 1996

AZEMINA
Delalić
1913 - 1986

ČERIM
Delalić
1902 - 1915

JUSUF
Delalić
1904 - 1916

MUJKO
Memišević
1...

SADIKA
Memišević
1...

SULEJMAN
Memišević
1...

IBRO
Memišević
1...

MEHO
Memišević
1...

HARO
Memišević
1...

MURA
Memišević
1...

ESMA
Memišević
1...

MINA
Memišević
1...

ALJO
Hadžić
1...

MUNIRA
Hadžić
1...

TIMA
Hadžić
1...

ABDULAH
Hadžić
1...

MUHO
Hadžić
1...

IBRO
Hadžić
1...

SADETA
Hadžić
1...

ĐULA
Hadžić
1...

ZILKA
Hadžić
1...

Aza Hulusić

Mejra Hukić, Slavinovići

Nura Latifagić

Nejra Hrustić

Muharem Ibrahimović

umro od španske bolesti

umro od tifusa

...

Salahović ...

...

Sabera ...

...

Šuster

...

Hadžiefendić

Bratovčić, Kaldrma

...

Mustafa Tinjić

...

...

...

...

...

Bratovčić, Kaldrma

Muše Seferović

8.

HANA
Delalić
...

NAJLA
Delalić
...

DŽULAFERA
Delalić
...

NAFA
Delalić
...

MUJO
...
...

HUSO
Delalić
1.. - 1981

BEGO
Delalić
1.. - 1973

ŠABAN
Delalić
1.. - 1979

Hasan Tokan, Doboj

Đulović, Pasci

Đulović, Suha

Đulović, Pasci

...

...

...

...

AHMO
Delalić
1...

OMERKA
Delalić
...

ALIJA
Delalić
1...

PAŠA
Delalić
...

...

...

...

udata u Suhu, Živinice

IBRAHIM
Delalić
18.. -

9.

Derva Jahić

BEGO
Delalić
1875 - 1915
Mejruša Jahić

3.

6.

ALIJA
Delalić
18.. Kovčić

5.

HASAN
Delalić
cca. 1855 Zubejda Tučić

2.

HUSO
Delalić
18.. turski vojnik

1.

MUJO
Delalić
18.. -

OMER
Delalić
cca. 1830 -

8.

6.
Ibrahim je oženjen sa Dervom Jahić iz Vršana. Naime, braća Bego i Ibrahim
su se uzeli za dvije sestre. Ibrahim je sa mlađom a Bego sa starijom,
Mejrušom iako je Ibrahim stariji od Bege.
Derva je rodila 17 djece. Nekoliko djece je umrlo dok su bili mali i ne znaju
im se imena. Ostali su navedeni.

9.
Bego je bio oženjen sa Mejrušom Jahić iz Vršana. Bavio se trgovinom. U
roditeljskoj kući imao je mesnicu. To je na sadašnjem mjestu
prodavnica Balkan (provjeriti šta je sada tamo). Za vrijeme I svjetskog
rata zarobljen je u Rusiji i nije se nikada vratio.

1.
Hasan ostaje sa ocem Omerom i nastanjuje se ili na očevini ili kupuje
zemljište u Tuzli (Polje) kod željezničke stanice.
Komšije su im bile porodice: Mulaosmanović (Avdaga), Tučić,
Ibrišimović,...
Po pričanju Azemine, sestre Bećir efendije Delalića, Hasan je bio
neimar, graditelj. Sagradio je hotel Bristol na tuzlanskom Korzu za
porodicu Stokanović koja mu je za taj posao u zlatu plaćala. Sagradio je
i porodičnu kuću u Polju kod željezničke stanice za sinove Ibrahima i
Begu u koju se nakon I svjetskog rata uselio dr. Vasiljević.
Hasan (hadžija) je bio oženjen za Zubejdu Tučić čija sestra se udala za
Ibrišimović hafiz Zekerijaha.

2.
Prema pričanju Omerov otac sa još jednim bratom doselio se u ove krajeve iz Budima, za vrijeme
povlačenja Turaka. Jedan je otišao u Hercegovinu a Omerov otac se naselio ovdje, na području
T u z l e . I m e n a s u i m n a ž a l o s t o s t a l a n e p o z n a t a
jer ih Bećir efendija Delalić, nije mogao doznati a upravo je on sve ostale podatke prikupio i
zapisao. Među ostalim on je zapisao: «Delaćije - doselili iz Budim Pešte. Dekal: vikar,
obavještavaoc. Mora da su imali jak glas.»

3.
Omerov brat Mujo, zvani Hodža, seli u Barice kod Živinica. Radio je u
rudniku Banovići i imao je četvero djece: Omerka, Alija, Ahmo i Paša.
Omerka je imao sina Muju koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.
Zgazio ga voz u Živinicama.
Njegov sin Alija je polubrat ostalim jer je dijete od njegove druge žene a
djeca su mu Šaban (umro 1979), Bego (umro 1973) i Hasan.
Sin Ahmo imao je Nafu i Najlu (udale se za dva brata Đulovića iz
Pasaca), Đulaferu (udata za Đulović H. iz Suhe) i četvrta kćerka Hana
(udata za Hasana Tokmu iz sela Toke kod Doboja).
Mujina kćerka Paša se udala u Suhu.

FATA
Delalić
18.. -

ZEJR
Hadžić
1...

JUSO
Hadžić
1...

SULJO
Hadžić
1...

Mustafa Memišević

...

...

...

7.

5.
Alija, oženjen sa Kopčićkom služio je u Turskom askeru (pješadija) kao
aktivan vojnik te za vrijeme bune u Srbiji je ubijen - nestao.

Huso, za vrijeme tursko-ruskog rata kao turski vojnik poginuo ili
zarobljen. Ne zna se ništa o njegovoj sudbini.

AUTOR
Emir Delalic

4.

7.
Emka, udata za Osmana Hodžića iz Tuzle (Kula) gdje se nalaze kuće
porodica Hadžić, Husanović, Sarić, Palavrić.

Fata se udala za Mustafu Memiševića iz Mosnika. Mustafa je kao
momak radio kod Fatinog oca Hasana na imanju u Ši Selu gdje se
«zagledao» u nju i vjenčao je. Punac ih je pomagao a živjeli su dugo, oko
100-104 godine.

4.

EMKA
Delalić
18.. Osman Hadžić

NASIHA
Hadžić
... 1988


Document preview Family Tree Delalic.pdf - page 1/1


Related documents


family tree delalic
evs se m sonu
20170403171041 iddianame
309337906 aksemseddin mehmed bin pdf
untitled pdf document 3
ibrahimin milleti 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Family Tree Delalic.pdf