Niżnik (PDF)
File information


Title: Visual FoxPro
Author: azoladkiewicz

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2014 at 22:07, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 1139 times.
File size: 37.39 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Niżnik.pdf - Page 1/1

File preview


Warszawa 16.05.2014

Organizator: BPiT "Almatur-Łódź" sp. z o.o.
Piotrkowska 59, 90-417 Łódź; NIP: 725-000-83-19
NIP: 725-000-83-19
KRS 0000199746, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS I
Sekcja. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN. Zarząd: Włodzimierz Kurzyk - Prezes Zarządu. Rejestr Organizatorów
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego - nr wpisu 169. Typ gwarancji: Ubezpieczenie na rzecz
klienta. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer polisy M202573. Beneficjentem gwarancji
jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Agent: Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Polska" S.A. 00-585 Warszawa Bagatela 10/10
DOT Kopernika 23, 00-395 Warszawa
tel.: 826 26 39, 826 35 12, fax: 827 08 16
Nr konta bankowego: 37 1240 6960 1063 2410 2001 6300

AKTUALNE WARUNKI
UCZESTNICTWA
W KATALOGU

Klient: Niżnik
Górna 15b/1, 68-213 Lipinki Łużyckie
tel.: +48 504 691 865, fax: , mail:
Umowa - zgłoszenie o świadczeniu usług turystycznych nr:
ŁPO D01

Impreza:

001656 / 016300

Od: 30.06.2014

Do: 10.07.2014
Polska

Dąbki - Projekt Plaża
obóz rekreacyjny

Rodzaj / Obiekt:

OW Carbo, Dąbkowicka 8 Dąbki
Świadczenia:

1 x miejsce na obozie
1 x zniżka Stały Klient
1 x dojazd antenowy

Zielona Góra godz:08:45,,Powrót ok. 17:30
Miejsce zbiórki:
ul. Sulechowska 41, parking przy centrum rekreacyjno - sportowym
Na trasach dojazdowych w Polsce, przy liczbie uczestników mniejszej niż 18 osób przejazd może nastapic mikrobusem.
Razem koszt usługi:

1 649,00Zapłacono:

Do zapłaty:

1 649,00Sposób zapłaty: przelew / gotówka

0,00Wysokość zaliczki: 412,00 zł. Pełna należność musi być uiszczona na 21 dni przed imprezą (ale nie wcześniej niż na 180 dni).
Uwagi:

Uczestnicy:
Niżnik

Paulina

27.09.2000

Podpis sprzedawcy: Piotr Jaszczuk

Górna 15b/1 68-213 Lipinki Łużyckie mail:

Podpis Klienta: Niżnik

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem
się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w
katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
Deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią i otrzymałem następujące
OWU: dla imprez zagranicznych są to: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 47/Z/2010 Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2010 roku; Dla imprez krajowych: OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej zatwierdzone
uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 42/Z/07 z dnia 07.08.2007 oraz OWU wybranych ubezpieczeń fakultatywnych w przypadku ich wykupienia: Kosztów
Imprezy Turystycznej, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 65/Z/2010 z dnia 01.12.2010 oraz SIGNAL IDUNA SKI zatwierdzone uchwałą
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 52/Z/2007 z dnia 07.09.2007. Zostałem poinformowany o przedmiocie ubezpieczenia, zakresie i sumach ubezpieczenia oraz
sposobie postępowania w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Zwalniam lekarzy leczących ubezpieczonych w kraju i za granicą z obowiązku dochowania
tajemnicy lekarskiej oraz zezwalam na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia.

Podpis Klienta: Niżnik


Download NiżnikNiżnik.pdf (PDF, 37.39 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Niżnik.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000163568.
Report illicit content