Niżnik .pdf

File information


Original filename: Niżnik.pdf
Title: Visual FoxPro
Author: azoladkiewicz

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2014 at 20:07, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 1137 times.
File size: 37 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Niżnik.pdf (PDF, 37 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Warszawa 16.05.2014

Organizator: BPiT "Almatur-Łódź" sp. z o.o.
Piotrkowska 59, 90-417 Łódź; NIP: 725-000-83-19
NIP: 725-000-83-19
KRS 0000199746, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS I
Sekcja. Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN. Zarząd: Włodzimierz Kurzyk - Prezes Zarządu. Rejestr Organizatorów
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego - nr wpisu 169. Typ gwarancji: Ubezpieczenie na rzecz
klienta. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer polisy M202573. Beneficjentem gwarancji
jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Agent: Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Polska" S.A. 00-585 Warszawa Bagatela 10/10
DOT Kopernika 23, 00-395 Warszawa
tel.: 826 26 39, 826 35 12, fax: 827 08 16
Nr konta bankowego: 37 1240 6960 1063 2410 2001 6300

AKTUALNE WARUNKI
UCZESTNICTWA
W KATALOGU

Klient: Niżnik
Górna 15b/1, 68-213 Lipinki Łużyckie
tel.: +48 504 691 865, fax: , mail:
Umowa - zgłoszenie o świadczeniu usług turystycznych nr:
ŁPO D01

Impreza:

001656 / 016300

Od: 30.06.2014

Do: 10.07.2014
Polska

Dąbki - Projekt Plaża
obóz rekreacyjny

Rodzaj / Obiekt:

OW Carbo, Dąbkowicka 8 Dąbki
Świadczenia:

1 x miejsce na obozie
1 x zniżka Stały Klient
1 x dojazd antenowy

Zielona Góra godz:08:45,,Powrót ok. 17:30
Miejsce zbiórki:
ul. Sulechowska 41, parking przy centrum rekreacyjno - sportowym
Na trasach dojazdowych w Polsce, przy liczbie uczestników mniejszej niż 18 osób przejazd może nastapic mikrobusem.
Razem koszt usługi:

1 649,00Zapłacono:

Do zapłaty:

1 649,00Sposób zapłaty: przelew / gotówka

0,00Wysokość zaliczki: 412,00 zł. Pełna należność musi być uiszczona na 21 dni przed imprezą (ale nie wcześniej niż na 180 dni).
Uwagi:

Uczestnicy:
Niżnik

Paulina

27.09.2000

Podpis sprzedawcy: Piotr Jaszczuk

Górna 15b/1 68-213 Lipinki Łużyckie mail:

Podpis Klienta: Niżnik

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem
się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w
katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
Deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że zapoznałem się z treścią i otrzymałem następujące
OWU: dla imprez zagranicznych są to: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 47/Z/2010 Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2010 roku; Dla imprez krajowych: OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej zatwierdzone
uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 42/Z/07 z dnia 07.08.2007 oraz OWU wybranych ubezpieczeń fakultatywnych w przypadku ich wykupienia: Kosztów
Imprezy Turystycznej, zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 65/Z/2010 z dnia 01.12.2010 oraz SIGNAL IDUNA SKI zatwierdzone uchwałą
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nr 52/Z/2007 z dnia 07.09.2007. Zostałem poinformowany o przedmiocie ubezpieczenia, zakresie i sumach ubezpieczenia oraz
sposobie postępowania w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Zwalniam lekarzy leczących ubezpieczonych w kraju i za granicą z obowiązku dochowania
tajemnicy lekarskiej oraz zezwalam na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia.

Podpis Klienta: Niżnik


Document preview Niżnik.pdf - page 1/1


Related documents


ni nik
umowa gurmet 20
zalacznik 2
1k spichlerz
zalacznik 1
warta71242018ulotka travel296x210 v4

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Niżnik.pdf