FIZ .pdf

File information


Original filename: FIZ.pdf
Author: www

This PDF 1.4 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 18/05/2014 at 17:54, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 904 times.
File size: 955 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


FIZ.pdf (PDF, 955 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Natalia Anna Piotrowska 209325
Bernard Malec

209118

Wrocław, 24.04.2014

DIODA ZENERA
Cel pomiarów :
Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera, wyznaczenie jej charakterystyki
statycznej,napięcia wbudowanego oraz napięcia Zenera.

Narzędzia pomiarowe :
Cyfrowe: Multimetry BM857
Wyniki pomiarów :
Poniższe tabele i wykresy demostrują napięcie i natężenie prądu płynącego przez diody w
kierunkach zaporowym i przewodzienia.
Dioda zenera kier. przewodzenia
U(V)
0,4359
0,489
0,514
0,531
0,541
0,551
0,558
0,563
0,568
...
0,825
0,828
0,831
0,833
0,835
0,837
0,839
0,84
0,843

I(mA)
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
...
60
65
70
75
80
85
90
95
100

U(V)
0,0004
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
...
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

Dioda zenera kier. zaporowy
U(V)
-0,5
-0,574
-0,617
-0,647
-0,678
-0,697
-0,715
-0,733
-0,745
...
-2,511
-2,549
-2,586
-2,617
-2,648
-2,673
-2,695
-2,719
-2,735

I(mA)
-0,001
-0,002
-0,003
-0,004
-0,005
-0,006
-0,007
-0,008
-0,009
...
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80

U(V)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
...
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

Dioda prostownicza kier. przew
U(V)
0,0653
0,083
0,0925
0,1004
0,1068
0,1108
0,1156
0,1195
0,1242
...
0,691
0,697
0,703
0,709
0,714
0,718
0,722
0,726
0,729

I(mA)
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
...
60
65
70
75
80
85
90
95
100

U(V)
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
...
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

Dla diody prostowniczej dla wszstkich zmierzonych napięć w kier. zaporowym natężenie równa
się 0.

Charakterystyki I-V
100
80
60

40

I(mA)

20
0

-2,8

-2,3

-1,8

-1,3

-0,8

-0,3

0,2

-20

0,7

-40
-60

Dioda Zenera nr 2

-80

Dioda prostownicza

U(V)

Kierunek zaporowy diody zenera
-2,75

Uz= -2,617V

-2,25

-1,75

-1,25

Uzk= -1,759V

0

Imin= -3mA
-10

I(mA)

-20

-30
-40
-50

I-60
z= -60mA

y = 152,75x + 342,28
R² = 0,9807

-70
-80

U(V)

Zgodnie z wykresem :
Imin
3 mA

Uzk
1,759 V

Iz
60 mA

Uz
2,617 V

Różnnym prądom i napięciom zenera odpowiadają inne rezystancje statyczne przedstawione w
tabeli:

lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Iz[mA]
11
15
20
26
32
35
40
45
50

Uz[V]
2,108
2,199
2,288
2,371
2,438
2,468
2,511
2,549
2,586

Rs[Ω]
191,64
146,60
114,40
91,19
76,19
70,51
62,78
56,64
51,72

Rezystancja dynamiczna obliczona metodą pochodnej wynosi:

Rd 

U z 1
1V
 
 1.95
I z
a 152,75mA

, gdzie a –współ. kier. prostej z drugiego wykresu

Metodą bardziej niedokładną metodą wynosi:

Rd 

U z 0,056V

 5,6
I z
10mA

Przebieg osyloskopu dla diody prostowniczej (1V na działkę)

Przebieg osyloskopu dla diody Zenera (1V na działkę)
si

Porównując oba przebiegi można zauważyć :
1. Dioda Zenera przewodzi prąd przy ujemnym napięciu
2. Dioda prostownicza osiąga wyższą amplitudę napięcia w kier. przewodzenia

Dla diody zenera napięcie wyjściowe Uwy w kierunku przewodzenia wynosi 1,6V w
związku z czym :

Id 

1,6V
 1,6mA
1k

W kierunku zaporowym napięcie wyjściowe Uwy wynosi -1V ,więc:

Id 

1V
 1mA
1k

Dioda prostownicza w w kierunku przewodzenia ma napięcie wyjściowe Uwy równe 1V,

więc płynie przez nią prąd 1mA.

W kierunku zaporowym przez diodę prostowniczą nie płynie żaden prąd, gdyż Uwy wynosi 0V

Przykładowe obliczenia:
Użyte wzory:
U
I
U z
(2) Rd 
I z
(1) Rs 

Przykładowe obliczenia:
(1) Dla U=2,288V i I=20 mA Rs 

2,288V
 114,4
20 *10 3 A

Wnioski:
Dioda Zenera, w odróżnieniu od diody prostowniczej posiada możliwość przewodzenia
prądu w kierunku zaporowym dla bardzo małych napięć przebicia, ponadto przepięcia nie
niszczą diody. Ta specyficzna własność znajduje zastosowanie w budowie układów
elektronicznych. Diodę Zenera stosuje się od ochrony delikatniejszych elementów przed
zniszczeniem w przypadku przepięć jak również do stabilizacji ich działania.


Document preview FIZ.pdf - page 1/5

Document preview FIZ.pdf - page 2/5
Document preview FIZ.pdf - page 3/5
Document preview FIZ.pdf - page 4/5
Document preview FIZ.pdf - page 5/5

Related documents


fiz
cw1 dioda
opracowanie elektronika1
instrukcja pr bna3
skrypt anteny wifi
sieci pojecja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file FIZ.pdf