KPDS Ders Notları.pdf


Preview of PDF document kpds-ders-notlar.pdf

Page 1 2 34567

Text preview


KPDS’de Gramer sorusu çözerken T.S.M Kuralına göre çözmek gerekir.
T: Tense
(Önce Tense’e bakılır. Time Expressionları Zamanı belirler )
S: Structure (Sonra Kalıplara bakılır. Ör: “so that, such that, either .. or …” vb.)
M: Meaning (En son Anlama bakılır)Bu maddelere uyarken her zaman Aktif-pasif / Tekil – çoğul olup olmadığına dikkat
edilmelidir.
Genelde Aktif-pasif ile çok tuzak sorusu kurulur.
Yapısı uymayan şeyin bizim için anlamı yoktur (Dokümanda bu yapılar, "kalıp"lar halinde
gösterilmiştir)
Güncel haberler, bilimsel veya sosyal içerikli makaleler vs okuyun.
Her kaynaktan gramer çalışmayın!
İngilizce kaynak okurken “That” lerin ve preposition’ların altını çizin

TENSES (ZAMANLAR)
1. SIMPLE PRESENT TENSE
A - Günlük hayat, Alışkanlık
I smoke ten cigarettes a day.
She smokes ten cigarettes every day
I live in Ankara
Süreklilik bildirir. “They go to the cinema every Sunday”.
On Saturday (Süreklilik yok) “She has a party on Saturday night”
On Saturdays (Süreklilik belirtir) “She has a party on Saturday nights”

Simple present tense ile kullanılabilen zaman zarfları
Once
Twice
Three times

a
every

Day
Week
Month
Year

Haftada bir, ayda bir ...

Always (present cont.)
Often (Past Tense)
Already, usually, sometimes(=occasionally),
Never ,rarely, scarcely, seldom, frequently
Anymore,… + simple present
B - Doğal gerçekler (Natural facts)

Doğal gerçekler tense uyumuna uymaz. (Bkz Tense Uyumu ve Tablosu)
Water boils at 100˚C
“Newton discovered that water boils at 100˚C”
Mesleklerin ne iş yaptığı, bir şeyin çalışma prensibi gibi şeyleri anlatırken de Kullanılır.
“Police are faced with…”
“wireless link that uses communication codes”
C - Time Table (Başlangıç ve bitiş saati belli olaylar) ile kullanılır
Our class finishes at 12:50 PM (Saat şu an 12:00 PM)
(Future anlam olmasına rağmen Simple Present kullanılabilir)

www.kpdsmaster.net

Mayıs 11

2 / 67