KPDS Ders Notları.pdf


Preview of PDF document kpds-ders-notlar.pdf

Page 1 2 3 45667

Text preview


2. PRESENT CONTINUOUS TENSE
Şu anda ve kısa süreli yapılan işlerde kullanılır.

Now
Başlangıç

Bitiş

Tense uyumunda Simple Present   Present Continuous değişimi olabilir.

We’re studying English
They’re flying to Rome

*Currently (Şimdi, Bu gün)
Now
Right now
Presently
At the moment
At present
For the time being = Now
This time
Just this time

“Currently” görünce hemen Present Continuous Konulacak
Currently, genelde cümle başında kullanılır.
“Currently we are working on a project”
Bir Time Expression; arkasından gelen cümleleri de etkiler. Yeni bir time expressionlu
cümle gelene kadar cümleler önceki Time’da devam eder.
Özellikle Cloze Test’lerde bu durum önemlidir.
Simple Past
Used to
(Az kullanılır) Past continuous

 Now, But now, 

Present

"There used to be a cinema in the town but now there isn't"
Present Continuous Tense ile Future Anlamı
Normalde Future Tense’ler Planlanmış ve Planlanmamış gelecek anlamları verir.
Present Continuous Tense ile Planlanmış Gelecek Anlamı verilir. (Time expression kullanılması şarttır)
We’re having a party on Saturday night
They’re coming home tomorrow
[Going to + V1] kalıbı ile aynı manada kullanılır.
Zihinsel eylemlerde Ving kullanılmaz (I have a car)
Fiziksel eylemlerde Ving kullanılır. (I am having a breakfast)

Normalde Ving formda kullanılmayan bazı fiiller (Mental Fiiller) Ving formda kullanıldığı
zaman "Fiziksel eylem" anlatır.
Eylem anlatıyor ise + ing alır, anlatmıyor ise + ing almaz !
Understand, Know, Love, Believe, Hear, Think, See
Mesela: Think;
“Düşünmek” anlatıyor ise “I’m thinking” kullanılır.
“Fikir-opinion” anlatıyor ise “I think” kullanılır.

www.kpdsmaster.net

3 / 67