PR COMPAC DE.pdf


Preview of PDF document pr-compac-de.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Serie COMPAC 220, perpendikulare Ausf├╝hrung

223G

224GA

Metrische Skala

223
223G
222L
222GL
225
225G

mm
27
40
27
40
27
40

mm
0,01
0,01
0,01
0,01
0,002
0,002

mm
1,5
1,5
3
3
0,6
0,6

mm
0,5
0,5
1
1
0,1
0,1

0 - 25 - 50
0 - 25 - 50
0 - 50 - 100
0 - 50 - 100
0 - 5 - 10
0 - 5 - 10

Messeinsatz
mm
18
18
36
36
18
18

Skala in Zoll

Messeinsatz
224GA
223GLA

in

in

in

in

1.575
1.575

0.0005
0.0005

0.06
0.12

0.02
0.04

in
0 - 10 - 20
0 - 20 - 40

0.72
1.44

Serie COMPAC 230, parallele Ausf├╝hrung

233G

Metrische Skala

Messeinsatz
233
233G
232L
232GL
235G

6

mm
27
40
27
40
40

mm
0,01
0,01
0,01
0,01
0,002

mm
1,5
1,5
3
3
0,6

mm
0,5
0,5
1
1
0,1

0 - 25 - 50
0 - 25 - 50
0 - 50 - 100
0 - 50 - 100
0 - 5 - 10

mm
18
18
36
36
18