Kolokvijum II Moodle pitanja.docx .pdf

File information


Original filename: Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx.pdf
Author: Corporate Edition

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2014 at 12:44, from IP address 62.4.x.x. The current document download page has been viewed 672 times.
File size: 48 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx.pdf (PDF, 48 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1. Lagranzova interpolacija koristi (tacke za dobijanje krive, linije, ravni)
2. Dobijanje krive preko odgovarajuceg broja tacaka poznato je kao (Lagranzova,
Bezijerova, Morzova interpolacija)
3. Da bi se nacrtala Bezijerova linija kompjuter koristi (poliliniju, poligon, tangentnu liniju)
4. U CAD sistemima se konstruktivna geometrija primjenjuje na osnovne oblike na nacin
sto se koriste operacije (unije, presjeka, razlike, sve navedeno)
5. Zicani model karakterise (lako izracunavanje mehanickih karakteristika, dvosmislenost
prikaza, jasna tumacenja prostornog modela)
6. Navedite koja od metoda kotiranja postoji (lancano, paralelno, superpromjeranje, sve
navedeno)
7. Brodsko sidro bi se moglo prikazati kao (zicani model, povrsinski model, zapreminski
model, sve navedeno)
8. Sta od navedenog moze biti geometrijski entitet (tacka, poligon, elipsa)
9. Sta od navedenog nije entitet povrsinskog modeliranja (kruznica, cilindar, lopta)
10. Kao jedinica za mjerenje hrapavosti uzima se (mikron, 10 mikrona, 0.024 mikrona)
11. Spoj zakovicama predstavlja vezu koja je (razdvojiva, nerazdvojiva, labava veza)
12. Koji od navedenih spojeva nije nerazdvojiv (zakivak, zavrtanj, zavarivanje)
13. Ako se pravi presjek sklopa koji se sastoji iz vise djelova. Srafiranje susjednih djelova
presjeka (izvodi se u razlicitim pravcima, izvodi se istom srafurom, izvodi se istom
gustinom srafure)
14. Presjek prikazan na slici naziva se (polupresjek, stepenasti presjek ....... sve/nista
navedeno)
15. Kompjuterski podrzano crtanje i modeliranje omogucava (definisanje modela,
manipulaciju modelom, generisanje slike, sve navedeno)
16. Kote mogu biti (funkcionalne, nefunkcionalne i pomocne)
17. Djelovi kruga se kotiraju kao (R, d, Ø)
18. Na zahtjevnim crtezima sa puno detalja i kotnih linija primjenjuje se (jedan vid strelica,
dva vida strelica, vise razlicitih vidova strelica)
19. Elementi kotirana su (pomocna kotna linija, kotni zavrsetak, kotni broj i pokazna linija)
20. Sta od navedenog spada u kotne elemente (kotna linija, kotni zavrsetak, pokazna linija,
sve navedeno)
21. Kote mogu biti (glavne, pomocne, simetricne)
22. Karakteristicni simbol ispred kotnih brojeva koji oznacava milimetarski navoj se
oznacava kao (m, M, MN)
23. Zavisno od broja presjecnih ravni presjeci se mogu podijeliti na presjeka sa (jednom,
dvije, tri presjecne ravni, sve navedeno)
24. Dugacki i tanki masinski djelovi, kao npr. osovine vratila, spojnice poluge se sijeku
(poprecno, uzduzno, pod uglom)
25. Za crtanje predmeta koji nisu simetricni, obicno se koristi (polupresjek, puni presjek,
djelimicni presjek)

26. Podioni precnik zupcanika se crta (isprekidanom, isprekidanom crta tacka crta linijom,
punom tankom linijom)
27. Unutrasnji i spoljni precnik se crtaju neprekidnom linijom.
28. Navedite koji od simbola za zavareni spoj ne egzistira, ne postoji (ugaoni sav,
jednostrani sav, dvostrani V ispupceni sav, nista navedeno)
29. Pri sklapanju dva tijela postoji mogucnost (uklapanja, sklapanja, preklopa)
30. Oznaka hrapavosti se na tehnickim crtezima pojavljuju kako bi oznacili hrapavost
(tacke, ivice, povrsine)
31. Jedinica mjere hrapavosti je u (mikronima, milimetrima, milimikronima)
32. Umjesto hrapavosti se cesto koristi klasa povrsine hrapavosti koja se obiljezava (N1-N12,
D1-D12, R1-R12)
33. Potpuni graficki simbol kod obrade povrsine pokazuje (znak obrade, zahtjev za
hrapavoscu, smjer obrade, sve navedeno)
34. Kao jedinica za mjerenje hrapavosti se uzima (micron, 10 mikrona, 0.024 mikrona)
35. Koji od odgovarajucih simbola hrapavosti se ne primjenjuju za hrapavost povrsina
(osnovni, dopunski, prosireni, nista od navedenog)
36. Prikaz polozaja tolerancijskog polja otvora oznacava se (velikim, malim slovima,
brojevima, sve navedeno)
37. Nakon sklapanja otvora i osovine postoji mogucnost (jednog, dva, tri nalijeganja, sve
navedeno)
38. Koji od navedenih tipova tolerancija ne postiji (tolerancija oblika, tolerancija dimenzija,
tolerancija razmjere)
39. Tolerancije koje se oznacavaju sa 0,85 (+/- 0,0003) oznacavaju predmet koji je (veci od
0.8503, manji od 0.8503, u granicama od 0.8497 do 0.8503)
40. Ukoliko postoji negativna razlika izmedju promjera rukavca i otvora tj. izmedju
sklopljenih djelova postoji preklop velicine Z>0 onda postoji (labavo nalijeganje,
prelazno nalijeganje, cvrsto nalijeganje)
41. Spoljasnje mjere tolerancija se odnose na (otvor, osovinu, odnos tolerancija)
42. Unutrasnje mjere tolerancija se odnose na (otvor, osovinu, odnos)
43. Ako se nakon sklapanja uvjek javlja preklop, takvo nalijeganje se naziva (labano,
prelazno, cvrsto)
44. Ako se nakon sklapanja uvjek javlja zazor takvo nalijeganje je labavo.
45. Antenski stub bi se mogao prikazati kao ED objekat koji karakterise (zicani model,
povrsinski model, zapreminski model, sve/nista navedeno.)
46. Sta od navedenog moze biti zupcanik (cilindricni zupcanik, konicni zupcanik, puz i
puzni tocak, sve navedeno)
47. Element za apsorpciju energije se zove (zupcanik, zakivak, opruga)
48. Zavrtnji se u tehnickim crtezima crtaju (kao u stvarnosti, uvjek uprosteno, kao simbol)
49. Navoj se na tehnickom crtezu ivjek crta (kao u stvarnosti, uvjek uprosceno, kao simbol)
50. Zavareni spojevi se u tehnickom crtezu prikazuju (kao u stvarnosti, uvjek uprosceno
prema standardima, preko standardnih simbola)

51. Ojlerovo pravilo kod povrsinskog modela glasi V – E + F = 2 (V – tjemena, E – ivice, F –
povrsine)
52. Sta od navedenog ne obuhvata ojlerovo pravilo (broj tacaka, ivica, tjemena, nista od
navedenog)
53. Sta od navedenog ne spade u tehnicku dokumentaciju broda (projektna, idejna,
tehnoloska, sve navedeno)
54. Radionicka dokumentacija se sastoji (nacrta za montazu, nacrta za izradu detalja, popisa
materijala za montazu i izradu detalja, sve navedeno)
55. Projektna dokumentacija obuhvata (tehnicki opis broda, opsti plan brod, opsti plan
strojarnice, bilans elektricne energije, kapacitetni plan, knjigu trima i stabiliteta, osnovne
seme sistema)
56. Brodski standardi se odnose na (prozore, vrata, ventilske stanice, ventile, prirubnice,
koljena, palubnu opremu, opremu masinskog prostora i protivpozarnu opremu)
57. Dokumentacija kojom se definisu osnovni strojevi, uredjaji, armature, cijevni pribor is l.
pripada (radionickoj, tehnoloskoj, klasifikacionoj dokumentaciji)
58. Generalna dispozicija rasporeda, utvrdjivanje klase broda i klasifikacionog drustva,
tehnicki opis kojim se definise namjena, nosivost, vrsta tereta i slicno sastavni su dio
(idejnog resenja, idejnog projekta, glavnog projekta)
59. Nacrti za montazu, za izradu detalja, popis materijala i detalja cini (tehnolosku,
radionicku, klasifikacionu dokumentaciju)


Document preview Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx.pdf - page 1/3

Document preview Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx.pdf - page 2/3
Document preview Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx.pdf - page 3/3

Related documents


kolokvijum ii moodle pitanja docx
kolokvijum ii teoretska pitanja docx
predavanje 12
predavanje 11
predavanje 08
predavanje 09

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx.pdf